Op naar het linkerrijtje en de Champions League!

18 apr 2016
2334 keer
Op naar het linkerrijtje en de Champions League!
Afgelopen week berichtte de Volkskrant dat de Nederlandse uitgaven voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie de komende jaren dreigen af te glijden naar het laagste peil in twintig jaar. De Europese richtlijn voor research-investeringen is 3 procent van het Binnenlands Bruto Product (BBP). Op dit moment geeft de Nederlandse overheid inclusief de bijdrage vanuit het bedrijfsleven nog maar 2%, van het BBP uit aan onderzoek en innovatie. Van deze 2% bedraagt de overheidsbijdrage ongeveer 0,7%. In totaal wordt er jaarlijks 6,2 miljard euro aan Research en Development (R&D) in Nederland uitgegeven. De komende jaren zal het percentage verder zakken. Dit komt omdat het BBP naar verwachting zal stijgen maar ook omdat tegelijkertijd de R&D-investeringen in Nederland afnemen naar 6 miljard euro.

Waar Nederland in het verleden vaak bovengemiddeld presteerde lees ik steeds vaker dat Nederland tot het ‘rechterrijtje’ behoort of zich zelfs in de degradatiezone bevindt, om in sporttermen te spreken. De ambities van Nederland, één van de rijkste landen ter wereld, zijn van het niveau Champions League. Deze torenhoge ambities worden veelal niet alleen binnenskamers geuit. Onze leiding mag graag tijdens internationale bijeenkomsten of op ‘pleinen’ wereldwijd onze ambities en normen en waarden aan de toehoorders verkondigen. Het uitspreken is echter geen garantie dat Nederland het ook daadwerkelijk gaat uitvoeren. Gezien de resultaten ten opzichte van de ambities, het hoge verwachtingspatroon en het ter beschikking staande budget zouden in de sportwereld, onder druk van de supporters, de clubleiding en de coach/manager allang zijn ontslagen.

In het hierboven genoemde artikel stelt José van Dijck, President van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, dat de nieuwe R&D-cijfers zorgwekkend zijn. De Nederlandse ambities op het gebied van R&D zijn hoog. Om dit waar te maken heeft de kenniscoalitie van bedrijven en kennisinstellingen becijferd dat er zeker een miljard per jaar extra nodig is om de Nederlandse ambities waar te maken.

Ik zie hier een duidelijke relatie met Defensie. Ook bij Defensie zijn de verwachtingen rond de trendbreuk hoog en zijn er miljarden extra per jaar nodig om over negen jaar aan de ‘Wales‘-ambities van een 2% NAVO-norm te voldoen. Ook zie ik een relatie tussen de bezuinigingen bij Defensie en de R&D investeringen. Defensie-investeringen en R&D gaan immers hand in hand. Met een substantiële verhoging van het defensiebudget kunnen er dus twee vliegen in één klap worden geslagen. Op het moment dat Defensie weer kan gaan investeren in nieuw materieel zal dit voor een groot deel in Nederland worden belegd. Het verouderde materieel dat wordt vervangen moet er voor zorg dragen dat onze krijgsmacht weer voor haar taak berekend is, door middel vanuit R&D verkregen state of the art innovatieve producten. Deze investeringen zijn goed voor onze veiligheid, ze verhogen het BBP, doen de kennis- en maakindustrie floreren en zorgen ervoor dat hoogwaardige werkgelegenheid voor Nederland behouden blijft. Niet in de laatste plaats wordt er zo invulling gegeven aan onze ambities.

Ik zou zeggen: op naar het linkerrijtje en de Champions League! Als clubleiding/coach/manager zou ik het wel weten.

Reageren op deze weblog.

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04