Wie gaat Shell van de troon stoten?

29 aug 2016
2403 keer
Wie gaat Shell van de troon stoten? Bron foto: defensie.nl
Vlak voor het zomerverlof was er in het Intermediair te lezen dat Shell, in 2015 nog van de troon gestoten door KLM, weer tot de meest favoriete werkgever van Nederland was gekozen . Opvallend in de ranking was dat zowel de KLM als de Rabobank ten gevolge van negatieve berichtgeving rondom deze bedrijven aanzienlijk slechter scoorde dan in voorgaande jaren. Volgens de onderzoekers is dit het gevolg van de imagoschade die beide bedrijven afgelopen jaar, de Liborfraude en stakingen, hebben opgelopen.

Opvallend is dat de politie dit jaar in de top tien staat van de meest favoriete werkgever. Bij de vrouwelijk respondenten staat de politie zelfs op de eerste plaats! Dit laatste is opvallend te noemen omdat de politie de afgelopen jaren ten gevolge van de reorganisaties en de problemen rondom de arbeidsvoorwaarden niet altijd positief in het nieuws is geweest. Een zeer mooi resultaat dus voor onze collega’s van de politie.

Defensie staat dit jaar op de 25e plaats. Een lichte daling ten opzichte van 2015 toen Defensie nog op de 20e plaats stond. Dit laatste is jammer en het wordt dan ook hoog tijd dat Defensie, net als de politie, weer de weg naar boven weet te vinden. Het is ook hoognodig. Defensie heeft immers een groot aantal vacatures en een imagoverbetering zal zeker bijdrage aan een beter wervingsresultaat en het behoud van jong personeel. Echter, een populaire werkgever zijn draait niet alleen om het imago, óók de arbeidsvoorwaarden en ontplooiingsmogelijkheden zijn van groot belang.

Van de top 6 ‘redenen van vertrek’ genoemd in het onderzoek zijn er vier redenen die een rol van betekenis spelen bij de populariteit van Defensie. Door de inkrimping en het naar beneden bijstellen van de rangen zijn de carrièremogelijkheden de afgelopen jaren aanzienlijk verminderd. Dit effect wordt nog eens versterkt door de herhaalde ophogingen van de UKW-leeftijd met als gevolg dat de uitstroom aan de bovenkant sterk is vertraagd. Een andere reden voor vertrek is de onduidelijkheid over het (vast) contract. Dit laatste speelt eveneens sterk bij Defensie. De onduidelijkheid over een eventuele overgang van fase 2 naar fase 3 doet veel militairen vroegtijdig besluiten Defensie te verlaten.
Het zal niemand verbazen dat een verstoorde balans werk-privé voor veel mensen een reden is om ander werk te gaan zoeken. Bij Defensie is deze balans vaak verstoord vanwege operationele inzet dan wel gedurende lange tijd als boordplaatser te zijn geplaatst. Voor veel militairen een reden om tijdens de ‘spits’ van hun leven Defensie te verlaten zodat zij ook hun deel van de zorgtaken thuis kunnen oppakken. Een van de meest voorkomende reden van vertrek zou juist voor Defensie bij een imagoverbetering een pre kunnen zijn: inhoudelijk en leuk/uitdagend werk. Het werk bij Defensie is leuk en aantrekkelijk mits Defensie over voldoende (financiële) middelen beschikt om haar personeel (operationeel) in te zetten.

De (secundaire) arbeidsvoorwaarden spelen uiteraard ook een belangrijke rol. De ondervraagden vinden een 13e maand een belangrijke (financiële) arbeidsvoorwaarde. Daarnaast worden arbeidsvoorwaarden die de balans werk-privé verbeteren zoals parttime werken, extra vakantiedagen en mogelijkheden om thuis te werken zeer gewaardeerd. Het belang van deze laatste secundaire arbeidsvoorwaarden werden onlangs onderschreven in een onderzoek waaruit is gebleken dat flexibel werktijden de ambtenaar niet alleen gelukkig maakt maar ook productiever.

Voor de militair is een aantal van de bovengenoemde ‘wensen’ maar beperkt in te vullen door Defensie. Echter, dit wil niet zeggen dat Defensie niet, net zoals de politie, weer in de top van favoriete werkgevers kan komen te staan. De belangrijkste reden van werknemers om te blijven is inhoudelijk leuk en interessant werk en prettige collega’s. Defensie staat bekend om haar ‘can do’- en ‘samen uit samen thuis’ mentaliteit. Iets wat alleen maar mogelijk is met goede collega’s. Het werk bij Defensie is inhoudelijk uitdagend en interessant. Dus ook hier kan het niet aan liggen. Echter, Defensie moet wel de financiële mogelijkheden hebben om het defensiepersoneel te compenseren voor de nadelige effecten die voortvloeien uit de bijzondere positie van de militair en de middelen hebben om het personeel haar inhoudelijke en interessante werk uit te kunnen laten voeren. Van het in de kazerne hangen of tegen de kant liggen wordt de militair niet echt gelukkig.

Als ik de politici en hun verkiezingsprogramma’s voor 2017 moet geloven gaat er weer worden geïnvesteerd in veiligheid. Dit zal hopelijk eindelijk resulteren in een imagoverbetering, betere arbeidsvoorwaarden en gelukkig defensiepersoneel . Alsdan gaat het helemaal goed komen met Defensie en kan zij vol de strijd aangaan met de politie om te bepalen wie Shell definitief van de troon gaat stoten.

Reageren op deze weblog

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04