Je voelt je nog jong maar fysiek wordt het minder

05 sept 2016
2703 keer
Je voelt je nog jong maar fysiek wordt het minder Bron foto: pixabay.com
De Tweede Kamer verkiezingen van 2017 staan voor de deur en het wordt weer tijd dat de politieke partijen de kiezers gaan paaien met mooie beloften. De eerste partij die naar buiten kwam met het verkiezingsprogramma was 50 PLUS. Een ‘one issue’ partij met een potentieel grote achterban, daar immers bijna de helft van de Nederlandse bevolking minstens 50 jaar oud is.
Het verkiezingsspeerpunt van de partij is het verlagen van de AOW-gerechtigde leeftijd naar 65 jaar. Oók de PVV heeft aangegeven de AOW-leeftijd te willen verlagen. Het zal me niet verbazen als de SP zich hier bij aansluit. Volgens de laatste peilingen dus ongeveer 50 zetels in de Tweede Kamer!
Ik denk dat een grote groep 50-plussers hier wel oren naar heeft. Zij willen graag, net als de generatie net boven hen, op een relatief jonge leeftijd van het leven gaan genieten. Ze moeten dan immers al ten opzichte van de 65+ generatie die veelal rond de 57/58 jarige leeftijd met prepensioen ging al 7/8 jaar langer doorwerken.
Dat het verlagen van de AOW-leeftijd een aanzienlijke aanslag betekent op de hoogte van het eerder uit te keren pensioen, ongeveer een vermindering van 7,5% per jaar, zal waarschijnlijk ook moeten worden gerepareerd. Door wie is mij even niet duidelijk, maar dat mag wat gaan kosten.Het verlagen van de AOW-leeftijd zou Defensie eveneens goed uitkomen. Het probleem van het AOW-gat zou dan in één keer zijn opgelost. Echter, ik ben realistisch genoeg om te weten dat het verlagen van de AOW-leeftijd het niet zal gaan halen tenzij Geert, Emile of Henk zoveel protestzetels halen dat één van hen in de regering komt te zitten.
Een verlaging van de AOW-gerechtigde leeftijd zie ik niet één twee drie gebeuren. Ik denk dan ook dat de jonge 50-plussers in hun handen mogen wrijven als de AOW-gerechtigde leeftijd voorlopig op 67 jaar blijft staan. De vraag is echter wat Defensie, politie, brandweer enz. met al deze krasse knarren en besjes gaat doen. Het is ontegenzeggelijk waar dat de huidige 50-plussers er een stuk jonger uitzien en fitter zijn dan de generaties die boven hen zit. Echter, schone schijn bedriegt. Je kunt je haar verven, je rimpels strak trekken en je modieus (af)kleden, het lichaam wordt wel degelijk ouder. Usain Bolt zal op zijn 50e echt geen medaille meer winnen.
Een militair, politieagent of brandweerman zal op zijn 55e niet meer dezelfde fysieke prestaties kunnen leveren als zijn jonge collega’s. De ‘jonge’ ouderen worden de zwakke schakel van de eenheid. De vraag die dan ook hardop moet worden gesteld is of de jonge - dan wel de oudere militair, politieagent of brandweerman in deze positie moet worden gebracht? Ik vind van niet.
Het wordt in mijn ogen dan ook tijd dat er een stevige discussie plaats moet gaan vinden binnen de veiligheidssectoren bij de overheid. Tot welke leeftijd mag en kan de overheid ‘in the line of duty’ personeel nog operationeel inzetten. Let op, ik heb het niet over het ontslaan van het personeel of het afschaffen van bijvoorbeeld de UKW.
Ik heb het over wanneer kan en wil je de militair niet meer inzetten als militair. Op deze wijze wordt voorkomen dat het militaire bestand, met oog op het langer doorwerken, voor een aanzienlijk deel uit niet inzetbare militairen bestaat met als nadelig effect dat de druk op de jongeren onevenredig groot wordt. Daarnaast neemt de kans toe dat ouderen tot aan de (pre)pensionering gezond kunnen blijven werken, aangezien zij op late leeftijd geen bezwarende werkzaamheden meer hoeven uit te voeren. Bijkomend voordeel voor de jongeren zou zijn dat in het militaire bestand de kansen op bevordering toe nemen daar de ouderen niet meer in dit bestand zitten. Dit komt de personeelsopbouw ten goede en bevordert ook de gestagneerde doorstroom van fase 2 naar fase 3.
Wat voor Defensie geldt zal over het algemeen ook voor andere veiligheidssectoren gelden.

Een win, win situatie die echter tot gevolg kan hebben dat de ‘in the line of duty’ personeel aan het einde van hun carrière hun (geliefde) uniform zal moeten uittrekken en door hun werkgever passende andere niet operationele werkzaamheden worden aangeboden. Niet iedereen zal dit leuk vinden maar het is wel zo eerlijk naar de jongere collega’s toe: op een gegeven moment ben je te oud om nog een functie als militair uit te voeren. Je moet dat dan ook niet meer willen in het belang van de jongere collega maar ook in het belang van jezelf.

Reageer op deze weblog

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04