Amfibische la(n)ding

16 feb 2015
2135 keer
Amfibische la(n)ding Bron foto: KVMO

Het jaar 2015 is een bijzonder jaar voor het Korps Mariniers. Onze 'paradepaardjes' bestaan 350 jaar. Iets waar naar mijn mening elke Nederlander trots op mag zijn. Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam is dat in ieder geval wel. Hij liet zich onlangs weer zeer lovend uit over 'zijn' mariniers.

Hij heeft voorgesteld dat mariniers in opleiding hun eindoefening voortaan in Rotterdam zouden moeten houden, om zo de bijzondere verbintenis tussen Rotterdam en zijn mariniers nog beter tot uiting te laten komen. Als pilot zullen daarom de eerst komende twee oefeningen in Rotterdam worden gehouden. De Koninklijke Marine heeft aangegeven dat, als het beide partijen bevalt, de eindoefeningen in de toekomst in de Maasstad zullen worden gehouden. Goed voor het draagvlak en de zichtbaarheid van het Korps in Rotterdam en omstreken.

Niet alle burgemeesters of lokale autoriteiten zijn deze mening toegedaan. Na de aanslagen in Parijs gaven verschillende Nederlandse burgemeesters aan dat (gewapende) militairen in het straatbeeld niet passend zijn, omdat de Nederlander dit niet gewend is. Alsof de Nederlander er wel aan zou kunnen wennen als er in Nederland aanslagen zouden worden gepleegd.

Ongeveer gelijktijdig met het positieve artikel over het Korps en Rotterdam verscheen er in De Telegraaf een artikel over de nieuwe 'Michiel Adriaanszoon De Ruyter'-marinierskazerne te Vlissingen. De titel en strekking van dat artikel waren van een heel andere aard; 'Strandverbod voor mariniers'. In het artikel wordt gesuggereerd dat 'Zeeuwse autoriteiten' helemaal niet zitten te wachten op onze mariniers. Zij moeten het strand en recreatiegebieden mijden, omdat de lokale autoriteiten de argeloze toerist willen beschermen tegen een ontmoeting met een marinier. Alsof dit iemands worst nightmare zou zijn. Ik ken genoeg kinderen die 'swag!' zullen zeggen als zij mariniers in volle uitrusting tegenkomen.

Ook wordt in het artikel de suggestie gewekt dat onze mariniers 'viespeuken' zouden zijn. Na iedere oefening moeten ze namelijk hun eigen rommel opruimen. Alsof dit niet al standaard gebeurt na een oefening, als er überhaupt al rommel wordt achtergelaten in het kader van het 'onzichtbaar' zijn. Gelukkig stond er ook nog iets positiefs in het artikel: als tegenprestatie voor de beknotting op de bewegingsvrijheid van de mariniers zijn de Zeeuwen bereid om de nieuwe kazerne volledig te ontsluiten op het wegennet. Wat overigens de standaardprocedure is wanneer men een nieuw bedrijventerrein ontwikkelt, maar dit terzijde.

Gezien deze tegenstrijdige opvattingen en het gegeven dat ik me niet kon voorstellen dat de 'Zeeuwse autoriteiten' niet blij en trots zouden zijn met de komst van de mariniers en de schepen die frequenter zullen afmeren in de Buitenhaven van Vlissingen, heb ik contact gezocht met de communicatiewoordvoerder van de gemeente Vlissingen.

Deze woordvoerder was verbaasd en schrok van mijn vragen. Ze was niet bekend met het artikel in De Telegraaf én, in tegenstelling tot het artikel, liet zij weten dat Vlissingen juist zeer blij is met de komst van de mariniers. De woordvoerder herkende wel een aantal 'soundbites' in de tekst. De bron betreft een passage op site van de Provincie Zeeland. Op deze site zijn de afspraken tussen de Koninklijke Marine en de ' Zeeuwse autoriteiten' weergegeven.

Wat blijkt: uit deze passage zijn een paar soundbites gehaald en daaroverheen is een 'Telegraafsausje' gegoten. De argeloze lezer zou hieruit kunnen concluderen dat de mariniers niet welkom zijn in Zeeland. Niets blijkt minder waar, want ook in Zeeland zijn ze trots en blij dat een Zeeuw of argeloze toerist oog in oog kan komen te staan met een 'paradepaard' van de Koninklijke Marine.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04