Halleluja, kameraden, landgenoten, zet hem op

26 sept 2016
2794 keer
Halleluja, kameraden,  landgenoten, zet hem op Bron foto: pixabay.com
Afgelopen week moest ik bij de lofzang over de (defensie)begroting 2017 denken aan een liedje van Adele Bloemendaal. In 1973 zong zij het carnavalslied :”Halleluja, kameraden, landgenoten, zet hem op. Laat de klok maar luiden, moederdag, alaaf, de vlag in top. Oranje boven, hand in hand, kom over de brug, hatsekidee. Aggemaar leut het, broeders, Wereldcup, voor Nederland hoezee”.

Het bovenstaande eerste couplet van dit liedje symboliseert wat mij betreft het kabinet Rutte II. De eerste drie jaar van de regeerperiode hebben de Nederlanders met zijn allen hun schouders eronder gezet en met hun zet hem op mentaliteit hebben zij de economische crisis bezworen. De vluchtelingencrisis, verminderde aardgasbaten en de verhoging van de ambtenarensalarissen dreigden echter ‘roet in het eten te gooien’. Het kabinet reageerde bliksemsnel: alle departementen moesten over de brug komen (Rijksbrede ruilvoetproblematiek) om het gat van 1,5 miljard euro te dichten. Op Prinsjesdag geeft minister Dijsselbloem hatsekidee aan dat het kabinet volgend jaar zo’n 1,5 miljard euro extra uittrekt voor onder meer veiligheid, justitie, onderwijs, defensie en zorg. De ruilvoetproblematiek heeft er dus voor gezorgd dat het geld hand in hand ging van het ene departement naar het andere departement en het kabinet ‘mooie sier’ kon maken in de begroting 2017.
De reacties op de begroting 2017 waren zeer verschillend. De top van het ministerie is positief over het trendbreukje van 200 miljoen euro. We zijn er nog niet, het glas is half vol of wees blij met 197 miljoen euro want het had ook minder kunnen zijn. De klok(ken)luiders zitten duidelijk in een ander kamp. Het kabinet laat de militairen links liggen. De problemen stapelen zich op bij Defensie. Als onze krijgsmacht met een voetbalvereniging wordt vergeleken behalen we de voorronde van de ‘champions league’ niet eens laat staan dat we de wereldcup nog ooit kunnen winnen.

Blijft over ‘Aggemaar leut het, broeders’. Helaas is hier óók geen goed nieuws over te melden. Uit de Personeelsrapportage die vorige week naar de Tweede Kamer is gestuurd blijkt dat het irreguliere verloop, ondanks de hoop van minister Hennis-Plasschaert, niet tot stoppen is gebracht. In de eerste zes maanden van 2016 hebben bijna 600 militairen meer de organisatie verlaten dan er zijn ingestroomd. Het aantal vacatures loopt snel op. De militaire vullingsgraad was op 1 juli 2016 nog maar 90,7%. Vanaf 2017 mag het personeelsbestand in tegenstelling tot voorgaande jaren weer groeien. Als de uitstroom de instroom blijft overtreffen zal de vullingsgraad versneld nog verder afnemen. Dit laatste zal het geval zijn zolang er geen meerjarenperspectief aan Defensie en haar personeel wordt geboden. Dit omdat het (bezuinigings- en afbraak)imago rondom Defensie niet verbetert en dus ook zijn negatieve weerslag op de werving en het behoud van personeel zal blijven houden.

Mijn oproep aan de Nederlanders is dan ook: halleluja, kameraden, landgenoten, zet hem op. Is uw veiligheid uw lief laat dit dan duidelijk horen tijdens de verkiezingen volgend jaar. Een nieuw kabinet zal uiteindelijk een definitief besluit over Defensie moeten nemen. Mijn hoop is hier op gevestigd. Ik kan me niet voorstellen dat onze politici Defensie definitief afschrijven. Ik hoop dan ook dat vanaf volgend jaar er een echte trendbreuk in het denken over veiligheid en Defensie gaat plaatvinden: voor Nederland hoezee!!!

Reageer op deze weblog

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04