Hoe hoog ligt de lat?

10 okt 2016
3123 keer
Hoe hoog ligt de lat? Bron foto: pixabay.com
Afgelopen week was er op de Telegraaf-site op de pagina ‘Wat u zegt’ een ingezonden brief van H. Poortvliet uit Amstelveen te lezen. De schrijver gaf aan dat hij van mening is dat Nederland veel te veel geld investeert in Defensie, terwijl zo'n klein landje als Nederland dat helemaal niet nodig heeft. Het viel de schrijver op waarom niemand zich afvraagt of de lat bij Defensie niet te hoog ligt, de ambitie niet te groot is en of er niet verkeerde prioriteiten door Nederland worden gelegd? Hij verwees in zijn brief naar vergelijkbare landen zoals Noorwegen, Zweden, en België die de lat volgens de schrijver niet zo hoog als Nederland leggen.
Als reactie op deze brief heb ik een ingezonden brief naar de Telegraaf verstuurd. In deze brief heb ik de argumenten die de schrijver geeft ter onderbouwing van zijn stelling gemakkelijk onderuit kunnen halen. De lat ligt voor Noorwegen en Zweden op defensiegebied namelijk aanzienlijk hoger dan voor Nederland. Voor onze zuiderburen geldt dat de lat iets lager ligt. Voor wat betreft het overbodige geavanceerde materieel dat Nederland wil gaan aanschaffen geldt dat dit eveneens geldt voor de genoemde landen. Sterker, op dit gebied wordt juist samengewerkt met de genoemde landen.

De ingezonden brief stemt echter wel tot nadenken. Ondanks de toegenomen dreiging wereldwijd en in het bijzonder rondom de Europese grenzen blijven veel mensen in Nederland de mening toegedaan dat investeren in onze nationale - en internationale veiligheid een overbodige luxe is.
Deze, in mijn ogen verkeerde voorstelling van zaken is echter moeilijk te bestrijden. De Nederlander is van nature pacifistisch en het heeft de afgelopen jaren zeker niet geholpen dat onze politici jaar in jaar uit het onuitputtelijke vredesdividend hebben geïncasseerd en zo het signaal richting de samenleving heeft afgegeven dat investeren in onze veiligheid niet nodig is.

Het huidige kabinet verkondigt al enige tijd dat er weer wordt geïnvesteerd in de veiligheid, ondanks het feit dat er feitelijk nog steeds sprake is van minder. Dit politiek wenselijke signaal correspondeert niet met de daagse werkelijkheid bij Defensie. Het is dus een verkeerd signaal dat door het kabinet wordt verkondigd. Het gevolg is dat de Nederlander wederom door onze politici op het verkeerde been wordt gezet want van investeren is namelijk nog lang geen sprake.
Zelfs als het defensiebudget de komende jaren, met de bedragen die in de verkiezingsretoriek worden genoemd, wordt verhoogd dan zal het nog vele jaren duren voordat er sprake zal zijn van een echt herstel bij Defensie. Hoe eerder we hier mee beginnen hoe beter. Het is daarom goed om te lezen dat de SGP en CDA voor de begroting 2017 100 miljoen extra aan Defensie wensen toe te bedelen. De Nederlandse defensielat kan zo weer één centimeter hoger worden gelegd. Echter, deze boodschap moet wel duidelijk door onze politici naar voren worden gebracht. Dit om te voorkomen dat de gemiddelde Nederlander het gevoel krijgt dat we ons al binnen handbereik bevinden van de gemiddelde Europese lat. Dit laatste is namelijk nog lang niet het geval en zou een verkeerde voorstelling van zaken zijn.

Reageren op deze weblog

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04