Op vrienden kun je bouwen

24 okt 2016
2845 keer
Op vrienden kun je bouwen Bron foto: Wikipedia.org
Op 5 mei 2014 was op de Defensiesite te lezen dat voor het eerst sinds 20 jaar een Russisch vlootverband door de Noordzee voer. De Russische Carrier Battlegroup, bestaande uit 6 schepen rond het vliegkampschip RFS Kuznetsov, werd toen der tijd door het fregat Zr. Ms. De Zeven Provinciën gesignaleerd in de Golf van Biskaje. Onze Marine was in mei 2014 niet voorbereid op een doorvaart van het Russische smaldeel in onze Exclusieve Economische Zone (EEZ). Het Russische smaldeel werd ‘geëscorteerd’ door een (civiel) vliegtuig van de kustwacht. Minister Hennis-Plasschaert reageerde voor de ministerraad dat het ”...opmerkelijk was dat de schepen door de Noordzee voeren. Ik denk dat ze zich even willen laten zien”. Ik constateer dat sinds 2014 ‘even’ is verworden tot permanent. Het niet meer ‘om’varen ten westen van Ierland en Schotland is volgens mij niet ingegeven door een nieuw Russisch duurzame maritieme strategie. Immers, als men via de Noordzee vaart bespaart men aanzienlijk brandstof en worden er minder uitlaatgassen uitgestoten.
In mijn jaarrede van 2014 heb ik mijn verbazing uitgesproken over de Nederlandse escorte in mei 2014: “Het signaal aan Poetin was duidelijk: Nederland heerst niet meer over haar eigen achtertuin”. Ik ben hier later door een KVMO-lid op aangesproken: er is geen sprake van de achtertuin maar van de voortuin, omdat Nederland begint bij de zee. Een terechte opmerking, de Nederlander staat helaas steeds vaker met de rug naar de zee. En dat is bijzonder want de zee is van groot belang voor onze economie en het klimaat waarin wij leven.

Afgelopen week voer het vliegkampschip RFS Kuznetsov wederom op de Noordzee. Daar waar het in 2014 om de noord voer richting Moermansk betrof het nu een passage om de zuid. In twee jaar tijd is er echter veel veranderd. “Opmerkelijk en even laten zien” is veranderd in ”NAVO op scherp, Russische vloot vaart naar Syrië”. In tegenstelling tot twee jaar geleden is de samenstelling van het smaldeel aanzienlijk veranderd. Naast de Kuznetsov vaart o.a. ook de grootste kruiser ter wereld RFS Pjotr Velikiy mee. Het betreft hier dus een zwaar bewapende oorlogsvloot die op weg is naar Syrië om de Russische belangen aldaar te kunnen behartigen/verdedigen. Ongetwijfeld zullen ook Russische onderzeeboten deel uit maken van het smaldeel. Echter, deze zullen wel ten westen van Schotland en Ierland varen omdat de Noordzee voor deze schepen te ondiep is.
De Koninklijke Marine was met Zr. Ms. Evertsen paraat om de Russische vloot door de Noordzee te escorteren. De Evertsen is echter op dit moment (nog) niet operationeel omdat het aan het opwerken is. Ik concludeer dan ook dat voor bijzonderheden zelfs in onze voortuin op dit moment geen schepen inzetbaar zijn omdat alle operationele schepen, van onze uitgedunde vloot reeds zijn ingezet. Uiteindelijk is de Evertsen niet ingezet. Dit bleek niet nodig omdat de Standing NATO Maritime Group, voorheen STANAVFORLANT, het Russische smaldeel heeft geëscorteerd. In deze Maritime Group bevindt zich op dit moment geen Nederlands schip. Vanuit de Admiraal BENELUX is de BNS Leopold 1 getasked.

Net als in 2014 had het Russische smaldeel geen vijandelijke bedoelingen richting de landen die aan de Noordzee liggen. Echter, het betrof hier wel een tot haar tanden toe bewapende oorlogsvloot op weg naar Syrië. Een (strijd)gebied waar de belangen van de NAVO, Europese landen en Rusland niet gemeenschappelijk zijn. Het is goed vast te kunnen stellen dat Nederland er met Zr. Ms. Evertsen niet alleen voor stond. Het is tevens goed te constateren dat de NAVO een duidelijk signaal heeft afgegeven dat de Noordzee onze voortuin is en dat wij onze voortuin met de beschikbare middelen zullen beschermen. Het zou mooi zijn als de landen aan de Noordzee weer gaan investeren in hun (maritieme) middelen en ze gaan moderniseren. De beste verzekering immers om er voor zorg te dragen dat ook in de toekomst tot hun tanden toe bewapende niet-NAVO-schepen vreedzaam de Noordzee blijven passeren.

Reageren op deze weblog

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04