Het recht van de sterkste

21 nov 2016
2122 keer
Het recht van de sterkste Bron foto: pixabay.com
Het valt soms niet mee om een onderwerp voor mijn wekelijkse weblog te vinden. Deze week heb ik echter onderwerpen genoeg. Bijvoorbeeld het vermeende incident in de Middellandse Zee waarin Rusland aangeeft dat zij een Nederlandse onderzeeboot zouden hebben verjaagd omdat deze zich te dicht bij het Russische vliegdekschip zou hebben bevonden. Het verbaast mij hoe Defensie hier in de media mee om is gegaan. De ‘framing’ die nu blijft hangen is dat onze onderzeedienst niet capabel is en dat zij zich door een sterke tegenstander in vredestijd heeft laten wegjagen uit internationale wateren. En dit laatste doet onze onderzeedienst geen recht aan. Ik vind het een gemiste kans. Naar aanleiding van het Russische signaal had Defensie het Nederlandse volk uit kunnen leggen waar onze onderzeedienst voor staat en doet en wat eventueel het belang is om juist nu aanwezig te zijn in de Middellandse Zee op dit moment.

Afgelopen week was er ook het Voortgezet Algemeen Overleg over het AOW-gat. Conclusie van het overleg: er wordt onrecht gedaan aan de (gewezen) militairen, omdat de PVDA en VVD niet meer dan 0,000003% van de Rijksbegroting over hebben om het financiële gat te compenseren. De oplossing van de coalitie is om de komende jaren het budget van Defensie met 8 miljoen euro te verhogen om de getroffen militairen een beetje te kunnen compenseren. Dit in tegenstelling tot de oppositie die meer gevoel heeft bij het onrecht. Op 8 december as. wordt er over de, door de oppositie ingediende en door de minister ontraadde, moties gestemd. Ook hier zal het recht van de sterksten, in de vorm van de meeste stemmen, gelden.

Op 14 oktober 2013 schreef ik een weblog over zeemansgraven. Dit omdat er een discussie was omtrent militaire scheepswrakken (1941) ter hoogte van Zoutelande die eventueel zouden moeten worden geruimd. Er ontspon zich in de media een discussie of dit wel respectvol was ten opzichte van de bemanning en mariniers die bij het vergaan van de schepen om het leven waren gekomen.
De discussie ging over het feit of de wrakken een gevaar opleverden voor de scheepvaart en eventuele duikers, omdat bij veel van deze wrakken nog munitie ligt. Dat deed mijn wenkbrauwen fronzen: voor bovenstaande wrakken zou kunnen worden beargumenteerd dat het oorlogsgraven zijn die derhalve met respect zouden moeten worden behandeld. Respect houdt in dit geval in dat er niet op deze wrakken mag worden gedoken en er geen onderdelen van het schip mogen worden meegenomen. Dat wordt ook wel wrakplundering genoemd. De vraag die mij toen en ook nu nog steeds bezighoudt is: wat is de status van deze ‘zeemansgraven’?
De schokkende berichten die afgelopen week in de media zijn verschenen over het verdwijnen van zeemansgraven in de Javazee doet de vraag wederom oplaaien. Deze zeemansgraven kunnen niet van de een op de andere dag zijn verdwenen. Lokale autoriteiten moeten hiervan geweten hebben. Voor het omhooghalen van tonnen staal, op een diepte van 70 meter, is een logistieke operatie nodig die niet valt te verbloemen. Uit het verdwijnen van onze zeemansgraven blijkt maar weer wat voor de een dierbaar is, voor de andere geen enkele waarde hoeft te hebben.

Je kunt echter alleen beschermen wat je dierbaar vindt als je ‘een stok hebt om mee te slaan’. Op het moment dat ik deze weblog schrijf hoor ik politici op de achtergrond debatteren over de Defensiebegroting 2017. Bijna iedereen in de Tweede Kamer is van mening dat er weer geïnvesteerd moet worden in de stok ‘veiligheid’ om te beschermen wat ons dierbaar is. Want één ding is vanuit historisch perspectief zeker: het recht van de sterkste zal altijd blijven gelden.

Reageren op deze weblog

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04