Dit is het

12 dec 2016
2712 keer
Dit is het Bron foto: KVMO
Afgelopen dinsdag, 6 december, was een bijzondere dag. Het was de geboortedag van Koning Willem II. Sinds 1844 wordt op 6 december het ‘Jeneverkruis’ voor Eervolle Langdurige Dienst als officier uitgereikt aan officieren met minstens 15 dienstjaren. Dit Onderscheidingsteken werd ingevoerd omdat als gevolg van de economische crisis in de jaren 30 en 40 van de negentiende eeuw fors werd bezuinigd op Defensie. Zo werden de salarissen gekort, het aantal vlagofficieren bij de marine gehalveerd, en regimenten infanterie en een deel van cavalerie werden bedankt voor de bewezen diensten. Er was een gebrek aan maatschappelijk aanzien en de kansen op bevordering waren gering. Tweede Luitenant Weitzel, later minister van Oorlog en minister van Koloniën, sprak destijds over de ‘ellendige bezuinigingskoorts waardoor ons leger zoo lang en zoo gruwelijk is mishandeld geworden’.

Er is anno 2016 niet veel veranderd. De geschiedenis heeft zich herhaald. Tijdens de verschillende economische crisissen van de afgelopen jaren is er stevig bezuinigd op de salarissen door een jarenlange nullijn af te kondigen en door het gelijktijdig massaal naar beneden bijstellen van de rangen, in ‘deftige taal’ numerus fixus genoemd. In het kielzog hiervan zijn de kansen op een baan voor het leven dan wel bevorderingen bij Defensie zeer gering geworden. Daarnaast is net als in de negentiende eeuw onze krijgsmacht geminimaliseerd en sterk verouderd. Politici hebben geen wijze lessen getrokken uit onze historie en zijn met open ogen in de zelfde (bezuinigings-)valkuil gelopen.

Afgelopen dinsdag was om meerdere redenen een bijzondere dag. Naast de uitreiking van de Onderscheidingstekens aan militairen werden er bij de aanbieding van de petitie AOW-gat aan de Vaste Commissie voor Defensie ook Onderscheidingstekens aan politici teruggegeven. Een treurig unicum. Tijdens een gesprek met de aanwezige veteranen op het Plein zei VVD-Kamerlid Fred Teeven dat het AOW-gat voor gewezen militairen het gevolg was van de economische crisis. Een bijzondere opmerking daar het economisch ‘booming’ gaat op dit moment met Nederland. Minister Hennis gaf voor de camera aan dat ze het defensiepersoneel een keurige compensatie heeft aangeboden. Ze sloot af op de vraag of er nog extra’s gedaan zou worden met ‘dit is het’. De minister heeft gelijk gekregen. Afgelopen donderdag hebben de VVD- en PVDA-Kamerleden het lot van het gewezen defensiepersoneel voorlopig bezegeld, ondanks het feit dat alle aanwezige Kamerleden van de oppositie (72) voor de motie hebben gestemd.

De vragen die nu voorliggen zijn of de rechters ook van mening zullen zijn of ‘dit het is’ en of de bijzondere positie in het nieuwe kabinet wel goed zal worden geborgd. Om dit te bewerkstelligen is een belangrijke taak weggelegd voor de vakbonden, voor de militaire en politieke leiding van Defensie en voor politici.

Nu de politiek heeft gesproken is het woord aan u. Op 6 december jl. is er door de vakbonden een enquête uitgeschreven onder het (ex) defensiepersoneel. U kunt in deze enquête, tot 31 december as. uw mening geven over onder andere arbeidsvoorwaarden, veilig en gezond werken, de staat van uw eenheid, het vertrouwen dat u heeft in het beleid van onze minister en onze politiek. Ik ben benieuwd naar uw mening. De regeerperiode van het kabinet Rutte II zit er bijna op. Met welk gevoel kijkt u terug naar de afgelopen jaren als u kijkt naar Defensie?

Ik roep u op om net als ik, via onderstaande link, de enquête in te vullen. Het kost u maar een paar minuten. Ik hoop op veel respondenten zodat we met de resultaten naar onze minister en de politiek kunnen gaan met het signaal “dit is het”.

https://survey.enalyzer.com/?pid=g6pm6res

Reageren op deze weblog

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04