Geloof, hoop en liefde

19 dec 2016
2687 keer
Geloof, hoop en liefde
De niet zo jongeren onder ons kunnen het zich misschien nog herinneren: in de jaren zeventig van de vorige eeuw was er een show met de naam Geloof, hoop en liefde. In de show werden er persoonlijke gesprekken gevoerd over seksualiteit, verliefdheid, abortus, eenzaamheid en de dood. Het was een show die zijn tijd vooruit was. Het was voor het eerst dat mensen voor de camera de meest intieme details uit hun leven prijsgaven. Voor veel mensen toentertijd een stap te ver omdat zij van mening waren dat via het programma ongewenste ellende en discussies in de huiskamer werden gebracht. In 40 jaar tijd is er veel veranderd, vergeleken met de hedendaagse nietszeggende ‘reality’ TV had dit programma veel meer diepgang.

Als ik kijk naar de realiteit van vandaag de dag, was het jaar 2016 het jaar van de gemiste kansen voor Defensie en haar personeel en dus uiteindelijk ook voor onze veiligheid. De defensiebegroting 2017 heeft niet gebracht waar het defensiepersoneel al jaren naar snakt: namelijk het begin van het herstel van onze krijgsmacht. Ook op het gebied van de arbeidsvoorwaarden eindigt het jaar helaas in mineur. Het AOW-gat is in tegenstelling tot hetgeen onze minister predikt in mijn ogen niet gerepareerd en het is de bonden en de minister van Defensie niet gelukt om elkaar tijdig te vinden op het arbeidsvoorwaardelijkgebied. Het jaar 2017 zal daarom helaas niet met, een meer dan verdiende, loonsverhoging voor het defensiepersoneel beginnen.

Ondanks de mineur heb ik de hoop nog niet opgegeven. Ik geloof namelijk niet dat onze minister en onze politici niet begaan zijn met hun veel geprezen en geliefd Defensiepersoneel. Ik kan me niet voorstellen dat de liefde eenzijdig is en ik heb mijn hoop dan ook gevestigd op de onvrede die bij alle partijen over het verloop van het (AOW)proces aanwezig is. Want zowel de voor- als tegenstemmers van de verworpen AOW-gat motie zijn wel begaan met ons. De strijd is daarom dan ook nog niet gestreden. Ik heb er geloof in dat het politieke proces uiteindelijk alsnog zijn werk gaat doen om te komen tot een voor alle partijen acceptabele compensatie.
Ook op het gebied van de defensiebegroting heb ik de hoop nog niet opgegeven. Ik geloof dat de Nederlander in maart bij de Tweede Kamerverkiezingen een duidelijk signaal zal afgeven dat onze levenswijze en cultuur geen vanzelfsprekendheid zijn maar met liefde gekoesterd en beschermd moeten worden. Gezien dit besef gaat het nieuwe kabinet de hoop van het defensiepersoneel omzetten in politieke daden, door met investeringen eindelijk weer geloof en perspectief te gaan bieden aan Defensie en haar personeel. Personeel dat met liefde deze politieke daden zal omarmen en zal omzetten in can do waar de politiek dit dan ook van hem vereist.

Ik wil u en uw geliefden fijne feestdagen en veel geloof, hoop en liefde toewensen in het nieuwe jaar. Ik spreek daarbij de hoop uit dat als ik eind 2017 terugblik op het jaar 2017 mijn laatste weblog van dit jaar geen sentimentele kerstgedachte blijkt te zijn geweest.

Reageren op deze weblog

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04