Is welzijn een gevaarlijke ‘threat multiplier’?

09 jan 2017
2412 keer
Is welzijn een gevaarlijke ‘threat multiplier’? Bron foto: pixabay.com
Het jaar 2016 ligt achter ons. Het is nu aan historici om hun oordeel te vellen over het jaar, waarin de Nederlander werd opgeroepen ‘alert’ te zijn rondom de ‘Kerstmissen’. Maar ook het jaar waarin de politiek en de Nederlanders opgelucht adem konden halen omdat Nederland niet, in tegenstelling tot de ons omringende landen, is geconfronteerd met een terreurdaad. Dat had immers zomaar gekund, het verplaatsen van mensen binnen ‘Schengen’ is immers een peulenschil. Neem als voorbeeld maar de ‘kerstterrorist’ Amri, die vanuit Duitsland via Nederland naar Italië is gevlucht, waar hij door de politie van Milaan werd doodgeschoten. Veiligheid zal dan ook in 2017 een belangrijk thema zijn. Helaas zullen er, net als voorgaande jaren, geregeld aanslagen in Europa worden gepleegd die vaak het nieuws zullen beheersen.

Het begrip veiligheid is mijns inziens moeilijk te kwantificeren. Het is immers een gevoel. Het is echter een feit dat steeds meer mensen zich onveiliger voelen. In de kranten zie je steeds vaker columns en berichten waarin dit wordt geuit. Echter, op een tweet over veiligheid ontving ik onlangs ook een reactie van iemand die schreef dat het nog nooit zo veilig is geweest in Nederland als nu. Bij deze reactie vroeg ik me wel direct af waarom ik mijn uniform dan niet meer mag dragen en waarom er dan gewaarschuwd wordt om alert te zijn bij de Hoogmis?
Onlangs las ik een interessant artikel in het blad Hermes, een blad van de Vlaamse Vereniging voor Leraren Geschiedenis. In het artikel, uit 2011, werd beschreven dat we ons aan het einde van de 3e industriële revolutie bevinden en dat we richting een vierde, de digitale, revolutie aan het bewegen zijn. Volgens de schrijver is vanuit de historie bekend dat een stabiele samenleving is gebaseerd op 5 pijlers: kennis, gezondheid, voedsel, veiligheid en welzijn. De geschiedenis leert ons dat bij iedere transitieperiode naar een nieuwe revolutie de pijler welzijn in gevaar komt. De derde industriële revolutie, die is voortgekomen uit de oorlogseconomie van de jaren 40 van de vorige eeuw, komt ten einde. Met deze revolutie werd de hoge werkloosheid als gevolg van de tweede industriële revolutie opgelost.

In Europa is waarneembaar dat de pijler welzijn de afgelopen jaren aanzienlijk is afgenomen. In de Zuid-Europese landen heerst hoge jeugdwerkloosheid en de bevolking is (ar)moe van de bezuinigingen. In de Noord-Europese landen gaat het economisch beduidend beter maar ook hier neemt de onvrede over Europa en onder andere de migratiestromen toe. Het gevolg is dat ‘de’ Europeaan zich steeds meer naar binnen richt in plaats van naar buiten. Vroeger was immers alles beter (BREXIT, Trump, referenda).
De komende jaren zal blijken hoe de wereld met de transitie naar de vierde resolutie en het hiermee gepaard gaande verminderde welzijn omgaat. Als gevolg van de vierde revolutie staan er wederom een groot aantal banen op de tocht. Daar waar het in het verleden ging om veelal laag geschoolde arbeid die door machines werd overgenomen, zijn nu de middelbare en hoger opgeleiden aan de beurt. Deze trend is reeds goed waarneembaar bij de banken, verzekeraars en accountantsbureaus die massaal mensen ontslaan omdat de computer dit werk ook kan doen. De flexibilisering van de arbeidsmarkt zal er eveneens toe bijdragen dat het welzijn vermindert omdat veel mensen zich blijvend zorgen zullen maken over hun (toekomstige) inkomen.
De vraag is echter hoe we de komende jaren met deze onvrede omgaan. Zal deze onvrede bestaande samenwerkingsverbanden zoals de EU of NAVO etc. onder druk zetten? Landen over heel de wereld zijn zich op dit moment aan het heroriënteren. Eén ding zal niet veranderen. Degenen met de meeste macht zullen het uiteindelijk winnen, al is het alleen maar omdat de mens zich graag associeert met een winnaar.

De komende jaren worden dan ook interessant. Hoe gaat Nederland zich wapenen tegen de gevolgen van de pijler welzijn. Sinds begin dit jaar telt Nederland ruim 17 miljoen inwoners. De verwachting is dat de komende 15 jaar het aantal Nederlanders met 1 miljoen zal stijgen, naar 18 miljoen mensen. Onze welvaart moet dus met steeds meer mensen worden gedeeld. Iets dat de pijler welzijn in negatieve zin zal gaan beïnvloeden. Welke gevolgen heeft dit voor de pijler veiligheid? Beide pijlers zijn naar mijn mening rechtstreeks aan elkaar gekoppeld. Zonder veiligheid geen welzijn maar ook geen gezondheid en geen voedsel. Historici zullen over 50 jaar kunnen terugkijken op de wijze waarop onze huidige generatie politici met dit probleem zijn omgegaan. Ik hoop voor mijn kinderen en kleinkinderen dat ze zullen kunnen concluderen dat onze politici met kennis, kunde en lef de problemen tegemoet zijn gegaan.

Ik wens u allen een mooi en vooral veilig 2017.

Reageren op deze weblog

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04