Nepnieuws

16 jan 2017
2768 keer
Nepnieuws Bron foto: pixabay.com
De afgelopen weken heb ik me verbaasd over verschillende berichten in het nieuws. Het woord ‘nepnieuws’ gaat wat mij betreft dan ook een goede kans maken op het woord van het jaar 2017. Als lezer moet je vandaag de dag, meer dan ooit, bedacht zijn op hetgeen je leest en nog belangrijker van wie komt het nieuws. Zeker als twitteraar. Het zal me zeker nog een keer gaan overkomen dat ik met goede bedoelingen een bericht retweet en daarna een reactie van een oplettende volger krijg waarin wordt verwezen naar de bedenkelijke bron van het bericht.
Waar in het verleden nepberichten zich vooral voordeden rondom 1 april zie je vandaag de dag dat nepnieuws tot een nationale dan wel internationale crisis zou kunnen leiden. Zo las ik tijdens het kerstverlof dat de Pakistaanse minister van Defensie naar aanleiding van een “citaat” van de Israëlische minister van Defensie, dat Israël Pakistan met kernwapens zou vernietigen als dat land grondtroepen naar Syrië zou sturen om te strijden tegen IS, Israël via een tweet duidelijk maakte dat óók Pakistan over kernwapens beschikt. Een nucleaire oorlogsverklaring via Twitter.
Uit bovenstaand voorbeeld blijkt dat Twitter steeds vaker door politici wordt gebruikt om belangrijke signalen af te geven. Twitter heeft in mijn ogen dan ook grote voordelen: de rode, ‘hot line’ telefoon is niet meer benodigd. 140 tekens zijn meer dan genoeg om vrijwel per direct een reactie te kunnen geven op nieuwe ontwikkelingen. Waarom zou je bellen en eerst allerlei diplomatieke plichtplegingen moet doen als je dit ook met 140 tekens duidelijk kan maken? Er is wel één klein nadeel, je ‘tegenstander’ moet je wel volgen en online zijn omdat het gevolg zou kunnen zijn dat je ‘tegenstander’ de oorlogsverklaring niet op tijd ontvangt. Dit laatste kan overigens wel een belangrijk voordeel hebben omdat je tegenstander er nog dan niet op voorbereid is. Dit laatste voordeel heb je overigens altijd als een krijgsmacht niet aan de belangrijkste voorwaarden voldoet: een voor haar taak berekende krijgsmacht. Nepnieuws kan in mijn ogen ook zeer leerzaam zijn. Het zal ongetwijfeld aan mijn leeftijd en opvoeding liggen maar ‘golden shower’ kwam nog niet voor in mijn vocabulaire.

Het belangrijkste nepnieuws van afgelopen week stond echter in de Telegraaf. Hier was te lezen dat volgens het NTBC-Nipo, het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen, de Nederlanders komende zomer een gevoel van veiligheid op hun vakantie meer dan ooit belangrijk vinden. Van alle consumenten zegt 60% bewust te letten op veiligheidsaspecten bij de keuze van hotel en reisbestemming. Grote bewaakte all-inclusive resorts en bungalowparken spelen daarop in met steeds meer faciliteiten en vermaak binnenshuis. Tevens viel te lezen dat de Nederlandse toeristen behoefte hebben aan vertrouwde oorden, die in hun perceptie ook veiliger zijn.

Op 24 mei jl. was onder andere op de RTL-site ook al te lezen dat volgens het NTBC-Nipo steeds meer Nederlanders vakantie in eigen land vierden. Het toenemende aantal, ruim 2,5 miljoen mensen vierden in 2016 hun hoofdvakantie in Nederland. Dit komt vooral door terreuraanslagen en de toestroom van vluchtelingen.

Hoewel ik gevoel heb bij de constateringen van het NTBC moet het bericht in de Telegraaf wel nepnieuws zijn. De afgelopen decennium is immers gebleken dat, ondanks de toenemende signalen over een veranderend veiligheidsklimaat, de Nederlander hier juist absoluut niet gevoelig voor is. Met instemming van het overgrote deel van de Nederlanders is de afgelopen jaren de sector veiligheid geknipt en geschoren. Ik was dan wederom verbaasd over het bericht in de Telegraaf dat de ‘koopjes beluste (freerider)’ Nederlander massaal het vakantieland Turkije de rug toekeert terwijl Turkije op dit moment goedkoper is dan ooit. Dit moet eveneens een nepbericht zijn geweest daar de gemiddelde Nederlander het signaal gaf of geeft dat investeren in veiligheid een overbodige luxe is. Ik hoop dat u mij in de toekomst kunt vergeven als ik weer eens de plank missla met mijn tweets. Af en toe kan ik het niet meer volgen.

Reageren op deze weblog

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04