Een oorlog die Defensie niet kan winnen?

23 jan 2017
2202 keer
Een oorlog die Defensie niet kan winnen? Bron foto: pixabay.com
Afgelopen week was er weer goed nieuws voor het Kabinet. Het gaat nog steeds goed met de Nederlandse economie en dus kon het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wederom melden dat de werkloosheid in Nederland in december verder is gedaald, naar 5,4 procent van de beroepsbevolking. In januari 2016 telde Nederland nog 588.00 (6,6%) werklozen. Eind 2016 waren dit er 106.000 minder. Het jaar 2016 gaat dan ook de boeken in als het jaar waarin de sterkste daling van de werkloosheid van de afgelopen tien jaar is gerealiseerd. De jeugdwerkloosheid daalde eveneens naar het laagste punt in vijf jaar maar schommelt desalniettemin nog steeds rond de 10%.

De minister van Financiën zal blij zijn met deze cijfers want het aantal uitkeringen is in lijn met bovenstaande cijfers met 34.000 gedaald. Dat scheelt weer honderden miljoenen op de Rijksbegroting. Volgens het CBS staan voor het jaar 2017 alle stoplichten op groen. De consumptie van de huishoudens, export en investeringen groeien, het aantal faillissementen daalt en de economie (BBP) blijft groeien. De cijfers over de economische groei in 2016 zijn nog niet bekend maar het zou mij zeer verbazen als de groei van het BBP in 2016 niet ruim boven de 2% komt.

Ondanks het feit er nog 482.000 werklozen in Nederland zijn zal de ‘war on talent’ gaan beginnen! Afgelopen week beloofde ASML-topman Wennink een onstuimige groei van ASML. Er is echter wel een randvoorwaarde aan verbonden : de regio Eindhoven moet dan een volwassen ‘techhub’ worden. Alleen op deze wijze kan ASML de ‘war on talent’ binnen het bedrijfsleven gaan winnen. De topman geeft aan “ik wil dat mensen oud bij ons worden, ze langer vasthouden in de ‘war on talent’. Dat ze hun kinderen hier naar school laten gaan, dat er genoeg te beleven is voor sport- en cultuurliefhebbers.”

Ik vind het bovenstaande een opvallend werkgeversgeluid. Het gaat in tegen de flexibilisering van contracten zoals de afgelopen jaren door veel werkgevers is bejubeld en geprezen. Ik kan me nog goed herinneren dat aan het begin deze eeuw er eveneens sprake was van een krappe arbeidsmarkt. In tegenstelling tot de huidige flexibiliseringsgolf werden er toen, naast het bieden van een vast contract, de gekste dingen gedaan om personeel binnen te halen.

Kijkend naar de cijfers van het CBS dan kan ik niet anders constateren dat de krapte op de arbeidsmarkt inderdaad weer richting een ‘war on talent’ gaat. Het wordt voor het overheidstalent, dat de afgelopen jaren niet de waardering van het Kabinet heeft gekregen wat het heeft verdiend, weer gemakkelijker om elders werk te vinden. Kijkend naar de “waardering”: op 16 september jl. gaf minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) aan dat er "absoluut ruimte" is in bepaalde sectoren om de lonen te laten stijgen. In mijn ogen behoren de ambtenaren tot deze sector, gezien de offers die zij de afgelopen jaren hebben gebracht voor het op orde brengen van de ‘koffer van Dijsselbloem’.
Vooralsnog ziet het er echter niet naar uit dat er weer geïnvesteerd wordt in het goud van de overheid, namelijk de ambtenaar. De militaire ambtenaar spant in deze helaas wéér de kroon. De militair gaat er t.o.v. december 2016 ruim 2% netto in salaris op achteruit. Ook op dit vlak gaat de militair door waar anderen stoppen daar Defensie heeft aangegeven de militair hiervoor niet voor te willen compenseren. Dit Kabinet heeft geen enkel gevoel bij wat er leeft op de (militaire) werkvloer. Het behoud van (militair) personeel was de afgelopen jaren voor Defensie al een groot probleem. Een van de grootste problemen van Defensie is namelijk dat de defensiemedewerkers veel talent hebben. Zoveel, dat de kans heel groot is dat Defensie één van de slachtoffers wordt van de ‘war on talent’. En dat is heel zuur voor een organisatie die juist heel veel tijd, geld en energie steekt in mensen met als doel een oorlog te voorkomen dan wel te winnen. Maar helaas zal met het huidige beleid deze oorlog om werknemers niet door Defensie gewonnen kunnen worden.

Reageren op deze weblog

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04