Werken en niet meer verdienen dan de inkomensarmoedegrens

13 feb 2017
3731 keer
Werken en niet meer verdienen dan de inkomensarmoedegrens Bron foto: Pixabay.com
Afgelopen week was er veel aandacht voor armoede in Nederland. Van de ruim zeven miljoen huishoudens in ons land moet bijna 9% rondkomen van een te laag inkomen. Van armoede, of beter gezegd inkomensarmoede, is sprake als het inkomen niet voldoende is om een bepaald consumptieniveau te realiseren dat in Nederland als minimaal noodzakelijk wordt geacht. Het CBS maakt voor het meten van armoede gebruik van de lage-inkomensgrens. Deze grens lag in 2015 op 1030 euro per maand voor een alleenstaande en op 1930 euro voor een echtpaar met twee kinderen.

Volgens het CBS heeft de economische recessie van de afgelopen jaren ervoor gezorgd dat veel kostwinnaars van 50 jaar en ouder hard zijn geraakt; na hun ontslag hebben zij tot op heden geen nieuwe baan kunnen vinden. Door het versneld ophogen van de AOW-gerechtigde leeftijd is het pensioen en/of AOW voor hen voorlopig nog niet in zicht en derhalve financieel geen oplossing.

Onder de kostwinnaars van 50 jaar en ouder bevinden zich uiteraard ook voormalige onderofficieren met een UKW-uitkering. De hoogte van hun uitkering bevindt zich onder de armoedegrens. Het AOW-gat zal hun financiële positie nog verder doen verslechteren en dat terwijl zij hun hele werkzame leven voor volk en vaderland hebben klaargestaan.

Als ik de armoedecijfers op mij laat inwerken en als ik dan kijk naar het inkomen van het defensiepersoneel; hoe verhoudt dit zich dan tot de inkomensarmoedegrens? Voor bijna alle militairen in fase 1 en fase 2, met uitzondering van de LTZ2OC/Kapitein, geldt dat hun basis netto inkomen bij een fulltime baan rond die inkomensarmoedegrens ligt. Als zij operationeel worden ingezet dan stijgt het salaris, maar dit is een compensatie voor hun extra inzet. Een compensatie, omdat de beloning niet opweegt tegen de vele extra uren die zij bovenop een normale werkdag moeten maken tijdens operationele inzet. Een compensatie, ook voor het feit dat zij veelal lang van huis zijn en werken en leven in omstandigheden die wij in Nederland niet als normaal ervaren. Dan bedoel ik omstandigheden als comfort, veiligheid en het niet van toepassing zijn van de Arbeidstijdenwet. Van loon naar werken is absoluut geen sprake.

‘Gelukkig’ werken veel partners van deze militairen, waardoor het inkomen wordt aangevuld. Maar gelijk moet hierbij worden opgemerkt dat deze partners, ten opzichte van andere huishoudens, veelal minder uren kunnen werken, vanwege het werk van de militair, die veel en langdurig van huis is vanwege operationele inzet of (noodgedwongen) boordplaatsing.

Zijn militairen hierin bijzonder; een meer dan fulltime baan hebben maar beloond worden met een inkomen rond de armoedegrens? Ik ben bang van niet, ook voor de politie of douane geldt dat het inkomen rond de armoedegrens zal liggen. De jarenlange nullijn van ambtenaren heeft hierbij niet echt geholpen. De grootste boosdoener is echter de belastingdruk op de middeninkomens. Dit is de grootste groep belastingbetalers in Nederland die keer op keer het gelag betaalt van allerlei cadeautjes die politici hun kiezers beloven of bezuinigingen die worden opgelegd. Het gevolg hiervan is dat dat er steeds meer mensen met een overvolle fulltime baan niet veel meer loon ontvangen dan de 1930 euro netto, zijnde de inkomensarmoedegrens. Hier moet iets aan gedaan worden!

Ik roep het nieuwe kabinet dan ook op zich heel sterk te maken voor de volgende twee zaken:
1. Word eens echt een aantrekkelijke werkgever en zorg er voor dat de ambtenarensalarissen minimaal met het gemiddelde van de markt meegroeien;
2. Doe iets aan de onevenredige belastingdruk. Want het is te gek voor woorden dat je in het rijke Nederland als (militair) ambtenaar meer dan fulltime werkt en met een netto inkomen wordt afgescheept dat rond de armoedegrens ligt.

Reageren op deze weblog

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04