Er valt weer wat te kiezen.

13 mrt 2017
1821 keer
Er valt weer wat te kiezen.
Het gaat spannend worden van de week. Na maandenlang aanhoren van verkiezingsretoriek mag de Nederlander zijn stem gaan uitbrengen. Na lang zweven zullen we as. woensdag met zijn allen de koers voor de komende vier jaar gaan bepalen. De KVMO en de GOV|MHB hebben de afgelopen maanden flink gelobbyd voor een voor haar taak berekenende zeemacht/krijgsmacht. Deltaplannen, oprichting van de Coalitie voor de Veiligheid, een verkiezingsdebat, symposia, hoorzittingen in de Tweede Kamer en opiniestukken zijn de revue gepasseerd en hebben de nodige media-aandacht gekregen. Het is dan ook teleurstellend dat er in de verkiezingsdebatten geen enkele aandacht is voor de veiligheid van ons land. In de Volkrant van afgelopen vrijdag is dit ook zo verwoord door oud- minister van Defensie Joris Voorhoeve. In een rapport geeft de Advies Raad Internationale Vraagstukken (AIV) aan dat de krijgsmacht minder goed in staat is om Nederland te beschermen dan het kabinet doet voorkomen. Brieven vanuit het ministerie van Defensie zijn ‘te rooskleuring’ valt in het artikel te lezen. Voorhoeve hoopt dat in de laatste paar dagen voor de verkiezingen Defensie een thema gaat worden in de lijsttrekkersdebatten. De kans hierop is klein in mijn ogen. Veiligheid van ons land is de belangrijkste verantwoordelijkheid van onze politici. Echter, onze politici zien veiligheid als een vanzelfsprekendheid en oorlog, terreur,massa-immigratie en/of machtwellustelingen is iets waar wij ons in Nederland geen enkele zorg over hoeven te maken. Derhalve hoeft Nederland zich hier dan ook niet tegen te wapenen. Harde lessen uit het verleden zijn bij onze politici aan dovemansoren gericht. Mooie diplomatieke woorden en politieke volzinnen hebben geen enkele zin als je niet over een grote stok beschikt om een opponent te slaan als deze niet wenst te luisteren. Een gegeven dat maar niet wilt landen in Oss en de Amsterdamse grachtengordel.

Tijdens deze verkiezingen gaat het niet alleen over uw en mijn veiligheid. Er zijn nog vele andere zaken die u rechtstreeks hard kunnen gaan raken in de toekomst. Dit zonder dat u zich hiervan misschien bewust bent. Ook op het gebied van bijvoorbeeld de pensioenen valt er iets te kiezen. Vorige week las ik een tweet van minister Dijsselbloem “NL heeft volgens de OESO de laagste armoede onder ouderen en het beste pensioeninkomen (hoogste ‘vervangingsratio’) #factsmatter”. Ik ben het helemaal eens met zijn tweet. Nederland heeft een van de beste pensioenstelsels van de wereld. Het vreemde is dan ook dat onze politiek er alles aan doet om dit de nek om te draaien. De betreft niet alleen de belachelijk lage rekenrente waardoor pensioenfondsen pensioenen ondanks hoge rendementen niet mogen indexeren. In de verkiezingsprogramma’s van SP, PVDA, GL, SGP, CU en D66 is namelijk het punt aftoppen van pensioenen opgenomen. De aftoppingsgrens ligt nu net boven 100.000 euro. Deze grens mag van de hiervoor genoemde partijen aanzienlijk omlaag, afhankelijk van de partij tussen de 50.000 en 75.000 euro, worden bijgesteld. Voor alle middelbaar en hoger opgeleidde en werkzame mensen houdt dit in dat hun pensioen aanzienlijk (fiscaal) zal worden beknot. Het gevolg van deze nivellering zal zijn dat voor M&H personeel geldt dat er in de toekomst geen sprake meer zal zijn van een fatsoenlijk aanvullend pensioen tenzij men zich voor een aanzienlijk hogere netto-premie aanvullend bijverzekert om dit op het huidige niveau te brengen.

In veel partijprogramma’s zitten er nivellerende plannen. De verkiezingscadeautjes moeten immers door iemand worden bekostigd. Naast de pensioenen wordt door veel partijen de hypotheekrenteaftrek verder beperkt, woon-werkverkeer moet worden afgeschaft, een belasting op het aantal vierkante meters van uw huis, verschil tussen inkomsten moet worden verkleind. Voor werkend M&H personeel hoeft werken niet lonend te zijn. Er is dus veel om over na te denken voordat u als (zwevende) kiezer aanstaande woensdag in het stemhokje uw stem uitbrengt. Ik wens u bij het maken van uw weloverwogen keuze veel sterkte.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04