Nationale Politie en Defensie: hand in hand of elkaars opponenten?

27 mrt 2017
1909 keer
Nationale Politie en Defensie: hand in hand of elkaars opponenten? Bron foto: Pixabay.com
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte onlangs bekend dat voor het eerst sinds tien jaar de gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan gelijk is gebleven. In 2016 bedroeg de gemiddelde leeftijd van de pensioengangers 64 jaar en 5 maanden. Het effect van het fiscaal onaantrekkelijk maken van het prepensioen door hier een strafheffing over te heffen (dezelfde strafheffing die Defensie jaarlijks 175 miljoen euro kost) en het verhogen van de AOW-leeftijd hebben er voor gezorgd dat de gemiddelde leeftijd waarop mensen stoppen met werken in de afgelopen 15 jaar met 5 jaar is gestegen. Ik verwacht dat door de ophoging van de AOW-leeftijd de gemiddelde leeftijd de komende jaren nog iets verder zal toenemen.
Het effect van de afschaffing van het prepensioen is, in tegenstelling tot Defensie waar de UKW-leeftijd nog verder wordt opgehoogd, dus nagenoeg uitgewerkt. De komende jaren gaat er een aanzienlijke uitstroom van ouderen plaatsvinden. De afgelopen jaren betrof dit ongeveer 70.000 tot 75.000 werknemers op jaarbasis. Dit is goed nieuws voor de jongeren, er ontstaan zo weer kansen en doorgroeimogelijkheden op de arbeidsmarkt. Vanwege de huidige hoogconjunctuur zijn deze kansen overigens al aanzienlijk toegenomen: de strijd tussen werkgevers om onze jongeren is niet aanstaande maar gaande.

Het verloop van deze strijd zal zijn invloed hebben op Defensie, dat de afgelopen jaren heeft ingezet op 3.000-4.000 nieuwe rekruten per jaar. Als het nieuwe kabinet gaat investeren in Defensie zal dit aantal moeten worden opgeschroefd. Dit zal een uitdaging zijn. Het is Defensie de afgelopen jaren namelijk al niet gelukt haar jaarlijkse wervingsbehoefte te halen. De bezuinigingen van de afgelopen jaren hebben hier zeker aan bijgedragen. Ze hebben bepaald geen positief effect gehad op het beeld over Defensie als werkgever. Nieuw perspectief, zowel op materieel - als personeelsgebied zou nieuw elan kunnen geven aan Defensie als werkgever. Goede arbeidsvoorwaarden, waarbij rekening wordt gehouden met de bijzondere positie van de militair zijn hier een essentieel onderdeel van. Jongeren moeten immers niet alleen bij Defensie willen komen werken maar, gezien de grote uitstroom, ook willen blijven werken.

De strijd om onze jongeren betreft niet alleen Defensie. In Intermediair stond onlangs een interview met de Korpschef van de Nationale politie, Erik Akerboom. Hij gaf aan dat de politie de komende 10 jaar 15.000 nieuwe agenten nodig heeft met competenties, kennis en vaardigheden die er niet om liegen. Zo zijn er de komende jaren honderden specialisten nodig. HBO- en WO-afgestudeerden; bachelor- en masterinstromers. Niet alleen voor geüniformeerde functies maar ook voor specialismen zoals ‘financieel, cyber en forensisch speurwerk’.

Binnen de sector veiligheid hebben alleen al de Nationale Politie en Defensie de komende 10 jaar ongeveer 5.000 jongeren per jaar nodig om de nationale en internationale veiligheid op het huidige niveau te kunnen waarborgen. Als het kabinet gaat investeren in onze veiligheid dan zou dit aantal wel eens aanzienlijk kunnen toenemen. Het zou daarom verstandig zijn als Defensie en de Nationale Politie intensief gaan samenwerken in plaats van ‘in elkaars vijver te vissen’. De adaptieve krijgsmacht zou hierbij een belangrijke rol kunnen spelen. Jaarlijks stromen er duizenden goed opgeleide fase 2 militairen op relatief jonge leeftijd Defensie uit. Het zou mooi zijn als een groot aantal van hen de weg naar de Nationale Politie zou kunnen vinden. Een win-win situatie voor zowel de Nationale Politie als de uitstromende fase 2 militairen. Een win-win situatie voor onze veiligheid en de belastingbetaler.

Reageren op deze weblog

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04