De zware verantwoordelijkheid van informateur Schippers

03 apr 2017
2252 keer
De zware verantwoordelijkheid van informateur Schippers Bron foto: KVMO
Afgelopen week was er een interessant nieuwsbericht over de Amerikaanse President Trump die zich tijdens het kennismakingsgesprek met de Duitse bondskanselier Merkel als een deurwaarder zou hebben gedragen. Hij zou Merkel een openstaande rekening van 374 miljard dollar aan achterstallige NAVO-contributie hebben overhandigd. Het is waarschijnlijk nepnieuws geweest, want het Witte Huis heeft het bericht weersproken. Echter, waar rook is, is vuur en het zou ook zo maar een diplomatieke uitglijder van Trump kunnen zijn geweest. Het bericht geeft echter wel te denken. Niet alleen bij mij maar ook bijvoorbeeld bij het Financieel Dagblad (FD).
Daarin stond een overzicht van achterstallige cheques van NAVO-landen, die zich niet houden aan de NAVO-verplichting om 2% van het Bruto Binnenlands Product te besteden aan nationale en internationale veiligheid. Een kernverantwoordelijkheid van onze regering. In het overzicht dat de periode 2000-2016 weergeeft, staat Nederland op de 5e plaats met een ‘contributie-achterstand’ van 84 miljard dollar. Bij mijn hockeyclub zou dit inhouden: snel betalen want anders word je als lid geroyeerd! Gezien de jarenlange wanbetalersstatus van Nederland is de verplichting om 2% BBP aan Defensie te besteden niets meer dan een (diplomatieke) wassen neus.

84 miljard dollar is geen ‘kattenpis’. Stel dat dit wél in Defensie was geïnvesteerd. Dit zou inhouden dat Defensie gedurende de afgelopen 16 jaar ruim 4,5 miljard euro per jaar meer te besteden zou hebben gehad. Zelfs de helft van dit bedrag zou een wereld van verschil maken voor zowel Defensie als haar personeel. Defensie zou dan geen organisatie zijn die op de intensive care aan het infuus ligt in de hoop dat het investeringsmedicijn eindelijk gaat worden toegediend. Defensie zou dan een modern uitgeruste innovatie organisatie zijn, met ‘state of the art’ materieel, voldoende reserveonderdelen, munitie en parate geoefende eenheden. Alles wat Defensie op dit moment ontbeert.
Defensie zou dan nog steeds behoren tot de top 5 beste werkgevers in Nederland. Jongeren zouden dan graag bij Defensie willen gaan én blijven werken. De werving en behoud van personeel zouden ertoe leiden dat Defensie probleemloos 100% gevuld zou zijn, in tegenstelling tot de hedendaagse +/- 90%.

Zou het alleen maar goed nieuws voor Defensie en haar personeel hebben betekend? Ik durf zelfs te stellen dat Nederland als geheel hier beter van was geworden. Op het personele vlak zou dit hebben betekend dat tienduizenden jongeren extra waren aangemonsterd bij Defensie. Jongeren die allemaal met het ‘can do’ virus waren aangestoken en met hun defensie-opleidingen en de opgedane ervaring waren uitgestroomd. Goud voor het bedrijfsleven!

Het Nederlandse bedrijfsleven en de kennisindustrie hadden jarenlang een enorme boost gekregen. Door de defensie-investeringen hadden zij kunnen blijven investeren in innovatie, die niet alleen de weg naar Defensie had gevonden maar ook ‘spin-off’ had gehad naar de Nederlandse markt. Het ‘early adapter’ principe, iemand die een bepaald product of een bepaalde technologie begint te gebruiken voordat de grote massa dat doet, had er ook voor gezorgd dat de Nederlandse producten, gezien de hoge standaard die Nederland eist, de weg naar het buitenland hadden gevonden.

Door de geleidelijke, in plaats van stootsgewijze investeringen had de (defensie)kennisindustrie zich tot marktleider kunnen ontwikkelen dan wel kunnen blijven. Dit in plaats van wederom te moeten reorganiseren en te hopen dat voordat de afdeling definitief moeten sluiten er weer wordt geïnvesteerd in Defensie. Zoals Thales Hengelo, die op dit moment wereldleider is op het gebied van radartechnologie maar vanwege uitblijvende orders van Defensie op omvallen staat.

Op internationaal niveau zou Nederland een belangrijkere speler zijn geweest. Nederland zou nog steeds uitgenodigd worden voor de G20 en had waarschijnlijk vaker een zetel in de Veiligheidsraad van de VN toebedeeld hebben gekregen. Nederland zou derhalve veel meer invloed hebben gehad op het wereldtoneel. Een positie die Nederland als 13e rijkste land ter wereld waardig zou zijn.

Ik durf ook te stellen dat als er geïnvesteerd zou zijn in Defensie de Nederlandse belastingbetaler er niet slechter van was geworden. Door de inverdieneffecten zou iedere euro die zou zijn uitgeven aan Defensie uiteindelijk ook weer teruggevloeid zijn naar de minister van Financiën. Het is dan ook een gemiste kans, niet alleen voor Defensie en haar personeel maar ook voor ons Nederlanders. In plaats van een uitgeblust leger had Nederland een voor haar taak berekende krijgsmacht kunnen hebben. Een krijgsmacht die invulling had kunnen geven aan de kernverantwoordelijkheid van onze regering: zorgen voor veiligheid voor Nederland en de Nederlanders. Of Nederland na jarenlange verwaarlozing van de kernverantwoordelijk eindelijk invulling gaat geven aan deze zware verantwoordelijkheid ligt in de handen van informateur Schippers.

Reageren op deze weblog

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04