Het verloren gegane goud bij Defensie

24 apr 2017
2772 keer
Het verloren gegane goud bij Defensie
Uit berichtgeving in de media blijkt dat het Nederland en de Nederlanders economisch nog steeds voor de wind gaat. Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek ligt het consumentenvertrouwen deze maand ruim boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar. Consumenten hebben een goed gevoel en zijn bereid om de portemonnee te trekken omdat ze weer positief zijn over hun financiële situatie.

Oók op het front van de werkgelegenheid was er goed nieuws. De werkloosheid in Nederland is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6.000 mensen per maand gedaald. De werkloosheid is de afgelopen vijf jaar niet zo laag geweest. In een jaar tijd is het aantal werklozen met meer dan 110.000 afgenomen. Het percentage werklozen is hiermee gedaald naar 5,1% van de beroepsbevolking. Het is de verwachting dat de economie de komende jaren verder aantrekt en het zal, naar mijn mening, ook niet lang meer duren voordat de arbeidsmarkt weer overspannen begint te raken. Dat is goed nieuws voor de werknemers!

Het kunnen werven en behouden van personeel wordt voor het eerst sinds jaren weer een uitdaging voor werkgevers. Na jaren waarin de werkgevers het voor het zeggen hebben gehad zullen werknemers nu weer in de positie komen dat zij meer kunnen gaan eisen. Immers, goed personeel is goud waard voor een organisatie. Het personeel van Defensie is zeer zeker goud waard. Niet alleen voor Defensie maar zeker óók voor veel werkgevers die op dit moment op zoek zijn naar goed opgeleid en gemotiveerd personeel. En dit laatste is zeker van toepassing op onze (jonge) militairen. Onze militairen vinden dan ook veelal probleemloos hun weg naar een andere werkgever. Ook in 2016 was, net als de voorgaande jaren, het irregulier verloop hoger dan waarop onze minister had gehoopt. Voor de werving geldt helaas hetzelfde. Net als voorgaande jaren is het Defensie niet gelukt om haar ‘target’ te behalen. Het gevolg is dat de dalende tendens van het militaire bestand wederom niet is gestopt.

De afgelopen jaren is in allerlei Kamerbrieven en rapportages aangegeven dat Defensie te maken heeft met een personele mismatch. Dit is in mijn ogen ook zeer zeker aan de orde. Het kabinet, minister Hennis-Plasschaert en de top van Defensie hebben het personeel uit het oog verloren. Ze focussen zich nog steeds voornamelijk op de materiele problematiek van Defensie. Ik zal de laatste zijn die het investeren in de ‘hardware’ niet onderschrijft. Echter, het zal tijdens de formatie duidelijk moeten worden dat Defensie een acuut probleem heeft met de werving en het behoud van personeel. Het ‘militaire’ vertrouwen ligt in tegenstelling tot het consumentenvertrouwen niet boven het gemiddelde van afgelopen 20 jaar. De bezuinigingen eisen nu en de komende jaren nog steeds hun tol. Het duurt nog zeker twee jaar voordat Defensie uit de bezuinigingsdip is en daarna is er pas sprake van opbouw als er substantieel wordt geïnvesteerd in Defensie. Het blijven dan ook moeilijke jaren voor het defensiepersoneel.

Veel militairen zullen dan ook een overstap naar een organisatie waar wel carrièremogelijkheden en salarisontwikkelingen zijn overwegen. Het is niet ondenkbaar dat deze stap voor hen nog makkelijker wordt gemaakt daar werkgevers actief militairen, veelal d.m.v. ex-militairen, rechtstreeks gaan benaderen om de overstap naar buiten te maken.

Het bevreemdt mij dan ook dat op 18 april jl. Defensie een arbeidsvoorwaardelijk eindbod op de onderhandelingstafel heeft gelegd. Een eindbod waarvan bekend was dat dit niet zou leiden tot een arbeidsvoorwaardenresultaat. Het kan zijn dat ik het fout zie en eerlijk gezegd hoop ik dat ook maar ik schat in dat het eindbod eraan bij zal dragen dat er nog meer goud voor Defensie verloren zal gaan en de personele formatie mismatch (reeds 10% van het militaire personeelsbestand van de krijgsmacht is een vacature) nog groter zal worden.

Reageren op deze weblog

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04