Laten we onze oorlogsgraven in ere houden

01 mei 2017
2001 keer
Laten we onze oorlogsgraven in ere houden
Deze dagen staan in het teken van ruim 70 jaar vrijheid. Vrijheid is voor ons de normaalste zaak van de wereld. Oorlog, terroristische aanslagen, extreme armoede en/of natuurgeweld komen gelukkig nog steeds alleen via de media tot ons. Een leven in vrijheid en veiligheid is voor ons gemeengoed geworden, iets vanzelfsprekends. Net zoals we op 4 mei stilstaan bij de Dodenherdenking en op 5 mei Bevrijdingsdag vieren. Stilstaan en vieren, zonder dat we de bijzonderheid van onze (economische) voorspoed echt beseffen.

Sinds ik in juni 2013 de weblog van Rick Nieman heb gelezen heeft 4 mei voor mij een extra dimensie gekregen. In zijn weblog “Minister, schaamt u zich niet?” schreef Nieman dat hij zich verbaasde dat de media het noodsignaal van de Oorlogsgravenstichting (OGS) niet hadden opgepakt. OGS had in een persbericht aangegeven dat zij de onder hen gestelde oorlogsgraven in het buitenland, vanwege financiële problemen, niet meer kan onderhouden. Ik denk dat de kabintsleden na de berichtgeving met schaamrood op de kaken elkaar in de ogen hebben gekeken en tegen elkaar hebben gezegd dat zij zich inderdaad moesten schamen. Immers, er is sprake van een ereschuld aan hen die hun leven voor de voorspoed van ons hebben gegeven. Zowel in Nederland als in het buitenland.

De weblog van Rick Nieman heeft ook bij mij iets losgemaakt. Sinds 2013 heb ik het graf van verzetsstrijder Cornelis Schijf, dat zich bevindt op begraafplaats Jaffa in Delft, geadopteerd. Zijn ouders leven al lang niet meer en zijn graf stond destijds op het punt te worden geruimd. Dat is gelukkig niet gebeurd. Ieder jaar ga ik rond 4 mei samen met één van mijn kinderen naar het graf van Cornelis. We maken het schoon en leggen er bloemen op. Het blijven bijzondere handelingen. Ik heb hem nooit gekend en weet alleen dat hij vlak voor de bevrijding op 24 jarige leeftijd is doodgeschoten. Ik heb hem nooit ontmoet en toch heb ik het gevoel dat ik een band met hem heb.

De afgelopen drie jaar gaan mijn weblogs rond 4 mei over Cornelis Schijf, die samen met vele anderen zijn leven voor ons vaderland heeft gegeven. Op de grafsteen van Cornelis staat 'Gevallen voor het vaderland'. Ik wil deze grafsteen graag in ere houden en verzorgen, om te voorkomen dat het wordt geruimd.

Als u ook vindt dat de oorlogsgraven behouden moeten blijven en als deze weblog u aanspreekt zou ik u willen aanraden contact op te nemen met de Oorlogsgravenstichting. Er zijn nog genoeg graven die geadopteerd kunnen en, naar mijn mening, moeten worden. Deze vaderlanders hebben het verdiend dat hun graven in ere worden gehouden.

Reageren op deze weblog>>

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04