Sorry, ‘Can’t do anymore’

08 mei 2017
2140 keer
Sorry, ‘Can’t do anymore’
Defensie heeft zijn ultieme grenzen op zowel personeels- als materieel gebied ruim overschreden. De can do -mentaliteit van het personeel heeft de organisatie jarenlang, ondanks steeds verdergaande bezuinigingen, met kunst en vliegwerk overeind gehouden. Het doek gaat vallen als er geen perspectief komt vanaf de formatietafel.

De komende maanden zal blijken of het kabinet Rutte III veiligheid als kernverantwoordelijkheid gaat beschouwen. Gaat dit nieuwe kabinet daadwerkelijk een investeringsimpuls geven aan onze krijgsmacht? Dit zal zowel op het personele als materiele vlak moeten geschieden, wil onze krijgsmacht het komende decennium voor zijn taak berekend zijn. Defensie is op het punt aangekomen dat het fundamentele keuzes moet gaan maken wat nog wel of niet meer gedaan kan worden als er niet 1,5 of 2 miljard euro bij komt. Helaas is ‘can’t do anymore’ het devies geworden. In dit artikel ga ik nader in op de personeelsproblematiek bij Defensie in het algemeen en de materiële problematiek bij de Koninklijke Marine in het bijzonder.

Reageren op deze weblog

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04