Madame Cannibale

02 mrt 2015
2038 keer
Madame Cannibale Bron foto: KVMO

Ongeveer gelijktijdig met mijn weblog 'Keuzes', waarin ik mijn zorg over de 'leegloop' van Defensie als gevolg van het hoge irreguliere verloop heb verwoord, sprak een Britse generaal zijn zorgen uit over een Russische blitzkrieg. Een terechte zorg of niet? Zou Poetin zijn leger durven in te zetten om voormalige Warschaupactlanden met grote overmacht te overrompelen?

Gezien de staat van het ‘Europese’ leger kan ik me voorstellen dat deze gedachte regelmatig door Poetin’s hoofd spookt. Of deze zorg terecht is of niet, je zou verwachten dat er naar aanleiding van dit bericht een spoeddebat in de Tweede Kamer zou worden gehouden of dat er vragen in het ‘vragenuurtje’ aan de minister-president zouden worden gesteld. Het gaat immers over de veiligheid van ons land. Maar niets van dit alles. Het afgegeven signaal is schijnbaar niet iets waar Nederlandse politici zich zorgen over lijken te maken. Dit is ook terug te zien bij Defensie. Naar aanleiding van mijn weblog ‘Keuzes’ gaf een defensiewoordvoerder aan dat de vullingsgraad het afgelopen jaar is toegenomen. Hij vergat hierbij te melden dat dit het effect was van de inkrimping ten gevolge van reorganisaties en niet vanwege het tot stoppen brengen van de ‘braindrain’. Zo wordt wederom een voor Defensie groot probleem gebagatelliseerd. Daar waar de (Haagse) defensiewoordvoerder zich geen zorgen maakt constateer ik naar aanleiding van de reacties die ik van de werkvloer heb gekregen een duidelijke discrepantie. Een discrepantie waarover men zich aan de overkant van de Noordzee wel degelijk grote zorgen maakt. Zo wordt in Navy clip nr 8 2015 aangegeven dat de Engelse marine een groot tekort verwacht van technisch geschoold personeel. Zij wil dit probleem o.a. oplossen door technici uit India en Canada te rekruteren en deze technici een versnelde loopbaan aan te bieden. Als dit laatste niet het gewenste resultaat oplevert verwacht de Engelse marine grote operationele problemen. Voor mij een duidelijk voorbeeld dat, in tegenstelling tot de Haagse woordvoering, de ‘counterpart’ van onze minister van Defensie in Londen zich wel zorgen maakt en vooruit regeert door de signalen van de werkvloer op te pikken en hierop tracht te anticiperen. Door de jarenlange bezuinigingen wordt de inzetbaarheid van onze krijgsmacht niet alleen door personele problemen belemmerd, maar ook door achterstallig onderhoud. Dit laatste wordt pijnlijk geïllustreerd door Zr. Ms. Mercuur. Het torpedowerkschip Mercuur is een uniek vaartuig dat noodzakelijk is voor het operationeel houden onze onderzeeboten. Ze is ook uniek, omdat zij door het jarenlang, vanwege geldgebrek, uitstellen van noodzakelijk onderhoud niet meer zeewaardig is, met als gevolg ‘dat nu op de (financiële) blaren moet worden gezeten’. Alleen tegen extreem hoge kosten kan de Mercuur weer snel in de vaart worden gebracht. Want om een herhaling van de ramp met Zr. Ms. Adder te voorkomen wordt een onzeewaardig schip vandaag de dag ‘aan de ketting’ gelegd. Naast achterstallig onderhoud is er sinds jaar en dag óók een probleem met de reserveonderdelen bij Defensie. Dit probleem wordt bij Defensie creatief opgelost door materieel in onderhoud te kannibaliseren. Voor de KM houdt dit bijvoorbeeld in dat als er sprake is van een ‘krieg’ het niet mogelijk is om alle schepen ‘blitz’ (gelijktijdig) in te zetten. Gekannibaliseerde schepen, op zowel materieels- als personeelsgebied, zijn namelijk niet operationeel inzetbaar. Het bovenstaande is voor insiders geen nieuws. Defensiepersoneel weet helaas niet meer beter en is hier aan gewend geraakt. Het roept echter wel de vraag op wat we met onze Defensie willen. Wil de Nederlander en de politiek een defensieorganisatie waarop zij kan rekenen in tijden van spanning, of wil zij tijdens deze spanning de rekening gepresenteerd krijgen van een verwaarloosde krijgsmacht? Ik weet wel bij welke keuze ik het rustigst zou slapen!

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04