Rutte I en II: het gevoel met de Publieke Sector op de werkvloer verloren.

29 mei 2017
2110 keer
Rutte I en II: het gevoel met de Publieke Sector op de werkvloer verloren. Bron foto: Pixabay
Het kabinet Rutte II is meer dan tevreden over zichzelf. Een goed gemutste minister Dijsselbloem gaf op de Verantwoordingsdag, ook wel Gehaktdag genoemd, in de Tweede Kamer aan dat de overheidsschuld ten opzichte van 2015 met 10 miljard was gedaald. Dijsselbloem noemde de daling van de overheidsschuld ,,een belangrijke trendbreuk''. Het is een ,,forse stap terug'' en één van de ,,mooiste voorbeelden'' van de resultaten die zijn behaald. Daar waar het kabinet Rutte II in een halleluja stemming verkeert, is het tegengestelde aan de orde in de Publieke Sector.

Eén van de mooiste voorbeelden van minister Dijsselbloem heeft dan ook een duidelijke keerzijde. De afgelopen jaren heeft de Publieke Sector en de daar werkzame ambtenaren eveneens een forse stap terug gedaan. De Algemene Rekenkamer geeft in haar jaarverslag de ministeries er dan ook flink van langs. Zij vraagt zich af of de ministeries nog wel in control zijn? Ondanks deze problematiek geeft de Rekenkamer minister Hennis een compliment omdat ze ‘open en transparant’ is over de problemen op haar ministerie. De minister is inderdaad ‘open’ over de problemen bij Defensie. In bijlage 8 van het Jaarverslag 2016 valt in een bijzin te lezen:
“in 2016 heeft Defensie met beperkingen kunnen voldoen aan de inzetbaarheidsdoelstellingen. Deze beperkingen manifesteren zich bij langdurige inzet, bij bepaalde (en vooral hoge) dreigingsniveaus of als er sprake is van meer dan één inzet tegelijkertijd”.
In de laatste bijlage voor de afkortingslijst valt te lezen dat onze Krijgsmacht niet in staat is te doen waarvoor het op aard is: ons land en haar inwoners gedurende lange tijd te beschermen tijdens hoge dreigingsniveaus. Een kernverantwoordelijkheid waarvoor een kabinet en de Tweede Kamer dient zorg te dragen.

De Algemene Rekenkamer spreekt in algemene zin haar bezorgdheid uit over onze overheid. De overheid kampt met grote personeelsproblemen. Het werknemersbestand is verouderd, er is een hoge werkdruk en te weinig adequate kennis van moderne ICT-systemen. Voor de politie, defensie , het gevangeniswezen en – Rijksbreed – op het gebied van inkoop, financiële kennis en automatisering geldt reeds dat er sprake is van een onderbezetting. Dit laatste baart Rutte en consorten echter geen zorgen. De werkgever van de overheid, Rutte I en Rutte II, heeft namelijk één devies voor haar werknemers: ‘take it or leave it’.

Gedurende de recessie konden ze hier nog mee wegkomen. Het heeft dan ook even geduurd maar het begint er steeds meer op te lijken dat de ‘kruik te vaak te water is gegaan en dat deze is gebarsten’. Het defensiepersoneel heeft enkele weken geleden minister Hennis reeds “de rode kaart’ gegeven. Het defensiepersoneel wijst het arbeidsvoorwaardelijk eindbod massaal af. Het defensiepersoneel, dat zich sinds jaar en dag in een ‘Russische roulette’ reorganisatie bevindt en sinds velen jaren een negatieve loonspiraal ondervindt, voelt zich niet serieus genomen door het kabinet en de politieke - en militaire top bij Defensie. Het lijkt erop dat er geen enkel gevoel is wat er op de werkvloer leeft. Dit laatste geldt overigens niet alleen bij Defensie.
Het lerarencollectief PO in Actie eist in een open brief excuses van staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs. De bewindsman heeft volgens de actiegroep 120.000 leraren geschoffeerd en moet zijn woorden terugnemen. Ik verwacht niet dat dit gaat gebeuren en ouders moeten er dan ook serieus rekening mee houden dat hun kinderen op de basisscholen een verlengde zomervakantie tegemoet gaan.

Na jaren van berusting lijkt het erop dat de ambtenaren in de Publieke Sector hun geduld met hun werkgever beginnen kwijt te raken. In mijn ogen heeft Rutte I en II de Publieke Sector kapot bezuinigd. De Rekenkamer bevestigt dit beeld. “We zitten al dertig jaar in een permanente reorganisatie", stelt president Visser. ,,Het is tijd voor bezinning: is de omvang van al die reorganisaties nog wel behapbaar?” Mijn antwoord hierop is nee. Ik verwacht dat de ambtenaren in de Publieke Sector nog een keer hun rug gaan rechten om hun Sector te redden. Als ze deze ‘veldslag’ verliezen blijft er voor hen nog maar een optie over: de Publieke Sector definitief te verlaten. Het gevolg hiervan zal zijn dat het begrotingstekort weer flink zal gaan oplopen. Aan Rutte III de taak om dit doemscenario te keren!

Reageren op deze weblog

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04