Een duidelijk en eerlijk signaal

06 juni 2017
2946 keer
Een duidelijk en eerlijk signaal
Afgelopen week stond op het intranet van Defensie dat minister Hennis-Plasschaert, Secretaris-Generaal Geerts en Commandant der Strijdkrachten Middendorp het zeer betreuren dat de bonden er opnieuw voor hebben gekozen om niet in te gaan op een belangrijk pakket maatregelen. Hieronder vallen een loonsverhoging van 2%, maatregelen om de doorstroom weer op gang te krijgen, een nieuwe diensteinderegeling, het gezamenlijk ontwikkelen van een toekomstbestendig pensioen en ook het versterken van de employabilitymogelijkheden.

Het bovengenoemde trio heeft in een schrijven op 21 april jl. aan het defensiepersoneel aangegeven dat “...zij ervan overtuigd zijn dat het eindbod perspectief biedt. Een eindbod dat ons in staat stelt naar de toekomst te kijken, zowel voor u persoonlijk als ook de Defensie-organisatie”. Het trio is van mening dat "de 2% loonsverhoging gezien de huidige ontwikkelingen om ons heen, niet niks is en als u niet instemt dan gaat dit jaar verloren en levert het voor u helemaal niets op”. “Take it or leave it, an offer you can’t refuse”. Een duidelijke signaal van de defensietop aan het personeel.

De afgelopen weken heeft de GOV|MHB, waarbij de KVMO is aangesloten, op 24 locaties haar leden bezocht om te discussieren over het eindbod van de minister. Tijdens deze sessies en met de online ledenraadpleging hebben de leden massaal aangegeven het akkoord te verwerpen. Een duidelijk signaal van het personeel aan de defensietop.

Het is opvallend dat er tussen de defensietop en het personeel zoveel verschil zit in perceptie. De defensietop stelt in zijn schrijven  dat “...gezien de huidige omstandigheden is een beter bod voor 2017 realistisch gezien niet haalbaar”. Dit  is nu juist de crux van deze arbeidsvoorwaardelijke onderhandelingen. Het defensiepersoneel hoort dit nu al 10 jaar lang.
Is het niet vanuit het kabinet, met een opgelegde NUL-lijn, dan is het wel omdat je van een ‘kale kip niet kan plukken’. En vooral dit laatste nekt Defensie. Er is een onderstroom bij het defensiepersoneel dat een duidelijk signaal afgeeft: we voelen ons ten opzichte van de rest van Nederland en de overige ambtenaren ondergewaardeerd. Ondergewaardeerd op het gebied van loon en carriereperspectief en de mogelijkheid om ons werk als professional te kunnen uitvoeren.

Als de defensietop vindt dat een 2% loonsverhoging niet niks is, dan raad ik hen aan de CAO’s die afgelopen maand zijn afgesloten eens goed te bestuderen. Ik raad hen ook aan om een vergelijking te maken met andere overheidssectoren in relatie tot de koopkrachtplaatjes. Dit geeft een duidelijk signaal af: ‘een kale kip’ leidt tot karige loonontwikkeling. Een loonontwikkeling die ook nog eens beperkt wordt doordat de carrieremogelijkheden aanzienlijk zijn beperkt omdat de numerus fixus de top aanzienlijk heeft uitgedund.

Het defensiepersoneel geeft dan ook een duidelijk signaal af aan de defensietop en het kabinet: “leave it”. Een signaal waar u en ik niet vrolijk van worden. Jonge militairen en het middenkader beginnen de hoop te verliezen dat het nog goed gaat komen met Defensie. De signalen uit het Haagse stemmen niet hoopvol. Daar waar andere departementen in de Voorjaarsnota 100-den miljoenen extra krijgen toebedeeld om gaten te stoppen kreeg Defensie slechts 20 miljoen om te voorkomen dat er van de zomer morrende reizigers op Schiphol staan.

Het signaal van het defensiepersoneel is duidelijk: dit eindbod doet geen recht aan onze loyaliteit, onze ‘can do’ en onze bijzondere positie. Het past wel bij ons ‘failliete’ departement. Wees daar dan ook gewoon eerlijk over en geef een duidelijk signaal af richting de politiek en onze samenleving: wilt u beschikken over militairen dan zult u hen om te beginnen  fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden moeten bieden.

Reageren op deze weblog>>

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04