Europees defensiepotje synoniem voor Europese ambities op het gebied van veiligheid?

12 juni 2017
2044 keer
Europees defensiepotje synoniem voor Europese ambities op het gebied van veiligheid? Bron foto: foreignpolicyblogs.com
Afgelopen week stond op de site van het AD dat er miljarden euro’s beschikbaar komen voor een Europese defensiepot. Vanuit dit defensiefonds kunnen EU-landen samen wapens, helikopters, robots, encryptiesoftware of onbemande onderzeeboten ontwikkelen en kopen. Als je de kop van het artikel leest zou je tot de conclusie kunnen komen dat de Europese Commissie defensie en veiligheid eindelijk serieus gaat nemen en in dit geval een duidelijk signaal afgeeft aan onze Trans-Atlantische bondgenoten: maakt u zich geen zorgen, Europa gaat weer een substantiële bijdrage leveren aan- en investeren in zijn eigen veiligheid. Als je echter verder leest kom je al snel tot de conclusie dat de kop de lading niet dekt.

Zo moet het fonds met bijdragen uit de lidstaten worden gevuld. Dit betekent in mijn ogen dus een extra geldstroom richting Brussel. Nederland zal als nettobetaler dus een aanzienlijke bijdrage aan deze nieuwe (defensie)pot moeten gaan leveren. Ik heb misschien een te gekleurde bril maar ik acht het niet ondenkbaar dat politiek Den Haag er alles aan zal doen om deze verplichte bijdrage in mindering te brengen op het defensiebudget. Het is dan maar de vraag of onze krijgsmacht hier dan beter van wordt.

De Commissie verwacht dat de nieuwe defensiepot zal leiden tot meer samenwerking en afstemming op defensiegebied en dat op deze wijze tussen de 25 en 100 miljard euro kan worden vrijgespeeld. Vrijspelen van geld is iets anders dan daadwerkelijk investeren in Defensie. Ik ben niet tegen ‘meer waar voor ons geld’ maar vrijspelen kan ook leiden tot bezuinigingen in plaats van investeringen. Het vrijspelen op zichzelf is ook nog maar de vraag. Want als er geen rekening wordt gehouden met de inverdieneffecten die een zelf producerend land in de toekomst niet meer ontvangt dan betekent dit dat er geen sprake is van vrijspelen maar kwijtspelen van geld voor het desbetreffende land. Een niet onbelangrijke gegeven voor ons Nederlandse maritieme ecosysteem. Door de inverdieneffecten kunnen defensie- investeringen in de maritieme sector namelijk worden terugverdiend.

De Commissie verwacht dat het nieuw potje tot een enorme impuls voor de Europese defensie-industrie zal leiden. De Commissie geeft aan dat projecten waaraan minstens drie bedrijven uit twee lidstaten meedoen in aanmerking komen voor financiering uit het defensiefonds. Goed om te weten en dus goed nieuws, bijvoorbeeld voor de Nederlandse - en Belgische marines, die in gezamenlijkheid nieuwe fregatten en mijnenbestrijdingsvaartuigen willen aanschaffen. Een miljardenproject, dat hopelijk spoedig wordt opgestart als de formatie in Den Haag is voltooid.

Dat de EU-Commissie zich ‘echt’ zorgen maakt over de veiligheid blijkt uit de ambitie met betrekking tot het defensiepotje. Tot 2020 zal het met € 590 miljoen euro per jaar worden gevuld. Dit komt overeen met 7,5% van de Nederlandse defensiebudget! De ambities lopen na 2020 op tot tenminste 1,5 miljard euro per jaar.
Het signaal dat door de Commissie wordt afgegeven is dan ook niet serieus te noemen. De ambities tonen aan dat een Europees leger een stap te ver is voor de Europese lidstaten en dat er vooralsnog nationaal dan wel door middel van internationale samenwerking invulling wordt gegeven aan onze veiligheid.

Reageren op deze weblog>>

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04