Een uiterste poging?

03 juli 2017
2160 keer
Een uiterste poging? Bron foto: pexels.com
Het zomerverlof staat voor de deur. Je merkt dat veel mensen aan verlof toe zijn. De bureaus worden leeggeruimd en ‘last minute’ afspraken worden gemaakt om ‘de puntjes op de I te zetten’ voordat de vakantie begint.

Een opgeruimd bureau geeft een voldaan gevoel als je de deur achter je sluit. De Tweede Kamer gaat binnenkort ook met reces. Afgelopen week was het eerste en meteen laatste Algemeen Overleg (AO) Personeel en Materieel voor het reces. Het is even wennen, er hebben veel nieuwe politici in de nieuwe Vaste Commissie Defensie plaatsgenomen. Niet dat ik deze allemaal heb gezien, het overgrote deel van de partijen was niet aanwezig. Het was ook even wennen dat Angelien Eijsink er niet meer bij was, zij heeft afscheid genomen van de landelijke politiek. Echter, er was niemand van de PVDA aanwezig. Ik ben benieuwd of, als het nieuwe kabinet is aangetreden, de PVDA de volgende keer wel acte de présence zal geven.

Tijdens het AO-Personeel bleek dat wat betreft de aanwezige oppositiepartijen, CDA, PVV, D66 en GL, het AOW-gat nog steeds niet naar tevredenheid is opgelost. Ik hoop, en ga er eerlijk gezegd vanuit, dat tijdens de formatie het ‘motorblok’ dit onrecht alsnog gaat herstellen. Het zou een eerste belangrijke stap kunnen zijn in het herstel van vertrouwen tussen politiek, de defensietop en het defensiepersoneel. Weeffouten die afgelopen jaren in het wetgevingstraject zijn gemaakt rondom de bijzondere positie van de militair zouden hiermee kunnen worden hersteld. Dit zou eraan bij kunnen dragen dat de negatieve spiraal waarin Defensie zich thans bevindt langzaam kan worden omgezet in positieve energie. Die hebben we hard nodig om er voor zorg te dragen dat de uitstroom van personeel kan worden getemperd. Het zal ook een positieve invloed hebben op de beste wervers van Defensie: het eigen personeel. En, niet in de laatste plaats, positieve energie heeft onze krijgsmacht hard nodig om naar de toekomst voor haar taak berekend te zijn en te blijven. Een belangrijke kernverantwoordelijkheid van onze regering.

Onze minister heeft tijdens het AO-personeel aangegeven dat haar er alles aan is gelegen om nog voor het aantreden van het nieuwe kabinet (en dus haar aflosser) een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord met het personeel af te sluiten. Een teken van betrokkenheid. De KVMO/GOV|MHB is altijd bereid om dit nader te onderzoeken. Al dan niet onder begeleiding van een mediator, zoals verschillende Kamerleden tijdens het AO-personeel hebben voorgesteld. Aangezien alle aanwezige partijen zich zorgen maken over Defensie vind ik dat deze partijen onze minister ook zouden moeten steunen in haar poging. Om hierin te slagen moet zij ook vanuit de Tweede Kamer het mandaat krijgen om, net zoals bijvoorbeeld bij de Politie, binnen het defensiebudget naar oplossingen te zoeken. De minister is immers voor haar eigen budget verantwoordelijk. Ik hoop dan ook dat zij deze mogelijkheid vanuit de Kamer/het demissionaire kabinet krijgt. Want dan kan een niet onbelangrijk dossier voor zowel de minister, de vakbonden als het defensiepersoneel worden afgesloten. Het zou een mooi begin van uw en mijn verlof zijn geweest. Helaas blijft dit dossier nog op het bureau liggen. Ik wens u allen een mooi, rustig en een zeer verdiend verlof toe.

reageren op deze weblog>>

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04