Betreurenswaardig

14 aug 2017
2142 keer
Betreurenswaardig Bron foto: commons.wikimedia.org/Jesterhat84
De vakantie zit er weer op. Niet alleen voor mij maar ook voor informateur Gerrit Zalm en de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en CU. De komende weken zal blijken of de vakantie een heilzame werking heeft gehad op het onderhandelingsproces.

Dit geldt ook voor Defensie. Tijdens mijn vakantie las ik een bericht dat Defensie het betreurt dat er nog geen CAO is afgesproken met haar personeel. Dit naar aanleiding van het bericht dat de marechaussees stiptheidsacties zouden gaan uitvoeren op de luchthavens van Rotterdam en Eindhoven en dat ze geen bonnen meer uitschrijven bij verkeersovertredingen.

De arbeidsvoorwaardelijke onderhandelingen verlopen uit het oogpunt van het defensiepersoneel al maanden betreurenswaardig. Het defensiepersoneel loopt sinds jaar en dag op arbeidsvoorwaardelijkgebied achter de feiten aan.

Dit kan geen verrassing zijn binnen Defensie. Het personeel voelt dit immers jaarlijks in de portemonnee. Het besteedbaar inkomen neemt verder af, omdat de afgelopen jaren de loonsverhoging volgend uit de arbeidsvoorwaarden niet hoog genoeg is geweest om de inflatie te corrigeren. Door de stijgende pensioenpremies wordt dit effect verergerd. Een benchmarkt ten opzichte van sector Rijk en sector Politie leert dat het defensiepersoneel er betreurenswaardig van afkomt. Onze benchmark wordt bevestigd door een intern defensierapport waaruit blijkt dat het defensiepersoneel er alleen dankzij de jaarlijkse periodiek erop vooruit is gegaan. Zit je op het maximum van de salarisschaal dan betekent dit dus bezuinigen om het hoofd boven water te houden.

Het bovenstaande wordt regelmatig in de media beschreven. Alleen al deze week las ik twee artikelen die dit bevestigen. Het NRC schreef dat sinds 2007 alleen de overheidsuitgaven van de sociale zekerheid en gezondheidszorg zijn gestegen. Voor onderwijs geldt dat dit op hetzelfde niveau is gebleven. Voor alle overige sectoren waaronder Defensie en Veiligheid geldt dat er flink, op personeel, is bezuinigd.

In de Telegraaf stond dat de ambtenaren ook in 2017 wederom achterlopen ten opzichte van de loonstijgingen in het bedrijfsleven. Tijdens een recessie wordt de ambtenaar getrakteerd op een nullijn en tijdens hoogconjunctuur kan de overheid de salarisrally vanwege tekorten op de arbeidsmarkt niet bijbenen. Als jonge ambtenaar moet je wel heel veel voldoening uit je werk halen om bij de overheid werkzaam te willen blijven. Zeker nu het bedrijfsleven weer schreeuwt om goed en gekwalificeerd personeel.

Voor het defensiepersoneel is het te hopen dat de informateur en de onderhandelaars niet dezelfde fout maken als voorgaande kabinetten. Ondanks alle ‘positieve’ Haagse geluiden bevindt Defensie zich nog steeds op een dieptepunt; op het gebied van materieel, personeel en investeringen. Ik hoop dat dit gegeven door de informateur en onderhandelaars serieus wordt genomen. Ik hoop dat zij tijdens hun vakantie ook de krant hebben gelezen. Het is inderdaad betreurenswaardig dat het defensiepersoneel nog geen CAO heeft.

Wat ik nog veel betreurenswaardiger vind is dat opeenvolgende kabinetten het voor elkaar hebben gekregen dat misschien wel het loyaalste personeel van Nederland - het defensiepersoneel - door verwaarlozing en financiële onderwaardering zich genoodzaakt voelt stiptheidsacties uit te voeren.

Reageren op deze weblog>>

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04