Verbondenheid, kracht en toewijding

28 aug 2017
2715 keer
Brigadegeneraal der mariniers Jeff Mac Mootry neemt het vaandel over van zijn voorganger en ranggenoot Frank van Sprang (l.). Brigadegeneraal der mariniers Jeff Mac Mootry neemt het vaandel over van zijn voorganger en ranggenoot Frank van Sprang (l.). Bron foto: ministerie van Defensie
Afgelopen vrijdag was ik op een zonovergoten Van Genthkazerne in Rotterdam voor de commando-overdracht van het Korps Mariniers. De toewijding en de onderlinge verbondenheid die van groot belang is voor de kracht van het Korps spreken mij altijd zeer aan. Eens een marinier altijd een marinier. Bij iedere bijzondere gelegenheid zie je dan ook altijd weer ook een groot aantal mariniers die elders zijn gaan werken dan wel met pensioen zijn. En iedereen kent elkaar en spreekt nog steeds dezelfde taal.

Het viel mij op dat de speeches van zowel de nieuwe als de scheidende korpscommandant zeer persoonlijk waren. Zo zei de nieuwe korpscommandant BRIGGENMARNS Jeff Mac Mootry dat hij vanaf zijn peutertijd al marinier wilde worden en dat zijn kinderdroom was uitgekomen. Dat doet me denken aan mijn wijlen vader. Deze was op 5-jarige leeftijd van huis weggelopen om op het Oostplein achter de Mariniers aan te lopen. Mijn opa die op zoek naar hem was kreeg als antwoord op de vraag of iemand een klein jongetje had gezien: ik denk dat hij op het Oostplein aan het marcheren is.

Afgelopen week ontving ik een mooie foto van ons erelid KTZT b.d. ir. Jan Hoffmann. Hij informeerde mij over een bijzondere reünie van Indonesische KIM opgeleide officieren. 60-65 jaar na hun promotie komen zij nog steeds bij elkaar, met nazaten van degenen die hen zijn ontvallen. De foto die ik van deze bijzondere reünie tweette zorgde voor de nodige reacties, aangezien de groep reünisten voor het KIM poseerde en dat is bijzonder want de reünie was in Jakarta. Het was dan ook een bewerkte foto. Ook uit deze reünie blijkt de verbondenheid en toewijding en de kracht van onze vloot. Een verbondenheid die is doorgegeven in het DNA van de nazaten van deze oud marineofficieren.

Verbondenheid, kracht en toewijding zie ik dit moment ook bij het defensiepersoneel als het gaat om hun CAO en de toestand van onze krijgsmacht. Overal waar ik kom word ik bevraagd over de laatste stand van zaken betreffende onze arbeidsvoorwaarden en de toekomstige investering in de krijgsmacht. Oók op dit vlak durf ik te stellen dat het defensiepersoneel met verbondenheid en toewijding kracht uitstraalt. Kracht die nodig is om Defensie uit het slop te halen. De kracht en verbondenheid tonen we op dit moment door hand in hand te staan en gezamenlijk één front te vormen. Dit is voor de defensietop en het kabinet nieuw. In het verleden werd er wat gemopperd, namen we afscheid van de collega’s die hun baan verloren en gingen daarna weer door met onze can-do mentaliteit aan de slag door er een schepje bovenop te doen.
De komende periode zal blijken of we er met zijn allen nog een schepje bovenop moeten doen of dat het afgegeven signaal door de minister en het kabinet zijn gehoord en dat er actie wordt ondernomen.

Zolang hier geen duidelijkheid over is zullen de bonden doorgaan met het voorbereiden van acties , die op 15 september en 2 november as. staan gepland. Komende weken zullen de voorzitters van de vakbonden het land in gaan om u nader te informeren over hetgeen we tot nu toe hebben gedaan en wat we in de planning hebben staan. Ook hier geldt, gezamenlijk staan we sterk en ik hoop u dan ook te ontmoeten. Onze verbondenheid, kracht en toewijding heeft uiteindelijk maar één doel: er zal zowel in materieel als in personeel moeten worden geïnvesteerd om voor de onzekere toekomst op het gebied van vrede en veiligheid een haar taak berekende krijgsmacht te krijgen en te behouden.

Reageren op deze weblog>>

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04