Sta op!

04 sept 2017
2297 keer
Sta op!
Afgelopen dinsdag was ik samen met mijn collega Jean Debie van het Ambtenarencentrum op de Kromhout Kazerne in Utrecht. We hebben het aldaar werkzame personeel geïnformeerd over hetgeen de bonden de afgelopen maanden voor de achterban hebben gedaan. Niet alleen op het gebied van de arbeidsvoorwaarden maar ook wat betreft het aandacht vragen voor de deplorabele toestand waarin Defensie zich op dit moment bevindt.

Het is goed dat vandaag de dag dit signaal ook vanuit Defensie wordt afgegeven. Zo las ik in het Marine Magazine van september 2017 een artikel van Robin Middel dat de Nederlandse marine niet is opgewassen tegen een moderne dreiging omdat onze schepen gemiddeld 25 jaar oud zijn en deze geen schijn van kans maken tegen de moderne wapensystemen van de Russische vloot. Niet nu maar ook een groot deel van het komende decennia niet. De vervangingstrajecten van onze verouderde schepen zijn namelijk nog niet in gang gezet. In hetzelfde blad las ik een interview met C-ZSK. Luitenant-generaal der mariniers Verkerk geeft aan dat de effecten van de bezuinigingen nog lang doordreunen. “We zijn zeker nog 10 jaar bezig om weer op niveau terug te komen, dat nodig is om slagvaardig op te treden in high-end conflicten”. 10 jaar is een lange tijd in een periode, waarin spanningen wereldwijd oplopen en niemand kan inschatten waar dit uiteindelijk zal eindigen. Een als provocerend bedoelde lancering van een ballistische raket met onbedoelde effecten kan er zomaar toe leiden dat ‘de vlam in de pan slaat’.

Op de Kromhout Kazerne sloeg de vlam vooralsnog niet in de pan. Bij de bijeenkomst waren maar 50 mensen aanwezig. Het waren wel 50 zeer betrokken mensen die zich zorgen maken over Defensie en het personeel. Echter, het aantal afwezigen is een signaal. Een signaal, dat ook op een ander vlak te zien is: de door de bonden gestarte petitie Steun het defensiepersoneel en het thuisfront in actie. Deze is nog maar door 13.390 mensen ondertekend. Dat is nog geen kwart van het defensiepersoneel. Zou het de defensiemedewerkers dan echt niets kunnen schelen wat er met hun arbeidsvoorwaarden en hun organisatie gebeurt? Ik kan dit niet geloven, maar zo komt het bij de buitenwacht wel over.

Actiebereidheid zit ons niet in de genen. Ik heb daar beeld bij, want het staat haaks op onze ‘can do’ mentaliteit. Echter, voor onze ‘can do’ zijn we de afgelopen jaren niet beloond. Integendeel, het heeft er alleen maar toe geleid dat er nog meer is bezuinigd. Bij Defensie lijkt de bodem maar niet te worden bereikt. Waar andere sectoren piepen blijft Defensie er een schepje bovenop doen en kennelijk krijgt degene die het hardst piept in Nederland het meeste geld toebedeeld.

Op dit moment wordt het geld voor de komende kabinetsperiode verdeeld. Defensie gaat er geld bij krijgen, dat staat buiten kijf. Maar hoeveel? Vertegenwoordigers van CDA en D66 gaven afgelopen donderdag bij de Johan de Wittconferentie aan dat Defensie er niet op moet rekenen dat in 2022 de NAVO 2% BBP-norm wordt bereikt. Raymond Knops (CDA) liet via een tweet blijken dat het belang voor Defensie bij de onderhandelingen niet door iedereen wordt gedeeld. Bij D66 heb ik hier beeld en geluid bij maar laat de VVD ons wederom in de steek? Ik hoop van niet want minister Hennis moet haar collega’s toch duidelijk kunnen maken dat het echt menis is bij Defensie en dat het zo niet verder kan.

Hoeveel budget we erbij gaan krijgen is dus nog afwachten. Het Bruto Binnenlands Product groeit in 2018 met 3,5% naar ruim 749 miljard euro. De 2% norm is volgens insiders niet haalbaar. Maar wordt het dan wel het EU-gemiddelde van 1,43% in 2022 of te wel 10,7 miljard euro (BBP 2018)? Ik denk dat u net als ik het antwoord al weet. De komende jaren zal er substantieel moeten worden geïnvesteerd in een geloofwaardige krijgsmacht. Dit gaat niet vanzelf, daar zullen u en ik hard voor moeten werken en voor moeten piepen.

Ik roep u dan ook op om, samen met mij en mijn collega’s, dit signaal af te geven en op te staan voor uw arbeidsvoorwaarden en een geloofwaardige krijgsmacht als u Defensie en warm hart toedraagt.

Ik hoop u allen de komende weken te zien bij de informatiebijeenkomsten en acties indien deze noodzakelijk blijken te zijn.

Heeft u de petitie nog niet getekend? Doe het nu en Steun het defensiepersoneel en het thuisfront!>>

Reageren op deze weblog

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04