Een geruststellende gedachte

11 sept 2017
2080 keer
Zr. Ms. Zeeland wordt op Aruba beladen met (hulp)goederen. Zr. Ms. Zeeland wordt op Aruba beladen met (hulp)goederen. Bron foto: ministerie van Defensie
Afgelopen week las ik het antwoord van minister Hennis-Plasschaert op de schriftelijke vraag van Tweede Kamerlid Baudet (FvD) naar aanleiding van een krantenartikel over het stationsschip in De West, Zr. Ms. Zeeland. Zijn vraag luidde: “Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Stationsschip Zr. Ms. Zeeland gerepareerd en bevindt zich weer op zee in Caribisch gebied?”. Het antwoord van de minister: ‘ja’.

Baudet had de vraag mede gesteld naar aanleiding van eerdere berichten in de media over de ernstige problemen aan de dieselmotoren van het stationsschip in De West. De Zeeland had met moeite, op haar elektromotoren, de Antillen weten te bereiken. Vanwege de motorproblemen had de oversteek een week langer geduurd dan gepland. De ceremonie, die normaliter wordt gehouden als het nieuwe stationsschip in Willemstad arriveert, was niet doorgegaan omdat de Zeeland door sleepboten Willemstad in moest worden gesleept. Een vervelend en pijnlijk moment voor de commandant en zijn bemanning, die zich de binnenkomst anders hadden voorgesteld.

Met het korte antwoord van de minister moet Baudet het nu doen. Zelf had ik een aantal andere relevante Kamervragen kunnen bedenken. Zoals: wat zijn de operationele gevolgen van het later aankomen in De West en het niet inzetbaar zijn van de Zeeland? Zr. Ms. Van Amstel was immers reeds op 16 juni jl. vanuit De West teruggekeerd in Den Helder en de Zeeland was pas op 27 juli jl. inzetbaar. Er was dus bijna 2 maanden geen operationeel stationsschip in De West. Er zijn derhalve honderden operationele uren verloren gegaan!

In het verlengde hiervan zou ik de volgende vraag stellen: waarom lost de KM geen bemanningen af zoals te doen gebruikelijk in de maritieme wereld, in plaats van schepen op en neer te laten varen? Kan door middel van het aflossen van de bemanning materieel en bemanning optimaler worden ingezet omdat transittijd en -kosten kunnen worden bespaard? Bijkomend, niet onbelangrijk effect is dat er bij het aflossen van de bemanning altijd een stationsschip in De West aanwezig is.

Een andere vraag die gesteld had kunnen worden: hebben de OPV’s vaker dieselmotorproblemen en zo ja, wat moet er worden gedaan om dit te verhelpen? En: hebben er zich nog andere problemen voorgedaan die de operationele inzet hebben beperkt of was dit het enige probleem van de Zeeland?

Wat ik ook zou willen weten is wat het effect van de materieelproblemen is op de motivatie van de veelal jonge bemanning. Het lijkt mij enorm frustrerend om ver van huis te zijn en niets nuttigs te kunnen doen. Daarbij komt dat onze jonge professionals al jaren moeten werken met sterk verouderd materieel en een gebrek aan reserveonderdelen, waardoor platformen en wapensystemen niet (optimaal) inzetbaar zijn. Ik kan me heel goed voorstellen dat zij hier moedeloos van worden, als ze dat al niet zijn.

Echter, de belangrijkste vraag die gesteld had moeten worden is: waarom is er geen stationsschip meer24/7 aanwezig in De West en, in het verlengde daarvan, wat moet er gebeuren om dit wel te bewerkstelligen?

Ik wil deze weblog niet in mineur eindigen. Want ondanks de aanvangsperikelen heeft De Zeeland afgelopen week samen met Zr. Ms. Pelikaan zijn nut en noodzaak in De West meer dan bewezen. Het doet me goed te kunnen constateren dat ‘onze’ mannen en vrouwen er staan op het moment dat de nood het hoogst is. De krijgsmacht wordt op dit moment, en niet voor het eerst, dan ook geprezen voor zijn ‘can do’ en professionaliteit. Defensie kan rust, orde en veiligheid in de chaos brengen, als de vanzelfsprekende veiligheid van de ene op de andere dag geen vanzelfsprekendheid blijkt te zijn.

Het moet voor onze regering een geruststellende gedachte zijn dat zij nog steeds kan beschikken over een direct inzetbare professionele organisatie. Het zou voor het defensiepersoneel een bijzonder geruststellende gedachte zijn als Rutte-III eindelijk zou gaan investeren in Defensie. Want waar Defensie zorgt voor rust, orde en veiligheid dient de politiek er voor te zorgen dat Defensie over de juiste en voldoende middelen beschikt om de werkzaamheden zo goed en zo veilig mogelijk te kunnen uitvoeren. Dat zijn onze politici niet alleen aan onze militairen verplicht maar ook aan de Nederlandse bevolking, die zal rekenen op onze militairen als de nood het hoogst is. Een geruststellende gedachte!

Reageren op deze weblog>>

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04