Toekomstperspectief: broodnodig voor jonge militairen en voor Defensie

25 sept 2017
2214 keer
Toekomstperspectief: broodnodig voor jonge militairen en voor Defensie
Afgelopen week was het weer pracht en praal langs de Prinsjesdagroute. Meer dan 2500 militairen mochten de route opsieren. Voor de beeldvorming dit is ongeveer 6% van het militaire bestand. De verschillende onderdelen langs de route werden door de NOS-journalisten netjes benoemd. Ik heb niet heel de reportage gezien maar het viel me op dat op het moment dat het over ‘extra geld ‘ ging de ‘usual suspects’ zoals zorg, onderwijs en politie aan het woord kwamen. De militairen die netjes in het gelid stonden mochten of konden tijdens hun werkzaamheden schijnbaar niet worden geïnterviewd om ‘een lans te breken’ voor extra geld voor Defensie.

In de Troonrede was er mooie aandacht en het nodige lof voor ons militairen. Helaas werd deze lof niet omgezet in financiële daden. Bij de presentatie van de Miljoenennota door minister Dijsselbloem kwam het woord Defensie dan ook niet voor. Voor Defensie staat er voor de komende demissionaire periode 8,4 miljard op de lat. Het is te hopen voor Defensie en haar personeel dat de demissionaire periode snel voorbij is. Ervanuit gaand dat Rutte III Rutte II gaat corrigeren en alsnog de militairen ‘budget naar werken’ gaat geven zoals vanochtend in De Telegraaf is te lezen.

Rutte III moet wel haast gaan maken met investeren in Defensie als het wil kunnen beschikken over een inzetbare krijgsmacht. Militairen hebben er namelijk niet veel vertrouwen in dat onze politici daadwerkelijk zullen investeren in Defensie. Informateur Zalm was er afgelopen week ‘als de kippen bij’ om de ‘grootste’ zorg bij ons Nederlanders weg te halen: een verhoging van het eigen risico met 10 euro per jaar. Inderdaad vervelend maar is dit de grootste zorg van het nieuwe kabinet? Het zou mooi geweest zijn als informateur Zalm ook een verwijzing naar Defensie had gemaakt. Want het motorblok moet zich serieus zorgen maken over de leegloop van de krijgsmacht.

Tijdens een hoorzitting, op 3 oktober 2013, n.a.v. de beleidsnota “In het belang van Nederland” heb ik de Tweede Kamer voor het eerst gewaarschuwd dat er in 2016 sprake zou zijn van 6.000 vacatures. Deze waarschuwing is zowel door de defensietop als politiek in de wind geslagen. En dit begint ons anno 2017 op te breken. De ongecontroleerde uitstroom is niet te stoppen. Van de week werd dit wederom bevestigd door de Personeelsrapportage midden 2017. De werving viel wederom tegen en de uitstroom van militairen was groter dan de instroom.

De aanbiedingsbrief bij de rapportage geeft een goed beeld in welke (politiek) spagaat Defensie zich bevindt. De minister geeft aan dat er te weinig perspectief is voor jong personeel, dat graag een ‘baan voor het leven’ bij Defensie wil hebben en carrière wil maken. Dit is echter maar weinigen gegund, zoals blijkt uit de personeelsrapportage: 1,7% van het fase 2-bestand is doorgestroomd naar fase 3, de groep met ‘een baan voor het leven’. Dit omdat het fase 3-bestand meer dan vol zit. In dezelfde aanbiedingsbrief staat dat de uitstroom t.o.v. van 2016 is afgenomen omdat 225 militairen die met leeftijdsontslag mochten gaan besloten hebben bij Defensie te blijven werken. Dit heeft tot gevolg dat het perspectief voor een veelvoud van de jonge militairen is verminderd. Het gevolg hiervan is dat de kans groot is dat veel van deze jongeren Defensie zullen verlaten omdat ze geen perspectief zien. Het zijn dezelfde jongeren die Defensie en het nieuwe kabinet zo hard nodig hebben om in de toekomst operationeel inzetbaar te blijven.

De vrijwillige optie om langer als militair te blijven werken begint onze jonge collega’s nu al parten te spelen, terwijl de echte verhoging van de UKW-leeftijd, die gekoppeld wordt aan de ophoging van de AOW-leeftijd, nog niet eens van toepassing is. Iets om over na te denken als Defensie en het kabinet in de toekomst over een operationeel inzetbare krijgsmacht willen beschikken.

Reageren op deze weblog>>

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04