Kennis is macht, karakter is meer

09 okt 2017
2975 keer
Kennis is macht, karakter is meer
Het was een bewogen week voor Defensie en haar personeel, waarin gebleken is dat er nagenoeg geen sprake is van enige zelfreflectie bij onze politici. Dat is jammer, want nu stonden alleen minister Hennis en de commandant der strijdkrachten Generaal Middendorp ín het ‘beklaagdenbankje’. Beiden kwamen tot de conclusie dat zij eindverantwoordelijk waren voor het mortierongeval in Mali. Alleen zij! Geen van de aanwezige politici dan wel partijen hebben het boetenkleed aangetrokken. De politieke partijen die het hardst ‘om bloed schreeuwden’ zijn juist de partijen die, nog steeds, vinden dat er nog meer op Defensie en haar personeel kan worden bezuinigd.

Opeenvolgende kabinetten en politieke partijen wassen al jaren hun handen in onschuld. Zij zijn niet mede verantwoordelijk voor de condities waaronder het defensiepersoneel met zijn ‘can do’ mentaliteit de vanuit de politiek opgedragen taken ‘naar eer en geweten’ uitvoert. Aan het einde van het 'Hennisdebat’ afgelopen dinsdag zijn er welgeteld twee personen die hun verantwoordelijkheid hebben genomen. Na het afscheid van ‘hun’ Jeanine ging de Tweede Kamer weer snel over tot de orde van de dag.

Ik hoop van harte dat deze bewogen week de ogen van de Nederlandse bevolking heeft doen openen. Die weet niet hoe slecht Defensie er werkelijk voor staat. Een voorbeeld, ik twitterde afgelopen week: ”Weet u dat Defensie nog maar 52.000 medewerkers heeft waarvan 24% bestaat uit burgers. Aantal militairen is nog geen Kuip/Arena vol”. Uit de reacties blijkt dat velen dit niet weten. De tweet wordt zelfs in twijfel getrokken: waar staat dat dan? Dat staat in de ‘Personeelsrapportage 2017 midden’ die onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Mag je er vanuit gaan dat ze dit in de Tweede Kamer wel weten? Het zou wel moeten maar dit is helaas niet het geval. De Tweede Kamer heeft na de verkiezingen veel kennis op het gebied van Defensie verloren en ik maak me hier samen met mijn collega-voorzitter Ruud Vermeulen zorgen over. Wanneer je als (top)manager bij een bedrijf gaat werken is het de normaalste zaak van de wereld dat je je ‘inleest’ dan wel dat je op cursus wordt gestuurd om de benodigde kennis over dat bedrijf te vergaren. Een logisch gedachte, niet waar, want ‘niet gehinderd door enige kennis’ wordt niet getolereerd. Dit kan schadelijk zijn voor het bedrijf.

Hoe verhoudt dit zich tot de nieuwe defensiewoordvoerders in de tweede Kamer? Wanneer zij geen defensieachtergrond hebben, hoe kunnen zij dan hun belangrijke taak uitvoeren? Hoe kunnen zij dan de minister en staatssecretaris (ik verwacht dat deze in Rutte III weer terugkomt) inhoudelijk controleren en toetsen? Juist dit controleren en toetsen is van groot belang om onze krijgsmacht weer voor haar taak berekend te maken. Deze belangrijke taken dienen te voorkomen dat er weer ‘krokodillentranen’ vallen op het moment dat het bij Defensie niet goed gaat.

Het lijkt mij dan ook zeer verstandig dat onze nieuwe defensiewoordvoerders bijvoorbeeld bij HCSS of de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) een cursus gaan volgen om zich terdege voor te bereiden op hun belangrijke taak. Want met inhoudelijke kennis kun je namelijk echt toetsen en controleren. Kennis is macht. Maar alleen met kennis kom je er niet. Als je het hoofdgebouw van het Koninklijk Instituut van de Marine (KIM) binnenloopt is de spreuk ‘Kennis is macht, karakter is meer’ te lezen. Het eerste deel is te verkrijgen bij de NLDA/KIM het tweede deel zal blijken als zich in de toekomst onverhoopt weer een ministerdebat voordoet.

Reageren op deze weblog>>

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04