Van half leeg naar half vol

16 okt 2017
2957 keer
Van half leeg naar half vol
Was de afgelopen week de week van de trendbreuk voor Defensie en haar personeel? Dat is de vraag waar menigeen die Defensie een warm hart toedraagt graag een antwoord op zou willen hebben. Het regeerakkoord is een eerste stap in de goede richting om te komen tot een voor haar taak berekende krijgsmacht, maar voldoende is het niet.

De beeldvorming dat er 1,5 miljard extra voor Defensie en haar personeel ter beschikking komt is niet correct. In het laatste kabinetsjaar 2021, als het kabinet onderweg niet struikelt, wordt deze 1,5 miljard structurele verhoging pas bereikt. Ondanks de stijging van het defensiebudget blijft het %BBP dat Nederland over heeft voor haar interne en externe veiligheid bedroevend laag. Het percentage blijft ergens rond de 1,25% schommelen. Daarbij komt dat als het BBP de komende jaren stijgt, we weer op het huidige percentage van 1,1% terug vallen. Het budget dat Nederland over heeft voor onze veiligheid blijft, ondanks het extra budget, ver verwijderd van het Europese gemiddelde laat staan de NAVO-norm van 2%.
De vraag is dan ook, is dit een eerste stap van Rutte III of blijft het hierbij? Tijdens Prinsjesdag 2018 gaan we merken wat de daadwerkelijke Rutte III intenties zijn met Defensie en of er een volgende stap wordt gezet.

Afgelopen woensdag hebben de vakbonden met minister Dijkhoff eveneens een stap gezet naar aanleiding van het bereiken van een overeenstemming over de arbeidsvoorwaarden. Een pakket dat aanzienlijk beter is dan het eindbod dat in april jl. door Defensie op tafel is gelegd. Minister Dijkhoff gaf bij BNR radio aan “ Dat zijn moeilijke gesprekken, zoals altijd met vakbonden. Die zijn niet op aarde om makkelijke akkoorden te sluiten. Ze knokken voor hun achterban en dan kost het wat tijd”. Het is goed om van de minister te horen dat ‘samen sterk’ van invloed is op gedrag van politici.

Ik blijf het daarom vreemd vinden dat de nodige collega’s bij Defensie niet inzien dat de bonden hard nodig zijn om politici in beweging te krijgen. Niet alleen in beweging voor betere arbeidsvoorwaarden, maar ook in relatie tot extra budget voor Defensie. Sterker nog, dat er zelfs collega’s zijn die hun lidmaatschap opzeggen omdat bonden voor een negatief imago voor Defensie zorgen en een eindbod van de minister durven af te wijzen. Het nadeel van (arbeidsvoorwaardelijke) aandacht vragen is vaak negatieve publiciteit. Negatieve publiciteit die inderdaad niet helpt bij de werving. Echter, geen aandacht vragen leidt tot een stille dood en dat kan volgens mij ook niet de bedoeling zijn.

De komende weken gaan we het land in om aandacht te vragen voor het arbeidsvoorwaardenresultaat. Data en locaties zullen op de sites worden gepubliceerd. De actie van 2 november as. wordt opgeschort in afwachting wat u van het resultaat vindt.

De afgelopen week zijn er belangrijke stappen gezet richting perspectief voor Defensie en haar personeel. Dit wil niet zeggen dat we er zijn en dat we op de lauweren kunnen gaan rusten. Zo wil Ik graag van u horen wat uw ideeën zijn omtrent een nieuw personeelsbeleid. Een nieuw personeelsbeleid met draagvlak onder het personeel met als gevolg dat het behoud - en de werving - van personeel ervoor gaat zorgdragen dat de duizenden vacatures kunnen worden gevuld. Het glas is wat mij betreft van half leeg naar half vol gegaan. De komende periode zullen we ‘samen sterk’ ervoor moeten zorgen dat de krijgsmacht een vol glas wordt. Een vol glas dat u en de Nederlanders verdienen.

Reageren op deze weblog>>

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04