Nood breekt wetten

20 nov 2017
2911 keer
Nieuwe maritieme route vs landroute. Nieuwe maritieme route vs landroute. Bron foto: https://editorials.voa.gov/a/us-vision-for-new-silk-road/3319504.html
Afgelopen maandag zei de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken Zijlstra bij BNR dat de wereld geen gezellige plaats is. Een opmerkelijke uitspraak. Volgens mij zijn er nog genoeg landen/plaatsen op deze wereld waar het wel gezellig is. Ik ben het wel met de minister eens dat de afgelopen jaren de wereld er niet veiliger op is geworden. Deze tendens is al ruim een decennium gaande.

Vorige week stonden er genoeg voorbeelden in de media over de machtsveranderingen. In het NRC las ik “dat het steeds drukker wordt met buitenlandse oorlogsschepen op onze Noordzee”. Niet alleen op ‘onze’ Noordzee, maar ook in de overige Europese wateren. Het betreft hier veelal Chinese en Russische oorlogsschepen, die gezamenlijke oefeningen houden in Europese wateren. Mare liberum in optima forma, maar wat moeten deze Chinese schepen in onze wateren? Het is nog niet zo lang geleden, januari 2015, dat Chinese oorlogsschepen voor het eerst in de geschiedenis Nederland aandeden. China strekt dan ook haar vleugels uit. Onlangs heeft ze in Djibouti haar eerste buitenlandse militaire basis geopend. De gewenste strategische haven in De Rode Zee. Het zal hier niet bij blijven. De komende jaren zal China op meerdere plaatsen op de wereld vergelijkbare marinehavens en opslagplaatsen voor brandstof en wapens aanleggen. Met (Chinees) geld is alles te koop, dus ook havens. Zoals bijvoorbeeld de Griekse haven Piraeus, die in 2016 is opgekocht door Chinese investeerders, met als achterliggende gedachte dat dit een belangrijk knooppunt moet worden van de nieuwe Zijderoute.

Ook in de Indische Oceaan is China erg actief. In Bangladesh, Birma, Sri Lanka en Pakistan wil men militaire bases opzetten. In Pakistan is de bouw reeds in volle gang. In Afrika koopt China op grote schaal landbouwgrond op. Niet om de lokale bevolking van eten te voorzien maar om ervoor te zorgen dat de ruim één miljard monden in China kunnen worden gevuld als om wat voor een reden de voedselvoorziening in eigen land stokt. En dan zal het geproduceerde voedsel richting China gaan, met als gevolg hongersnood en migratiestromen in Afrika. Niet het probleem van China, want Afrika is niet de achtertuin van China.

Niet alleen China wappert met de geldbuidel. Ook Rusland wil met geld het arme Venezuela helpen. Het wil het regime van president Maduro te hulp schieten met een lening ter waarde van miljarden dollars. Uiteraard geen ontwikkelingshulp; niets voor niets. In ruil daarvoor wil het Kremlin toegang tot de marinehavens van Venezuela. Als dit geschiedt komt er op zichtafstand van Nederlands grondgebied een Russische marinebasis. Op Curaçao hebben de Amerikanen een luchtmachtbasis op het militaire vliegveld HATO. Vanuit dit vliegveld worden in het kader van de ‘war on drugs’ samen met de Nederlandse krijgsmacht drugstransporten bestreden. Een nieuw ‘Cubacrisis’ ligt op de loer. Echter, deze keer een crisis op 30 km afstand van ons Koninkrijk. Curaçao zou dus minder ‘gezellig’ kunnen gaan worden.

Niet alleen minister Zijlstra, ook minister Bijleveld wijst er in een brief op dat de wereld er niet gezelliger op wordt. In deze brief is te lezen dat “De wereld om ons heen vraagt om een sterke krijgsmacht”. Het nieuwe kabinet gaat daarom op 22 november a.s. tijdens de behandeling van de defensiebegroting inbrengen dat de in het Regeerakkoord ter beschikking gestelde 400 miljoen euro ten behoeve van ‘combat and combat support’ per 1 januari 2018 reeds ter beschikking wordt gesteld. Minister Bijleveld laat weten geen tijd te willen verliezen en het geld direct te willen inzetten om missies beter te ondersteunen en langer vol te houden.

Echter, geld voor vervanging van verouderde wapensystemen en/of het oplappen van wapensystemen, zoals bijvoorbeeld onze luchtverdedigings- en commando fregatten zoals afgelopen week in de media te lezen was, komt er voorlopig niet. Wordt het geen tijd om door middel van een noodwet onze krijgsmacht versneld op orde te brengen voordat het te laat is? Onlangs is voor het eerst sinds 1914 een noodwet ingediend en aangenomen om een verhoging van de eigen bijdrage in de zorg met enkele euro’s op jaarbasis te voorkomen! Schijnbaar het grootste probleem waar Nederland voor staat op dit moment. Onze democratische rechtstaat wordt er, net als de wereld, niet gezelliger op.

Reageren op deze weblog>>

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04