Op de barricade staan en zorgen hebben over thuisfront?

04 dec 2017
2835 keer
Op de barricade staan en zorgen hebben over thuisfront? Bron foto: ministerie van Defensie
Bijna twee jaar geleden riep ik in mijn weblog ‘In the line of duty’ de politiek op om te komen tot een Nationaal Fonds Ereschuld voor (veiligheids)ambtenaren die in het belang van onze samenleving, soms met gevaar voor eigen leven, ons land dienen en ons beschermen. Lees hier de weblog 'In the line of duty: oproep voor een Nationaal Fonds Ereschuld>>

Ik deed mijn oproep omdat ik constateerde dat psychische en/of lichamelijke claims als gevolg van ‘in the line of duty’-werkzaamheden van bijvoorbeeld politie-, brandweer-, ambulance- en defensiepersoneel (terecht) steeds vaker werden toegewezen. Deze claims werden (en worden) betaald uit de budgetten van de afzonderlijke gemeenten dan wel ministeries. Deze toenemende claimkosten zetten de budgetten onder druk, waar ze gedeeltelijk niet meer kunnen worden gebruikt waarvoor zij zijn bedoeld: het beschermen van onze samenleving. Ik was en ben nog steeds de mening toegedaan dat bijvoorbeeld het defensiebudget niet bedoeld is om de kosten van claims te dragen. Claims die bij Defensie alleen al in de honderden miljoen lopen. Dit geld had Defensie goed kunnen gebruiken om financiële gaten te dichten.

Mijn pleidooi was dat deze claimkosten door de gehele samenleving, dus door alle gemeenten en ministeries, zouden moeten worden betaald. De oproep heeft het afgelopen jaar tot een politieke discussie geleid maar een Nationaal Fonds Ereschuld is er nog niet. Andere ministeries willen geen budget inleveren voor zo’n fonds. In het Regeerakkoord wordt wel verwezen naar een Ereschuldfonds maar niet dat dit financieel gedragen wordt door alle ministeries. Het woord ‘Nationaal’ ontbreekt dan ook. Binnen het defensiebudget wordt nu wel standaard 20 miljoen gereserveerd voor claims. De veiligheidswerkgevers blijven dus zelf financieel verantwoordelijk voor eventuele claims die voortvloeien uit de werkzaamheden van ‘in the line of duty’ ambtenaren. Hoe jammer het ook is dat er (nog) geen nationaal fonds komt, deze reservering is wel een logisch gevolg van goedwerkgeverschap en verantwoordelijkheid richting de werknemers.

Deze logica is echter niet zo vanzelfsprekend als het gaat om andersoortige claimkosten. Vanaf 1 januari as. krijgt dezelfde ‘in the line of duty’ ambtenaar te maken met een ANW-hiaat, d.w.z. een gat in de inkomensvoorziening van nabestaanden. Het ABP wil de uitvoering van de pensioenregeling gemakkelijker maken en hierdoor vervalt de huidige ABP- compensatie voor het niet krijgen van een ANW-uitkering van overheidswege. Mogelijk denkt u nu: waar gaat dit over?! In ‘Jip-en-Janneke’ taal: mocht de ‘in the line of duty ambtenaar’ volgend jaar overlijden tijdens of als gevolg van het uitoefenen van zijn werk, dan ontvangt zijn/haar nabestaande afhankelijk van leeftijd en dienstjaren, een uitkering die enkele duizenden tot wel € 14.000,- lager is. Een uitvoeringsprobleem bij het ABP heeft dus tot gevolg dat een nabestaande van een ‘in the line of duty ambtenaar’ met een fors lager inkomen wordt geconfronteerd. Het gaat om een compensatie die alle ABP-deelnemers betreft, maar zo’n inkomensterugval wordt wel erg wrang als het om een overlijden gaat van een ambtenaar in de bijzondere uitoefening van zijn beroep.

U begrijpt dat de vakbonden dit niet kunnen accepteren. We zijn van mening dat dit probleem samen met de (overheids)werkgevers moet worden opgelost, door middel van een collectieve aanvullende regeling. Een goed nabestaandenpensioen is zeker in de veiligheidssectoren, waar werknemers soms het grootste offer brengen voor de samenleving, hun leven, toch niet meer dan logisch. De ‘in the line of duty’ ambtenaar moet zich tijdens diens operationele inzet geen zorgen hoeven te maken of zijn/haar nabestaanden wel goed verzorgd worden achtergelaten mocht hij/zij komen te overlijden. Iets waar iedereen denk ik beeld en geluid bij heeft. Behalve sommige werkgevers, die willen hun verantwoordelijkheid in deze niet nemen!

Reageren op deze weblog>>

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04