Schrijven met een gerichte opdracht

11 dec 2017
3453 keer
Schrijven met een gerichte opdracht
Afgelopen week mocht ik herinneringsmedailles uitreiken aan de bemanning van Zr. Ms. Rotterdam. De LPD was op 3 december jl. in Den Helder teruggekeerd na drie maanden dienst in de Somalische wateren voor de antipiraterijmissie Atalanta. Na de medaille-uitreiking mocht de bemanning met welverdiend (Sinterklaas en Kerst)verlof.

Dit verlof staat in geen verhouding tot de verlofregeling in de marktsector, want in dat geval zou de bemanning van de Rotterdam dan ruim drie maanden verlof mogen genieten. Immers, het schip is op 27 augustus jl. vertrokken en op 3 december thuisgekomen en in de marktsector is het één op één af. Je kunt dus stellen dat bij operationele inzet het defensiepersoneel wat betreft het compensatieverlof zuinigjes wordt gecompenseerd. Bij operationele inzet speelt er nog iets bijzonders bij Defensie: de Arbeidstijdenwet is niet van toepassing op de militair. Dit houdt in dat een militair 24/7 mag worden ingezet. Voor veel militairen geldt dan ook dat zij gedurende de operationele inzet dagen maken van gemiddeld 15 uur. Dit gedurende 7 dagen in de week, want er is qua werken geen verschil tussen een doordeweekse dag of het weekend. 7 dagen, week in week uit lange dagen maken: dat is iets waar werkgevers in de marktsector van zouden smullen! Zeker als je al de extra uren boven de normale 38-urige werkweek mag afkopen met een toelage. En al helemaal als die toelage van een dusdanige hoogte is dat het gemiddelde uurloon ermee daalt tot onder het minimumloon. Ik hoor de aandeelhouders al juichen als dit ook in de marktsector zou mogen worden ingevoerd.

In mijn weblog ‘Werken en niet meer verdienen dan de inkomensarmoedegrens’ van 13 februari jl. schreef ik dat voor bijna alle militairen in fase 1 en fase 2, met uitzondering van de LTZ2OC/Kapitein, geldt dat hun basis netto-inkomen bij een fulltime baan rond de inkomensarmoedegrens ligt. Deze grens lag in 2015 1.930 euro netto voor een echtpaar met twee kinderen. Gezien het bovenstaande durf ik rustig te stellen dat je voor het ‘geld’ geen militair moet worden.

Echter, niet iedereen is die mening toegedaan. Onlangs ontving ik het onderzoeksrapport ‘Wat verdient een overheids- of onderwijswerknemer ten opzichte van de marktsector’. Het rapport is in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opgesteld. In het rapport staat dat de arbeidsomstandigheden van militairen per definitie anders zijn dan die van met hen vergelijkbare werknemers in de marktsector. Immers, er zijn geen functies in de marktsector die inhoudelijk overeenkomen met die van militair. Een conclusie die ik deel met de onderzoekers. Je zou dan verwachten dat dit óók de eindconclusie is van de onderzoekers. Niets is minder waar. De onderzoekers komen tot de conclusie dat een militair meer verdient dan de best bestaande vergelijkbare werknemer in de marktsector. Terwijl een vergelijkbare functie volgens de onderzoekers niet bestaat!

Bijzonder. Ook in het licht van mijn betoog hierboven, namelijk dat de werkgevers in de marktsector dolgraag hun werknemers zouden willen inzetten zoals Defensie haar militairen inzet en betaalt. Hoe kunnen de onderzoekers dan tot deze conclusie komen? Volgens hen is het gemiddelde bruto uurloon bij Defensie € 25,20 bij een 38-urige werkweek. Als je standaard inkomsten zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkering enz. hier vanaf haalt kom je op een basis maandsalaris van € 3.380 per maand uit. Dit is het maximale bruto salaris van de hoogste onderofficier (adjudant) of een kapitein met ongeveer 15 dienstjaren. Alle rangen hieronder halen dit bedrag bij lange na niet. Hoe komt men dat tot dit bruto uurloon? De onderzoekers tellen alle toelages die een militair ontvangt op bij het bruto salaris en men bepaalt zo het gemiddelde. De extra uren die een militair tijdens operationele inzet werkt (60-67) neemt men gemakshalve niet mee. Het aantal gewerkte uren blijft dus 38 uur ipv van de ongeveer 100 uur die men werkelijk per week werkt.

Ik vraag me af met welke opdracht deze onderzoekers het rapport hebben moeten schrijven. Daarnaast ben ik ook zeer benieuwd of zij graag onder deze ‘zeer ruime’ en boven markconforme arbeidsvoorwaarden willen gaan werken. Vacatures genoeg bij Defensie!

Reageren op deze weblog>>

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04