Een perspectiefvol 2018?

18 dec 2017
3050 keer
Een perspectiefvol 2018? Bron foto: www.pixabay.com
Eind vorig jaar schreef ik dat het jaar 2016 een jaar van de gemiste kansen voor Defensie en haar personeel was en dat de Defensiebegroting 2017 niet had gebracht waar het defensie-personeel al jaren naar snakt: een begin van het herstel van onze krijgsmacht. We zijn nu een jaar verder. Er is een nieuw kabinet aangetreden en er is in de aangepaste begroting 2018 voor de komende jaren extra budget voor Defensie in het vooruitzicht gesteld.

Onder dit gesternte mocht ik afgelopen week ik in de Tweede Kamer, namens de officierenverenigingen, onze visie geven tijdens het rondetafelgesprek Defensienota 2018. Volgens ons zijn er twee speerpunten: het investeren in slagkracht en het personeel. Als u regelmatig mijn weblogs leest zal u dit niet verbazen. Helaas is niet iedereen het hier mee eens. Er zijn immers nog genoeg politici die nog steeds vinden dat Nederland kan volstaan met een (verouderd) vredesleger. Politici die zeggen dat Nederland het goede voorbeeld moet geven omdat wereldwijd de afgelopen jaren 100 miljard meer is uitgegeven aan ‘wapentuig’.

Het ‘tuig’ dat wereldwijd wapens koopt behoort veelal niet tot de Westerse landen daar zij de afgelopen decennium ‘geïnvesteerd’ hebben in een vredesleger. Ik heb onze politici dan ook de spiegel voorgehouden: als we niet substantieel gaan investeren en innoveren in onze slachtkracht dienen zij er rekening mee te houden dat op het moment dat onze militairen in het hoogste geweldspectrum moeten worden ingezet zij niet zullen terugkomen daar zij geen schijn van kans zullen maken tegenover een betere, modernere en innovatiever uitgeruste tegenstander. Met onze patrouillevaartuigen, bijna 25 jaar oude M-fregatten, Bushmasters en aan vervanging toe zijnde F-16’s ga je immers niet ver komen.

Door minister Bijleveld is de eerste stap gezet als het gaat om de vervanging dan wel het innoveren van onze vloot door aan te geven dat de Koninklijke Marine een nieuwe ‘tanker’ mag gaan verwerven en bij het Korps Mariniers wordt een ‘Fleet Marine Squadron’ opgericht om koopvaardijschepen te beschermen en op piraten te jagen. Mooie eerste stappen maar wederom geen investeringen in slagkracht maar investeringen in ‘combat support’. Slagkracht betekent immers nieuwe fregatten, onderzeeboten en mortieren voor het Korps Mariniers.

Ik hoop dat onze politici zich gaan beseffen dat in tijden dat wereldwijd de spanning aan het toenemen is de beste verdediging een sterk leger is zodat een eventuele tegenstander zich bedenkt om in actie te komen: si vis pacem, para bellum.

Het komende jaar zal moeten blijken of het eind goed al goed gaat worden. Hoe ambitieus is Rutte III? Tijdens het Rondetafelgesprek heb ik aangegeven dat het defensiepersoneel met argusogen naar het gesprek kijkt. Op het ministerie liggen de uitgewerkte plannen, Doorontwikkeling Krijgsmacht, klaar en wederom wordt er gesproken over de krijgsmacht van de toekomst. Een politieke vertragingstactiek om investeren verder uit te stellen? We gaan het snel genoeg merken. Het is de verwachting dat eind februari 2018 de Defensienota het daglicht zal gaan zien. Het politieke spel gaat dan pas beginnen: komt er schot in en worden de A/B brieven verstuurd of wordt het politieke spel wederom gespeeld en gaan we eindeloos debatteren over het feit of Nederland moet beschikken over slagkracht wapensystemen of niet?

Ook op personeelsgebied wordt 2018 een interessant jaar. De sociale partners moeten een nieuw arbeidsvoorwaardenresultaat voor 01-10-2018 afsluiten met hierin een nieuw pensioenstelsel en loongebouw. Gaat het Defensie lukken om de te hoge uitstroom van personeel een halt toe te roepen? Gaat het ons lukken om door middel van maatwerk perspectief te bieden aan het (loon)carrièreperspectief van jonge collega’s. En ‘last but not least’ wordt in de Defensienota 2018 invulling gegeven aan de moties van Bruins-Slot en wordt het AOW-gat alsnog volledig gerepareerd en krijgen commandanten weer meer P-bevoegdheden? Een gedicht gat en meer zeggenschap voor commandanten dat meteen een brug kan slaan naar het herstel van vertrouwen. Uitdagingen genoeg.

Het jaar 2017 komt ten einde. Met de donkere Kerstdagen in het vooruitzicht lijkt het erop dat voor Defensie en het defensiepersoneel (kaars)licht gloort aan het eind van de (bezuinigings)tunnel. En dat is meer dan verdiend. Ik wil u, waar ook ter wereld, en de uwen fijne feestdagen en een gezond, gelukkig en vooral perspectiefvol 2018 toewensen.

Reageren op deze weblog>>

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04