Visielozuela

15 jan 2018
3306 keer
Visielozuela Bron foto: commons.wikimedia.org
Afgelopen week was er in de media veel aandacht over ons ‘buurland’ Venezuela. VVD-kamerleden stelden dat Nederland geen vluchtelingen van Aruba moet opnemen. De Arubaanse premier zei onlangs in een interview dat Aruba de 12.000 illegale vluchtelingen via Bonaire naar Nederland wil sturen. 12.000 vluchtelingen op een bevolking van 104.000 inwoners is nog geen Lampedusa maar wel een uitdaging.

De Telegraaf schreef dat er vijf lichamen op de kust van Curaçao zijn aangespoeld. Nog geen Middellandse Zee drama maar toch vijf te veel. In het AD stond: “Stevenen we af op een oorlog met Venezuela? Onze krijgsmacht op de Antillen is extra alert na sluiten van de grens door Venezuela. En de inwoners van Aruba, Bonaire en Curaçao houden hun hart vast na de actie van de Venezolaanse president Maduro. Een woordvoerder van Defensie laat weten “Mocht er aanleiding zijn, dan zal de kustwacht extra patrouilleren.”’Het lijkt me verstandig dat deze woordvoerder zijn huiswerk nog eens overdoet en zich verdiept in de beperkingen van onze kustwacht als het gaat om inzet in een hoger geweldsscenario. Als u meer wilt weten over de Venezolaanse marine en de kansen van onze ‘kustwacht’ verwijs ik u graag naar het artikel Dossier Venezuela op www.marineschepen.nl

Hoe kan het toch dat er deze week zoveel aandacht is voor Venezuela? Bovenstaande problematiek speelt al jaren, toch lijken onze politici verrast te zijn door de ontwikkelingen. Hoe kan het dat we niet kunnen terugvallen op een strategie? In de Nederlandse Maritieme Strategie 2015-2025 staats niets over onze overzeese gebieden. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Franse Maritieme Strategie, waarin de overzeese gebiedsdelen expliciet zijn meegenomen en benoemd. Het is in mijn ogen noodzakelijk dat Nederland samen met andere landen in de Cariben snel om de tafel gaat zitten om de gezamenlijk maritieme strategie te herijken.

Door veel Nederlanders worden de Antillen alleen als ‘zon, zee en zaligheid’ beschouwd. Echter, de eilanden hebben een strategische ligging. Alle scheepvaartroutes van en naar het Panamakanaal lopen langs onze benedenwindse eilanden. Het is daarom niet verwonderlijk dat (weer) opkomende maritieme grootmachten zoals Rusland en China grote interesse tonen in de Cariben. China heeft al vele miljarden aan Venezuela ‘gegeven’ en daar wil het iets (olie) voor terug. Daarnaast denkt China na over het aanleggen van een kanaal door Nicaragua, als tegenhanger van het Panamakanaal. Rusland heeft eind vorig jaar aangegeven het regime Maduro financieel te willen ondersteunen als haar marine gebruik mag maken van de marinehavens in Venezuela. Zo kan een Russische uitvalsbasis ontstaan op 30 KM afstand van Nederlands grondgebied.

Door de strategische ligging vormen onze ABC-eilanden een ideale uitvalsbasis voor handelsmissies vanuit Colombia en Midden-Amerika. Dit omdat de eilanden de voortuin van Amerika zijn en, niet onbelangrijk, Nederland als partner van de VS al jaren een zeer waardevolle hoogwaardige structurele bijdrage levert aan de strijd tegen Counter Illicit Trafficking (CIT). Voor de VS is Nederland in deze een zeer betrouwbare partner. Dit zijn we niet als het gaat om onze bijdragen aan NAVO-, EU- of VN-missies, die altijd afhankelijk zijn van de waan van de dag en politieke spelletjes.

Nederland levert dus een belangrijke bijdrage aan de stabiliteit in de Caribische regio. Omdat we geen grootmacht zijn kunnen we met iedereen praten en handelen. Het wordt dan ook tijd dat we gaan inzien dat de eilanden niet alleen maar last, of zon, zee en zaligheid bieden maar, als onderdeel van het koninkrijk, ons veel meer kunnen bieden: zon, zee en zakelijkheid!

Terug naar de daagse werkelijkheid: Nederland dient zich te realiseren dat Venezuela de benedenwindse eilanden beschouwt als onderdeel van Venezuela. Vooralsnog leidt het door Venezuela ingestelde exportverbod tot wat minder bakbananen en limoentjes in de schappen. Niet iets om echt wakker van te liggen. Het exportverbod wordt echter een stuk vervelender als de olieraffinage op Curaçao in de problemen komt. Curaçao zal dan internationaal olieproducten moeten gaan verwerven, met als gevolg dat het bij de bezinepomp een stuk duurder zal worden. Het wordt pas echt crisis als ‘een Maduro in het nauw rare sprongen maakt richting de ABC-eilanden’.

Onze politici moeten gaan beseffen dat geopolitiek gezien onze eilanden van groot belang zijn en dat het tijd wordt het visieloze tijdperk (Visielozueala) achter ons te laten. Door de (geopolitieke) ontwikkelingen in de Cariben is het essentieel dat er spoedig een nieuwe (maritieme) strategie wordt opgesteld die de Nederlandse belangen aldaar afdekt. Deze visie moet in mijn ogen zijn weerslag krijgen in de Defensienota 2018, die op dit moment wordt geschreven en in maart a.s. het licht zal zien. Regeren is vooruitzien en als dit niet is geschied dan zal het kabinet moeten anticiperen.

Reageren op deze weblog>>

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04