Het gaat weer goed met Nederland

19 feb 2018
2112 keer
Het gaat weer goed met Nederland
2017 was een top jaar. De goederenexport was 6,6% hoger dan in 2016. De import is met 8,3% toegenomen. Het BBP was vorig jaar 3,1 procent groter dan in 2016 de hoogste groei in tien jaar. De werkloosheid neemt verder af en is tot onder de 5% gezakt. Uitzendbureau Randstad pleit andermaal voor een Deltaplan voor banen om de krapte op de arbeidsmarkt het hoofd te kunnen bieden. Volgens topman Jacques van den Broek zijn met name op het gebied van onderwijs, zorg en in de techniek problemen aan het ontstaan. Jammer dat óók deze topman vergeet Defensie en/of veiligheidssectoren te benoemen. Een goede economie begint immers bij een stabiel en veilig werk- en leefklimaat. De basisverzekering van iedere natie.

Het gaat gelukkig weer goed met Nederland. De kwakkelende patiënt lijkt weer genezen. Of is het schone schijn? Ik denk dat het schone schijn is. De patiënt is nog steeds herstellende, al denkt zijn omgeving dat hij weer volledig hersteld is. De kabinetten Rutte I,II en III hebben of passen nog steeds op het winkeltje en zijn (doelbewust) vergeten te investeren in de publieke sector. Het is verdedigbaar dat je ten tijde van economische tegenspoed de geldkraan dichtdraait maar op het moment dat het beter gaat moet je weer investeren in de publieke sector, om ervoor zorg te dragen dat deze toekomstbestendig blijft. Dit is (nog) niet geschied. Het gevolg is in de hele publieke sector merkbaar. Scholen die in de 20e eeuw zijn gebouwd zijn aan vervanging toe. De overheid heeft hier geen geld voor en heeft o.a. de pensioenfondsen verzocht of zij deze kosten voor hun rekening willen nemen. Het zijn niet alleen de schoolgebouwen waar niet in is geïnvesteerd: voor veel kazernes en politiebureaus geldt hetzelfde. Omdat er langdurig niet voldoende in nieuwbouw dan wel onderhoud is geïnvesteerd loopt men achter de feiten aan. Voor de korte termijn misschien een voor de hand liggende strategie maar uiteindelijk wordt de rekening gepresenteerd en deze zal hoger uitvallen dan als men direct actie had ondernomen.

De kabinetten Rutte II en III hebben het economische tij mee. Het (belasting-)geld stroomt binnen. Echter, dit heeft ook een keerzijde. Als het BBP stijgt en als er internationale afspraken zijn gemaakt over budgetten die gekoppeld zijn aan het BBP dan houdt stijging in dat er conform deze afspraken meer moet worden geïnvesteerd/betaald. Logisch toch, tenminste als je ervan uitgaat dat je als Nederland gemaakte afspraken wilt nakomen. En hier wringt dan ook nadrukkelijk de schoen bij de opeenvolgende kabinetten Rutte.

Het BBP is de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen, het gaat immers goed met Nederland. In 2014 heeft premier Rutte bij de NAVO-top in Wales toegezegd dat Nederland zijn defensiebudget gaat verhogen en dat in 2024 Nederland op 2% BBP uitkomt. Afgelopen weekend las ik een tweet van onze minister-president “Samen met @MinBijleveld gesproken met SG NAVO @jensstoltenberg. Onderstreept dat NL gecommitteerd blijft aan de gemaakte afspraken over de stijging van defensie-uitgaven tijdens de #NATOsummit in Wales.” Klinkt leuk maar het is een niets zeggende tweet: het defensiebudget stijgt inderdaad maar door de sterke stijging van het BBP de afgelopen jaren en het maar mondjesmaat verhogen van het defensiebudget komt ervan deze toezegging niets terecht.

Minister Bijleveld heeft er vorige week dan ook flink van langs gekregen in Brussel. De Amerikaanse minister van Defensie Mattis was duidelijk: afspraak is afspraak en freeriders worden niet meer geduld. Ook het door voormalig minister Hennis ingenomen standpunt dat landen die bijdragen aan missies niet aan de NAVO-norm van 2% hoeven te voldoen werd door Mattis keihard onderuit gehaald. Het weerwoordje van Minister Bijleveld was dat Nederland 5 miljard extra steekt in Defensie. Ze vergat hierbij echter te vermelden dat dit over een periode van 4 jaar is. Iets meer dan één miljard per jaar voor Defensie erbij een druppeltje op de plaat van het groeiende aantal BBP miljarden op jaarbasis.

De Poolse premier was misschien nog wel het felst in zijn oordeel richting het kabinet Rutte: Nederland is een zwartrijder, niet omdat ze niet kan betalen voor onze veiligheid maar omdat onze politici dit principieel niet willen. Het gaat goed met Nederland, het wordt dan ook hoogtijd dat er echt wordt geïnvesteerd in Defensie en de overige publieke sectoren. Alleen dan zal Nederland in alle opzichten beter worden verklaard.

Reageren op deze weblog>>

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04