Defensie in de top 5

26 feb 2018
2143 keer
Defensie in de top 5
Afgelopen week las ik een bericht over Defensie waarin stond dat ze met een zorginstelling een afspraak heeft gemaakt over het overnemen van defensiepersoneel. Ik vond dit een goede ontwikkeling en een tweet waard en plaatste hierbij de tekst: “Of naar de politie, onderwijs, het bedrijfsleven enz. Wie wil er geen flexibele can do’er als collega of medewerker?”. Ik kreeg op deze tweet een aantal verontwaardigde reacties in de trant van ‘Defensie heeft duizenden vacatures en jij onderschrijft de uitstroom van personeel waardoor het aantal vacatures nog groter wordt’.

Hebben zij een punt? Natuurlijk hebben ze een punt. Ik durf te stellen dat de militair in de top 5 van de meest gewilde werknemers staat. Dus óók ik maak me zorgen over het grote aantal vacatures bij Defensie. Het aantal vacatures blijft toenemen en dit is een zorgelijke ontwikkeling. Zeker in het licht dat er weer voorzichtig in Defensie wordt geïnvesteerd en dus ook meer personeel nodig is.

Als je inzoomt op het functiebestand bij Defensie blijkt het overgrote deel van de functies zich te bevinden aan de onderzijde van het loongebouw: bij de soldaten, korporaals, sergeanten en jonge officieren. Een logische opbouw want je wilt zoveel mogelijk jongeren hebben die ‘ten strijde trekken’. Immers, de zwakste (oudste) schakel bepaalt het tempo. 70% van het functiebestand bij Defensie bestaat dan ook uit werknemers die jonger zijn dan 35 jaar. Het is juist deze categorie waarin zich het merendeel van de vacatures bij Defensie voordoet. Bij de 30% hogere functies zie je op een enkele specialistische functie na nagenoeg geen vacatures. Doordat de top vol zit en de komende jaren door de ophoging van het leeftijdsontslag ook vol blijft is er op dit moment weinig carrièreperspectief voor de jonge militairen.

Deze ‘uitdaging’ is over 5-10 jaar verdwenen omdat dan óók bij Defensie de ouderen massaal gaan uitstromen. Massale uitstroom of niet, ook aan de onderzijde moet een uitstroom blijven bestaan. Niet alleen vanwege de verhouding 70% onderbouw en 30% bovenbouw maar óók vanwege de schaarste van personeel in Nederland zal uitstroom blijven bestaan. Het is daarom goed dat Defensie afspraken maakt met andere organisaties om militairen, als reservist, in dienst te nemen. Dit ook vanwege het feit dat zolang het ouderdom gen niet wordt geneutraliseerd, de militair fysiek gezien niet zijn hele leven de gewenste topprestatie kan blijven leveren.

In verlengde van het bovenstaande is het goed te lezen dat Defensie is gestegen in de lijst van meest favoriete werkgevers. Volgens het ArbeidsmarktGedragsOnderzoek (AGO) zijn de Politie en Defensie de sterkste stijgers in de top 10. Defensie stijgt met vier plaatsen van de elfde naar de zevende plaats. De Politie stijgt van de negende naar de vierde plaats. Als er de komende jaren weer in Defensie en haar personeel wordt geïnvesteerd dan komt Defensie gemakkelijk in de top 5 terecht. Een positie waar ze thuis hoort: uitdagend werk, een steile leercurve, en opkomen voor onze normen, waarden, veiligheid en welvaart. Het werk en ‘can do’-ervaring waar menig werkgever op zit te wachten.

Dit is dan óók de valkuil voor Defensie. Werkgevers wachten niet alleen maar af, ze benaderen vaak via oud-collega’s onze militairen actief en zij hebben vaak ook meer te bieden. Als het een marktpartij is dan is dit misschien nog te billijken. Maar als bijvoorbeeld het KCT/Korps Mariniers zware concurrentie heeft van de politie (DSI), MIVD of AIVD en militairen hier als burger 500-1000 euro in de maand meer kunnen verdienen dan is er werk aan de winkel! Het is niet uit te leggen dat Defensie zelfs binnen de publieke sector niet concurrerend is. De bijzondere positie van de militair krijgt zo in mijn ogen een verkeerde (financiële) lading: voor een dubbeltje op de eerste rang. En dat voor personeel dat bij iedere werkgever in de top 5 van meest gewilde (over te nemen) werknemers staat.

Reageren op deze weblog>>

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04