Defensie moet duurzamer

05 mrt 2018
2471 keer
Archieffoto: Aanleg zonnepanelen op Nederlandse compound op Mazar-e-Sharif in Afghanistan, 2012 Archieffoto: Aanleg zonnepanelen op Nederlandse compound op Mazar-e-Sharif in Afghanistan, 2012 Bron foto: ministerie van Defensie
Afgelopen week las ik een initiatiefnota van het D66-Kamerlid Belhaj dat militaire missies, vastgoed én de inkoop van Defensie een stuk duurzamer moeten en kunnen. Zij zou graag concreet willen zien dat verduurzaming wordt opgenomen in het primaire proces bij Defensie, zowel bij missies als in de organisatie. Zij wil dat haar voorstellen voor meer duurzaamheid worden meegenomen in de Defensienota 2018. Belhaj geeft terecht aan dat er op het gebied van duurzaamheid nog een wereld bij Defensie te winnen is. Van het hergebruik van het douchewater op compounds tot het zelf energie opwekken door middel van zonnepanelen op de daken van kazernes.

Twee jaar geleden verscheen mijn weblog Een dief van de portemonnee of ‘gratis’ extra defensiebudget en verduurzamen. Ik had toen becijferd dat Defensie in 25 jaar 3 miljard kan verdienen als zij ‘vergroent’ en daarnaast volledig selfsupporting wordt op het gebied van elektriciteit. Ik ben geen expert maar als mijn berekening in grote lijnen klopt zou het kabinet dit als een enorme kans moeten zien. Het kan namelijk twee vliegen in één klap slaan. Als de regering het plan uitvoert draagt zij aanzienlijk bij aan het verhogen van de duurzaam energiedoelstelling van Nederland en kan ze het defensiebudget verhogen, met ruim 100 miljoen euro per jaar, door de winst van het duurzame project naar Defensie te laten vloeien. Een verhoging van het budget zonder dat de minister van Financiën hier iets van merkt. Het enige dat hij moet doen is het project voorfinancieren, zonder dat hier grote risico’s aan zijn verbonden.

Defensie kan nog extra verduurzamen als het kabinet eindelijk eens gaat investeren in innovatieve (hybride) vervangingsprojecten zoals de fregatten, mijnenjagers en onderzeeboten. Hierbij kan, door gebruik te maken van de nationale kennis- en maakindustrie, óók nog eens op de aanschafkosten worden inverdiend. De doelstelling van Rutte III om in 2030 49% verminderde CO2-uitstoot te behalen kan door Defensie worden gerealiseerd zonder dat de minister van Financiën hier substantieel extra budget tegenover hoeft te stellen. Immers, de zonnepanelen en de maritieme innovatie verdienen zichzelf ruim terug.

Over maritieme innovatie gesproken: dit is een speerpunt van het kabinetsbeleid. Onlangs heeft minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) het Werkprogramma Maritieme Strategie en Zeehavens ondertekend met alle betrokken partijen uit de maritieme sector. Centraal staan hier de verduurzaming en vergroening van de sector door het blijven versterken van onze kennis en innovatiekracht.

D66 Kamerlid Salima Belhaj slaat de spijker op zijn kop als ze het heeft over verduurzamen van onze krijgsmacht. Het begint echter wel met het ‘conserveren van materiaal en personeel om aantasting te voorkomen’. Zonder de verduurzaming van de corebusiness van onze krijgsmacht wordt het moeilijk voor Defensie om de milieuvriendelijke verduurzaming te bewerkstelligen. Ik roep Kamerlid Belhaj op om in haar initiatiefnota te beginnen met de eerste stap: het verduurzamen van het (meerjarig) budget voor onze krijgsmacht. Door het vaststellen van een meerjarig budget kan er een lange termijn investering worden uitgewerkt waar Defensie niet alleen de doelstelling uit het Nieuw klimaat- en energieakkoord behaalt maar er óók sprake is van ‘value for money’. Ik ga er vanuit dat Kamerlid Belhaj de handschoen oppakt en de (D66) rekenmeesters aan het werk zet om te bezien welke winst er voor het milieu, de belastingbetaler en de veiligheid van Nederland kan worden behaald door te investeren in onze krijgsmacht!

Reageren op deze weblog>>

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04