Werven, boeien en binden of verburgerlijken?

12 mrt 2018
2508 keer
Werven, boeien en binden of verburgerlijken?
Afgelopen week las ik op de website van De Telegraaf dat de ‘Werknemers op zijn’. In een bij het artikel gevoegde tekening werd aangegeven bij welke beroepsgroepen in Nederland de problemen het grootst zijn. In het overzicht, werd zoals te doen gebruikelijk, het grote personeelstekort bij Defensie niet weergegeven. Zou dit wel het geval zijn geweest dan zou Defensie met stip in de top drie hebben gestaan.

Dat militairen een schaarse beroepsgroep zijn in Nederland en wat de gevolgen van deze schaarste op het gebied van veiligheid voor hen zijn ontgaat dan ook veel Nederlanders. Dat het hén ontgaat is tot daar aan toe maar het zou onze parlementariërs toch aan het denken moeten zetten want zij zijn wel op de hoogte van de gevolgen van het grote personeelstekort.

Afgelopen week stuurde minister Bijleveld een brief naar de Kamer waarin werd aangegeven dat onze marine geen antipiraterij schip ter beschikking kan stellen vanwege de problemen met de inzetbaarheid van patrouilleschepen in combinatie met personeelstekorten en reeds aangegane NAVO-verplichtingen. Ik verwacht dat als de uitstroom van het technisch personeel (TD) niet wordt gestopt er op korte termijn een schip van de KM tegen de kant komt te liggen. Niet vanwege ouderdomsproblemen maar vanwege het feit dat de TD’ers op zijn. Op de website van RTV Utrecht stond: ‘Defensie wil leegloop door verhuizing mariniers Doorn voorkomen’. Veel mariniers zijn namelijk niet gelukkig met het feit dat hun kazerne van Doorn naar Vlissingen wordt verplaatst. Gelukkig voor Defensie is de ‘marinier nog niet op’. Echter, de marinier is zeer welkom bij veel werkgevers.

Deze week wordt in de Tweede Kamer ingestemd met de Wet bescherming koopvaardij. De kogel is, met dank aan de Christen Unie, eindelijk door de kerk. In de nieuwe wet geeft de staat zijn geweldsmonopolie, onder strikte voorwaarden, uithanden aan particuliere beveiligers. Er komen dus Nederlandse ‘Zwarte water’ organisaties als variant van het Amerikaanse Blackwater. Ik schat zo in dat de ‘Zwarte water’ bedrijven hun werknemers gaan rekruteren bij Defensie. De prijs die reders op dit moment moeten betalen voor een marinier zijn € 5.000,- per dag. Als je deze mariniers een kolonel jaarsalarissalaris biedt dan wordt dit door alle partijen lachend betaald en aanvaard. De kans is dan ook groot dat de nieuwe wet een ‘self fulfilling prophecy’ wordt: door de extra uitstroom bij het Korps is de KM steeds minder in staat om mariniers ter bescherming van de Koopvaardij te leveren met als gevolg dat dit straks alleen nog maar door (bewapende) burgers wordt gedaan.

Het tekort aan personeel speelt niet alleen bij de marine maar óók bij de Marechaussee. Dit tekort aan personeel is wél zichtbaar en voelbaar voor de Nederlander. De wachtrijen bij Schiphol zijn niet acceptabel en dus is de politiek snel in het geweer gekomen. Oók hier werd de oplossing gevonden door (ongewapende) burgers in te zetten om de paspoortcontrole te doen. In plaats van twee bewapende ‘buddies’ die samenwerken en elkaar beveiligen is er straks nog maar sprake van één bewapende marechaussee. Iemand met verkeerde bedoelingen hoeft dus nog maar met één iemand rekening te houden met alle gevolgen voor de passagiers op Schiphol.

Naast bovenstaande voorbeelden kan ik er legio aan toevoegen. Bij de Landmacht verlaat het personeel van het KCT geregeld Defensie om voor veel meer geld bij de DSI en de AIVD te gaan werken. Het probleem bij de luchtverkeersleiders is dat zij in dezelfde ruimte werken met civiele luchtverkeersleiders die twee tot drie keer zoveel verdienen. Maar wat dacht u van verplegers, helikopterpiloten (de politie gaat een helikopter eenheid oprichten) techneuten etc. Op grote schaal verlaten deze militairen nu Defensie. De huidige tekorten gaan richting 7000 militairen op een militaire sterkte van 40.000. Dus rond de 17%!

Ik maak me grote zorgen over bovenstaande ontwikkeling. Door het grote aantal militaire vacatures bij Defensie, wordt het steeds moeilijker om de werkzaamheden nog uit te kunnen voeren. De tendens om deze werkzaamheden door burgers te laten uitvoeren, of te wel het verburgerlijken van Defensie, is een korte termijn oplossing maar uiteindelijk geen oplossing op het moment dat Defensie daadwerkelijk moet worden ingezet. Het wordt in mijn ogen dan ook tijd voor een deltaplan personeel met één doelstelling: hoe word ik een aantrekkelijke en moderne werkgever die militairen allereerst bindt, boeit en dan komt de werving vanzelf.

Want de werknemers mogen volgens De Telegraaf ‘op’ zijn, mensen die willen kiezen voor Defensie zijn er naar mijn mening genoeg. Maar dan moet Defensie wel bij de vijf beste werkgevers willen horen en dat hoort ze nu echt niet. Ik ben benieuwd wat de Defensienota voor het (toekomstig) defensiepersoneel in petto heeft.

Reageren op deze weblog>>

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04