Niet langer wachten met een personeelsvisie voor de overheidsveiligheidssector

19 mrt 2018
1930 keer
Niet langer wachten met een personeelsvisie voor de overheidsveiligheidssector Bron foto: CBS
Update 20 maart: lees onderaan deze weblog de brief van de Coalitie voor Veiligheid over de dreigende tekorten op personeelsgebied in de veiligheidssector

De afgelopen weken heb ik stilgestaan bij het grote aantal vacatures bij Defensie en het grote tekort aan werknemers in Nederland, zowel in de marksector als bij de overheid. Ik heb via mijn weblogs duidelijk gemaakt dat niet alleen in de zorg en het onderwijs maar óók bij de veiligheidssector de werknemers ‘op’ zijn.

Dit laatste is niet vreemd, getuige de onlangs door het CBS gepubliceerde bevolkingspiramide van Nederland voor de periode 1950-2060 (zie elders op de pagina). In deze piramide wordt de problematiek duidelijk zichtbaar gemaakt: het aantal jongeren dat de komende jaren, op jaarbasis, de arbeidsmarkt opkomt is vele duizenden minder dan het aantal ouderen dat uitstroomt. Het surplus aan uitstromende werknemers loopt de komende jaren op tot 50.000. De conclusie die hieruit kan worden getrokken is dat de komende jaren het aantal vacatures dan wel de vervangingsbehoefte, ondanks innovatieve ontwikkelingen, alleen maar zal toenemen.

De vervangingsbehoefte zal bij de ‘grijze’ overheid aanmerkelijk hoger zijn dan in de markt. De vervangingsbehoefte zal daarnaast groter zijn omdat bij de overheid het aantal werknemers dat door innovatie vermindert aanzienlijk lager zal zijn dan in de markt. Dit omdat de overheid veelal diensten levert. Een leraar zal niet volledig door een computer kunnen worden vervangen. De verpleger zal de zorg aan het bed van de patiënt blijven verlenen en de politieagent en militair zullen zichtbaar in de samenleving pal blijven staan voor onze veiligheid.

De krapte op de (overheids)arbeidsmarkt en de toekomstverwachting vereisen in mijn ogen dat de handen ineen moeten worden geslagen om onze veiligheidssector toekomstbestendig te maken. We kunnen het ons in het belang van de veiligheid van Nederland niet veroorloven lijdzaam toe te blijven kijken. Er moet dan ook nu actie worden genomen om Nederland op de toekomst voor te bereiden.

20180319weblogpersoneelsvisiebIk constateer dat er op dit moment binnen de overheidsveiligheidssector sprake is van een ‘ieder voor zich’ mentaliteit. Dit leidt in mijn ogen tot de ongewenste situatie waarin we elkaar beconcurreren. De problemen worden op deze manier niet opgelost maar verplaatsen zich van de ene naar de andere overheidsorganisatie of -dienst. Een voorbeeld: de douane mag als gevolg van Brexit met 900 mensen uitbreiden. De verwachting is dat een groot deel van de vacatures zal worden gevuld door werknemers van de Koninklijke Marechaussee. Het probleem van de douane is opgelost. De minister van Financiën kan verheugd zijn. Hij krijgt er, door Defensie opgeleide en gepokt en gemazzelde ervaren werknemers bij. Het gevolg voor de Marechaussee laat zich raden: daar gaan vacatures ontstaan, met alle ongewenste gevolgen van dien voor de taakuitvoering. Immers, je zult zogeheten ‘spijkerbroeken’, als je ze al kan werven, eerst moeten opleiden voordat je ze kunt inzetten.

Het bovenstaande voorbeeld kan in mijn ogen niet de oplossing zijn voor de personeelsproblematiek die thans aan het ontstaan is. Ik ben dan ook van mening dat er een interdepartementale visie op personeelsgebied binnen de veiligheidssector moet worden ontwikkeld. Hierbij moeten een aantal vragen worden beantwoord: hoe gaan we binnen deze sector optimaal met elkaar samenwerken in plaats van elkaar te beconcurreren? Hoe kunnen we elkaar helpen en ondersteunen ten tijde van piekmomenten om zo optimaal gebruik te maken van het potentieel van veiligheidsmedewerkers bij de overheid om zo onder andere dure inhuur te voorkomen.? Hoe kunnen we de opleidingskosten beperken door samen te werken en onderling personeel uit te wisselen?

Het wordt tijd voor actie en ‘value for money’: het belastinggeld kan maar één keer worden uitgegeven. Er moet snel een overheidsbrede personeelsvisie komen, waarin de overheidsveiligheidssector zich gezamenlijk voorbereidt op de schaarste van (overheids)veiligheidspersoneel in Nederland. We moeten immers voorkomen dat de veiligheid in Nederland vanwege schaars personeel in het geding komt.

Lees hier de brief van de Coalitie voor Veilgheid over de dreigende tekorten op personeelsgebied binnen de veiligheidssector>>

Reageren op deze weblog>>

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04