Wat willen we zijn?

03 apr 2018
1889 keer
Zr. Ms. Zeeland Zr. Ms. Zeeland Bron foto: ministerie van Defensie
Afgelopen week heeft minister Bijleveld haar Defensienota gepresenteerd. In het AD liet ze optekenen: “We gaan niet oplappen, we gaan vernieuwen”. Vernieuwend is de nota zeker, waarin, in tegenstelling tot het verleden, niet meer over het ambitieniveau wordt gesproken. Het kabinet Rutte III is tot het inzicht gekomen dat als het gaat over de inzet van de krijgsmacht, het niet gaat over ambitie maar over noodzaak. Nederland moet er staan als het erom gaat en snel kunnen inspelen op onvoorspelbare veranderingen om ons heen. Eén ding is zeker: die veranderingen gaan inderdaad erg snel en zeggen veel over de noodzaak of ambitie van de verschillende Europese krijgsmachten.

Zo las ik dat de Britse koningin Elizabeth in Plymouth afscheid heeft genomen van de HMS Ocean, het vlaggenschip van de Britse marine. Het amfibisch transportschip is vanwege bezuinigingen bij de Britse defensie verkocht aan Brazilië. Brazilië, een land in grote financiële problemen, dat investeert in zijn marine om de olierijke kustwateren te kunnen verdedigen. Van de ooit zo trotse Engelse marine is niet veel meer over.

In de Clingendael-Spectator valt te lezen dat het bij onze oosterburen niet veel beter is. De Bundeswehr bevindt zich in zwaar weer. Alle zes onderzeeboten zijn buiten bedrijf. Van de 15 (voorziene) fregatten zijn er slechts negen inzetbaar. De 14 nieuwe transportvliegtuigen A400M staan regelmatig niet inzetbaar aan de grond. Er zijn te weinig vliegtuigen inzetbaar voor opleidingen en zelfs in uitzendgebieden staan vliegtuigen niet inzetbaar aan de grond. Er moet dus óók bij onze oosterburen veel opgelapt en vernieuwd worden. Misschien staat haar krijgsmacht er zo beroerd voor omdat het rijke Duitsland, net als Nederland, maar 1,2% BBP over heeft voor de bescherming van volk en vaderland.

Bij onze zuiderburen is het ook niet best gesteld. De Belgische minister van Defensie Vandeput ligt zwaar onder vuur. Hij heeft het volk verkeerd voorgelicht. De F16’s kunnen nog wel een paar jaar mee voordat ze ‘uit de lucht vallen’. Dus waarom moeten ze dan nu al worden vervangen door de F35? De (linkse) politiek spreekt er schande van. Je vader, zoon of dochter zou maar piloot zijn. Dan kun je niet anders concluderen dat de politieke bereidheid om de dierbaren met de best mogelijke spullen naar een inzetgebied te sturen geen hoge prioriteit heeft.

Het oplappen en/of vernieuwen van het defensiematerieel is de vraag bij veel Noordwest-Europese landen. Kunnen we het blijven uitstellen of moeten we ons inderdaad gaan voorbereiden op de onvoorspelbare veranderingen om ons heen? Veel politici laten zich hierbij leiden door ‘experts’ want die hebben de wijsheid in pact. Of is het ook voor hen maar gissen? Onlangs verraste de Chinese marine vriend en vijand met een bijzondere manoeuvre. 40 schepen, onderzeeërs en een vliegdekschip voeren perfect op een lijn. Precies daar waar grote natuurlijke rijkdommen zich bevinden en een groot deel van de wereldhandel wordt afgehandeld. Een duidelijk signaal van de voor het leven gekozen leider Xi JinPing: met onze (maritieme) macht valt niet te spotten. Wat wil je zijn!

Afgelopen week verscheen ook de Amerikaanse Defensienota, The U.S. National Defense Strategy. Volgens deze strategie wordt het steeds duidelijker dat Rusland en China de wereld willen omvormen naar hun autoritaire model. Dit staat haaks op het economische, diplomatische en veiligheidsbeleid van landen zoals de VS. Net als in Nederland gaan ze vernieuwen. Net als in onze Defensienota wordt in de Amerikaanse nota een verwijzing gemaakt naar de NAVO-defensie-uitgaven: “We verwachten van onze Europese partners dat ze gevolg geven aan hun beloftes om militaire uitgaven te verhogen en te moderniseren om het bondgenootschap te versterken”.

Dit valt nog te bezien. In ‘onze’ Defensienota staat dat in 2020 in het licht bekeken van de ontwikkeling van de veiligheidssituatie, de rijksbrede prioriteiten en binnen de afgesproken budgettaire kaders wordt bezien of we blijven oplappen of dat we onze slagkracht gaan uitbreiden. Wat willen we zijn? Daar gaat Rutte III nog eens rustig twee jaar over nadenken.

Reageren op deze weblog>>

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04