Het School of the Nation-perspectief

09 apr 2018
2197 keer
Het School of the Nation-perspectief Bron foto: ministerie van Defensie
Bijna een jaar geleden stelde Hans de Boer van VNO/NCW tijdens het symposium 'Een adaptieve krijgsmacht' dat de werkgevers voorstander zijn van de herinvoering van kortdurende contracten (Kort Verband Vrijwilligers) door Defensie.
De voorman van de werkgevers zag hier het voordeel wel van in: Defensie leidt jongeren (civiel gecertificeerd) op en het bedrijfsleven neemt ze graag na een paar jaar over. De kosten voor Defensie en de baten…

De reacties vanuit Defensie waren begrijpelijk niet erg positief. Immers, op het moment dat Defensie de vruchten kan gaan plukken van de opgeleide militairen zouden ze al weer vertrokken zijn. Defensie als ‘School of the Nation’, zoals De Boer het noemde, leek dus geen (lang) leven beschoren.

Echter, een jaar later staat in de Defensienota 2018: ‘Geïnspireerd door het concept van School of the Nation, zetten we ons in voor een maatschappelijk convenant met het bedrijfsleven en andere overheidsorganisaties om gezamenlijk garant te staan voor de opleiding en loopbaan van mensen (voor schaarse functies). Hierbij werken we aan nieuwe concepten om werk en loopbaan in te vullen. Ook kijken we binnen een dergelijke samenwerking naar de mogelijkheden voor re-integratie van onze mensen […] We gaan jongeren de mogelijkheid van een maatschappelijke diensttijd bij Defensie bieden’.

Het is niet voor het eerst dat wordt nagedacht over een maatschappelijke diensttijd. Vaak wordt in dat verband de relatie gelegd met jongeren die ‘de boot’ dreigen te missen omdat ze geen opleiding/startkwalificaties hebben. Het aantal jongeren zonder startclassificatie is de afgelopen jaren toegenomen. Volgens het CBS waren er alleen al in 2017 180.000 jongeren tussen de 15-27 jaar die geen opleiding volgen en ook niet in het bezit zijn van startkwalificaties. De verwachting is dat, als deze tendens zich doorzet, op korte termijn er 300.000 jongeren zonder startkwalificatie zijn. 300.000 jongeren die niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt terwijl er een groot tekort is aan ‘opgeleide en opgevoede handjes’. Er is dus sprake van een aanzienlijke kapitaalvernietiging, niet alleen voor het bedrijfsleven, de belastingbetaler (uitkeringen, toeslagen enz.) maar óók voor de jongeren zelf. Ze hebben immers geen of weinig toekomstperspectief op de arbeidsmarkt en dit neemt alleen maar af naarmate ze ouder worden. Actie is dus geboden!

Een breed gedragen gedachte is dat een School of the Nation-project deze jongeren weer perspectief moet gaan bieden, namelijk het perspectief van een baangarantie als men het project met goed gevolg doorloopt. Defensie moet in dit project een belangrijke rol gaan vervullen en dit kan ook als de randvoorwaarden goed zijn. Zo zullen als eerste de kosten van het School of the Nation-project extern Defensie moeten worden belegd. Immers, er wordt een maatschappelijk probleem aangepakt dat geen relatie heeft met Defensie, behalve dan dat van de kennis en kunde van Defensie gebruik wordt gemaakt. Een tweede randvoorwaarde is aandacht voor het grote aantal vacatures bij Defensie, waardoor er simpelweg te weinig personeel is om een grootschalig project te kunnen draaien. Ik zie hier wel mogelijkheden. Op dit moment staan duizenden militairen voor de keuze of zij gebruik zullen maken van hun aanspraak op ‘vroegpensioen’ of nog iets langer zullen doorwerken. Langer doorwerken betekent echter dat de carrièremogelijkheden voor hun jongere collega’s aanzienlijk worden beperkt. Gevolg zal zijn dat deze zullen kiezen voor een carrière buiten Defensie. Hierdoor zal het aantal vacatures alleen maar toenemen in plaats van afnemen.

Een oplossing voor dit grote probleem zou kunnen zijn dat militairen die besluiten hun pensioen uit te stellen ingezet worden voor het School of the Nation-project. Ze worden buiten de formatie geplaatst en worden vanuit het School of the Nation-project betaald. Zo zitten ze hun jongere collega’s niet in de weg en kunnen ze hun kennis, kunde en ervaring inzetten om de School of the Nation-jongeren te helpen. Een win-win-win situatie: jonge militairen én jongeren zonder startkwalificaties hebben weer een perspectief. En als een groot aantal van deze jongeren zich alsnog kwalificeert en bij Defensie aan de slag kan gaan is er óók perspectief voor Defensie, in de vorm van afname van het aantal vacatures.

Reageren op deze weblog>>

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04