Bewapende burgers zijn zelf verantwoordelijk voor hun daden

23 apr 2018
2030 keer
Bewapende burgers zijn zelf verantwoordelijk voor hun daden
Op 13 maart 2018 is het voorstel, van wet houdende regels voor de inzet van gewapende particuliere maritieme beveiligers aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen (Wet ter Bescherming Koopvaardij, nr. 34 558) aangenomen door de Tweede Kamer. Na een jarenlange discussie mogen onder bepaalde omstandigheden gewapende burgers onze koopvaardijschepen beschermen. Dit in navolging van veel landen die deze stap al eerder hebben gezet. De Eerste Kamer moet nog een oordeel vormen en is nu aan zet.

Vooruitlopend op dit oordeel heeft de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV), onder voorzitterschap van prof. mr. Pieter van Vollenhoven, zich in de discussie gemeld en aangegeven dat de verantwoordelijkheden in dit wetsontwerp niet helder zijn beschreven. De SMV heeft daarom een brief gestuurd naar de leden van de Eerste Kamer waarin zij de Eerste Kamer verzoekt een heroverweging van dit wetsvoorstel te overwegen.

Op dit moment is het nog de taak van de minister van Defensie om koopvaardijschepen die in ‘De gordel van instabiliteit varen’ te beschermen tegen piraterij. De mariniers van de Koninklijke Marine voeren deze taak uit. Helaas voor onze collega’s van de koopvaardij, kan de Koninklijke Marine niet altijd aan een beschermingsverzoek voldoen. Naast het feit dat de reders de inzet van mariniers te duur vinden, is dit één van de belangrijke redenen om gewapende burgers aan boord toe te staan. De SMV vindt het vreemd dat de gewapende burgers niet onder de verantwoordelijkheid vallen van de minister van Defensie. De onderbouwing hiervan is dat zowel de taak van de gewapende burger als de marinier hetzelfde is: namelijk het schip beveiligen. De SMV is van mening dat de minister van Defensie moet bepalen of militairen dan wel particuliere maritieme beveiligers worden ingezet om een schip te beschermen. De SMV heeft nog meer wensen: Defensie zou de particuliere bedrijven moeten certificeren, zodat er geen verschil meer is of de marinier of de gewapende burger deze werkzaamheden uitvoert. Een interessante gedachte: als we de buurtwachten certificeren dan mogen ze net als de politie wapens dragen. Zo kunnen zij de politie ontlasten en deze in de wijken vervangen. Omdat ze gecertificeerd zijn is de minister van J&V verantwoordelijk voor hun daden. Ik ben benieuwd welke politieke partij deze initiatiefwet gaat schrijven en welke partijen dit gaan ondersteunen.

Volgens de SMV moeten de gewapende burgers onder de verantwoordelijkheid van de minister van Defensie hun werkzaamheden op de koopvaardijschepen uitvoeren. Burgers onder de wapenen worden bij Defensie reservisten genoemd. Dit zijn vaak ex militairen, dan wel specialisten die na hun militaire opleiding ingezet worden als reservist. De reservist die opgeroepen wordt, heeft dezelfde rechten en plichten als de beroepsmilitair. Dit laatste is absoluut niet aan de orde bij de gewapende burger. Zijn rechtspositie, maar ook zijn salaris zijn van een andere orde. De gewapende burger is geen personeelslid van Defensie en ook geen ambtenaar. Het is een externe private partij. De reder die in zee gaat met de gewapende burgers zijn verantwoordelijk voor hun eigen daden. De kapitein staat hier terecht buiten, zoals de SMV stelt: de kapitein is verantwoordelijk voor de lading, zijn bemanning en de veilige navigatie.

Het ministerie van Defensie is verantwoordelijk voor de inzet van haar personeel. De reders, en de politiek zijn verantwoordelijk voor de gewapende inzet van burgers. Zij hebben immers jarenlang voor deze bijzondere vorm van inzet geijverd.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04