De overheidsschijf van vijf: noodzakelijk voor een ‘gezonde’ samenleving

30 apr 2018
1766 keer
De overheidsschijf van vijf: noodzakelijk voor een ‘gezonde’ samenleving Bron foto: Flickr.com
Het kabinet Rutte III buigt zich de komende weken over de Voorjaarsnota. De minister van Financiën moet de Voorjaarsnota uiterlijk 1 juni as. bij de Kamer hebben ingediend zodat de Kamerleden nog voor het zomerreces over de nota kunnen debatteren. In de nota kunnen meevallers, (gas)tegenvallers en/of beleidswijzigingen gedurende het begrotingsjaar worden verwerkt. De nota is tevens de opmaat naar Prinsjesdag.

Ondanks het feit dat Nederland zich al enige tijd in een hoogconjunctuur bevindt en jarenlang revenuen uit de gasbaten heeft mogen ontvangen staat ‘De overheidsschijf van vijf’ er niet florissant voor. De ‘Schijf van Vijf’ is een bekend gegeven bij de Nederlander en staat in de volksmond bekend als: gezond en duurzaam eten: goed voor je lijf. Hoewel de meningen over de relevantie van de ‘schijf van 5’ verschillen, vind ik het een mooie metafoor. De door mij hierboven geïntroduceerde ‘overheidsschijf van vijf’ moet in mijn ogen zorgdragen voor een gezonde samenleving: een bestuurlijke duurzame veilige welvarende samenleving. Een samenleving waar het overgrote deel van onze Nederlanders graag toe zouden willen behoren. Een samenleving die alleen in stand kan worden gehouden als het kabinet de basisvoorwaarden creëert door te investeren in de vijf schijfministeries: Defensie, Justitie en Veiligheid, Financiën, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze ministeries zijn verantwoordelijk voor onze gezondheid, ons onderwijs en onze ontwikkeling, onze belastinginkomsten en onze (grens)veiligheid. Of te wel de dingen die ertoe doen in een ‘gezonde’ samenleving.

De kabinetten Rutte I en II hebben de afgelopen jaren bewust gekozen om in onvoldoende mate in alle schijf-van-vijf-ministeries en hun medewerkers te investeren. De gevolgen laten zich raden. Ik zal alleen ingaan op de schijf Defensie en laat de overige schijven graag over aan mijn collega CMHF-vakbondsvoorzitters. Zij weten immers precies wat er in hun sector speelt.

Voor Defensie geldt dat zij op dit moment ‘diep op de bodem van de put zit’ na 25 jaar politieke verwaarlozing. Platgezegd: diep in de shit! Met het extra geld dat door Kabinet Rutte III aan Defensie is toebedeeld kan Defensie en haar personeel langzaam weer naar boven klimmen. Echter, 25 jaar bezuinigen en verwaarlozing poets je niet even weg; niet met wat extra geld en zeker niet in korte tijd.
De jarenlange roofbouw op materieel, vastgoed en personeel wreekt zich op alle fronten. Kazernes, slaapaccommodaties en/of eetgelegenheden worden gesloten omdat ze niet meer aan de veiligheids- en/of hygiëne eisen voldoen. Alleen al voor het vastgoed is 2,5 miljard euro nodig om dit op orde te brengen. Een groot deel van het materieel is door ouderdom en veelvuldige inzet versleten en daarom niet inzetbaar. Aan het gebrek van reserveonderdelen wordt hard gewerkt maar oud blijft oud en dus kwetsbaar.

Het aantal vacatures bij Defensie is opgelopen naar bijna 8000 en de uitstroom van militair personeel lijkt niet te stoppen. Ook hier geldt: als je niet investeert in de organisatie en haar personeel dan is het niet vreemd dat het animo om bij Defensie te willen blijven werken, afneemt. Zeker als het bedrijfsleven het personeel benadert met betere (werk)omstandigheden en (financiële) arbeidsvoorwaarden.

Jarenlang heeft de politiek de ogen gesloten voor de almaar verslechterende werk- en leefomstandigheden bij Defensie. Jarenlang heeft de politiek maximaal gebruik gemaakt van de ‘can do’ mentaliteit van de defensietop en het defensiepersoneel. Om de schijf Defensie gezond en toekomstbestendig te maken als bijdrage aan onze duurzame veilige, innovatieve en welvarende samenleving is ‘can do’ van de politiek nodig.
De Voorjaarsnota zal hier de opmaat voor moeten zijn.

Reageren op deze weblog

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04