De valkuil die te diep wordt - een doemscenario

14 mei 2018
1682 keer
De valkuil die te diep wordt - een doemscenario Bron foto: wikimedia.commons
Afgelopen week heeft Nederland op 5 mei weer groots de vrijheid gevierd. 73 jaar vrijheid en welvaart; het overgrote deel van de Nederlanders weet niet beter. Ellende, droogte en hoger en oorlogen zijn voornamelijk onderwerpen in de krant en op TV. Gelukkig ver weg. De Nederlanders hebben het over het algemeen goed, al blijven we natuurlijk klagen want het kan natuurlijk altijd beter.

Deze mentaliteit zou wel eens de valkuil van onze samenleving in de nabije toekomst kunnen worden. Ik wil niet pessimistisch overkomen maar het is niet ondenkbeeldig dat de overheid de broekriem de komende jaren stevig zal moeten gaan aanhalen en dat voor het eerst sinds lange tijd de volgende generatie het niet beter heeft dan de vorige.

Dit komt niet doordat de geldkraan uit Groningen versneld wordt dichtgedraaid, want op zichzelf valt dit voor het kabinet nog te overzien. Echter, wat niet valt te overzien zijn de energietransitie-kosten die hiermee gepaard gaan. Deze zijn van een andere orde, ze zullen minstens vele tientallen, zo niet honderden, miljarden euro’s gaan bedragen. Omdat onze politici hier de afgelopen 50 jaar niet over hebben willen nadenken komen de huidige en toekomstige kabinetten en de samenleving voor een aanzienlijke opgave te staan.

De Voorjaarsnota van het kabinet zal ongetwijfeld een voorbode zijn van het ‘nieuwe’ inzicht. Ondanks dat het Nederland, koploper in Europa, economisch zeer voor de wind gaat, kan ‘Rutte III’ de komende jaren niet voor Sinterklaas spelen. Dit zou wel eens grote gevolgen voor Defensie kunnen hebben. Niet alleen de herijking - en dus de noodzakelijke uitbreiding en innovatie van de slagkracht van onze krijgsmacht - in 2020 van de Defensienota komt onder grote druk te staan, maar de hele rijksbegroting.

De rijksbegroting zal volledig en pijnlijk herzien moeten gaan worden, om de energietransitie te kunnen bekostigen. Ik verwacht dat de gesubsidieerde Nederlandse samenleving in opstand zal komen tegen het dichtdraaien van de subsidiekraan. Een stap terug wordt niet geaccepteerd want iedereen heeft recht op … (u mag dit zelf invullen). Daarnaast zal het smaldeel gepensioneerden zijn stem doen laten gelden: door het beleid van De Nederlandse Bank, de rekenrente, hebben zij jarenlang hun pensioen en dus koopkracht uitgehold zien worden. Zij zullen massaal strategisch gaan stemmen.

Het gevolg hiervan zal zijn dat er voor het eerst in lange tijd een (protest) links kabinet aan de macht zal komen. Zo’n kabinet zal geen oog hebben voor de staat van Defensie, met als gevolg dat ze definitief wordt afgebroken. Daarnaast zullen de begrotingsteugels worden gevierd om de Nederlandse goegemeente tevreden te stellen. Het begrotingstekort zal opnieuw aanzienlijk toenemen en de (val)kuil zal te diep worden om er nog uit te kunnen komen. De gratis Groningse geldkraan die onze gesubsidieerde samenleving de afgelopen 50 jaar heeft betaald is immers afgesloten.

Het kabinet Rutte III heeft nog drie jaar de tijd een oplossing te vinden om dit doemscenario te voorkomen. Het wordt tijd voor een langetermijnvisie.

Reageren op deze weblog>>

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04