Monitor Brede Welvaart: ik word er stil van...

22 mei 2018
1678 keer
Omslag Monitor Brede Welvaart. Omslag Monitor Brede Welvaart.
Afgelopen week presenteerde het CBS de eerste Monitor Brede Welvaart. Deze jaarlijkse monitor meet onze welvaart niet alleen aan de hand van het bruto binnenlands product (BBP) maar kijkt ook naar indicatoren zoals milieu, gezondheid, onderwijs, arbeid, veiligheid, vertrouwen en ongelijkheid. In de Monitor Brede Welvaart gaat het niet alleen om het ‘hier en nu’ maar ook om de gevolgen van ons handelen voor de rest van de wereld en voor die van toekomstige generaties.

De monitor onderzoekt op drie vlakken. Het eerste onderzoek richt zich op of onze brede welvaart toe- of afneemt, afhankelijk van de economische groei. In het tweede onderzoek worden de gevolgen van onze welvaart voor vitale grondstoffen en bronnen in de toekomst onderzocht. Het laatste onderzoek stelt vast welk effect ons welvaartsstreven heeft op de derde wereld.

Het CBS constateert dat het goed gaat met Nederland. Daar kan ik volmondig mee instemmen: Nederland nadert of bevindt zich op de top van een hoogconjunctuur. Onze brede welvaart in het hier en nu wordt vastgesteld aan de hand van 21 indicatoren, verdeeld over zeven thema’s. Volgens het CBS zijn in de laatste acht jaar drie brede-welvaartstrends voor het hier en nu neerwaarts bijgesteld en zeven opwaarts.

In de paragrafen 3.9 en 4.10 komt veiligheid aan bod. In 3.9 staat dat het met de veiligheid trendmatig beter gaat. Met andere woorden, ten opzichte van acht jaar geleden is het voor de Nederlanders een stuk veiliger geworden, dan wel zij voelen zich veiliger. In deze paragraaf staat: ‘Fysieke onveiligheid is een bron van onzekerheid en ongerustheid die de kwaliteit van leven negatief kan beïnvloeden. Van belang hierbij is bijvoorbeeld de kans om slachtoffer van een misdrijf te worden. Slachtoffers van criminaliteit zoals geweld of inbraak hebben – naast mogelijk lichamelijk letsel en/of financiële schade – vaak en soms ook langdurig te kampen met emotionele of psychische gevolgen van wat hen is overkomen’.

In paragraaf 4.10 wordt het thema veiligheid nader uitgewerkt. Ons CBS is schijnbaar niet op de hoogte van het feit dat Defensie zich dagelijks inzet voor onze nationale veiligheid. Er wordt met geen woord gerept over Defensie en haar militairen. Daar word ik stil van.

Nu kan ik me vergissen, maar ik heb samen met veel andere Nederlanders niet het gevoel dat het veiliger in Nederland is geworden. Ons land bevindt zich qua terreurdreiging nog steeds op het één na hoogste niveau. In het 47e ‘Dreigbeeld Terrorisme’ dat nog geen 2 maanden geleden is uitgebracht staat dat het dreigingsniveau op niveau 4 van de 5 blijft. Dit betekent dat de kans op een aanslag reëel is. Ik kom nog steeds gewapende Marechaussee op verschillende strategische locaties in het land tegen. En Amsterdam heeft onlangs besloten om alsnog ‘roadblocks’ te gaan plaatsen vanwege het gevaar van een aanslag.

Ook op het geopolitieke vlak is het in mijn ogen niet stabieler geworden met leiders als Xi, Trump, Poetin, Erdogan, Kim, Rohani en/of Netanyahu. Echter, in de twaalf brede-welvaartstrends voor ‘elders' wordt hier niet over gerept. Bij de neerwaarts bijgestelde trends betreft het in toenemende mate fossiele brandstoffen en biomassa uit de rest van de wereld, en biomassa uit de minst ontwikkelde landen in het bijzonder. Overigens, als we geen toegang meer (kunnen) krijgen tot deze en andere grondstoffen van elders zal onze welvaart pas echt naar beneden moeten worden bijgesteld. Ik word hier ook weer stil van.

De wereldwijde toenemende geopolitieke spanningen hebben schijnbaar geen invloed op de uitkomst van het model ‘elders’ en worden ook niet meegenomen in het onderzoek veiligheid in Nederland. De geopolitieke ontwikkelingen, zoals oorlog, vluchtelingenstromen en het niet meer kunnen aanvoeren van grondstoffen of terreur, zijn zeer belangrijke factoren voor onze toekomstige welvaart. Echter, dit heeft geen invloed op het model en dus onze welvaart in de toekomst. Ik word er stil van...

Reageren op deze weblog>>

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04