De Noordzee en economische belangen die beschermd moeten worden

18 juni 2018
2205 keer
De Noordzee en economische belangen die beschermd moeten worden Bron foto: www.pixabay.com
Afgelopen week heeft de KVMO haar Algemene Vergadering gehouden. Deze bestaat altijd uit twee onderdelen: het besloten gedeelte, waarin het bestuur verantwoording aflegt aan de leden en een openbaar symposium. Het symposium was dit jaar in samenwerking met de Kustwacht georganiseerd. Dit mede omdat de KVMO en de Kustwacht nagenoeg gelijktijdig zijn opgericht, naar aanleiding van de scheepsramp met Zr. Ms. Adder op 5 juli 1882.

Het was een interessant symposium. De sprekers van de Kustwacht gaven een goed inzicht in het toenemende economisch belang van onze Noordzee. Ik denk dat weinig Nederlanders zich realiseren wat er de komende jaren met onze Noordzee gaat gebeuren. De Noordzee zoals wij die de afgelopen decennia hebben gekend gaat volledig op de schop. Onlangs protesteerden vissers met 125 kotters op het IJ in Amsterdam. Misschien dat u het heeft gehoord of gelezen maar ik denk dat maar weinig mensen de relatie hebben gelegd naar ‘het op de schop’ gaan van onze Noordzee.

De vissers protesteerden tegen de aanleg van windmolenvelden. Voor de komende jaren zijn er vier voor onze kust gepland. Hier zal het echter niet bij blijven. De komende jaren zal een groot gedeelte van onze Noordzee worden volgebouwd met windmolenparken en zonne-energievelden, onder andere daar waar vissers nu hun geld verdienen. Dit alles om ervoor zorg te dragen dat over 15 jaar een kwart van onze energiebehoefte door middel van ‘groene’ stroom wordt verkregen. De Noordzee zoals we deze kennen gaat dus totaal veranderen.

Als je nu via een van onze zeehavens het ruime sop kiest, heb je meteen het gevoel van ruimte. Wind, golven, wolken en de einder. In de toekomst zie je dus veelal windmolens. Velden met toekomstige windmolens van 300 meter hoog! Niet alleen de visser raakt zijn visgronden kwijt, ook de zeezeilers zullen nog maar zeer beperkt kunnen zeilen, want daar waar geen windmolenvelden staan zal er sprake zijn van zeer druk geconcentreerd scheepvaartverkeer.

De komende jaren zal er sprake zijn van een bouwput op de Noordzee en onze kust. De bodem van de Noordzee moet geschikt worden gemaakt, voordat de windmolens geplaatst kunnen worden. Daarna zullen er kabels naar de kust moeten worden gelegd en moeten er transformatorhuizen worden gebouwd. Mocht de afstand tot de kust te groot worden dan zal de energie moeten worden omgezet in een energiedrager.

Nederland keert eindelijk haar gezicht weer naar de zee toe. Het economisch (energie) belang van onze Noordzee is een feit. Na olie en gas is het nu groene energie die ons land door de energietransitie moet gaan leiden. De komende jaren zal niet alleen het economisch, en dus ook welvaartsbelang van de Noordzee gaan toenemen. Ook het belang van onze Kustwacht op het gebied van veilige navigatie zal de komende jaren exponentieel gaan toenemen. Dit zou eveneens moeten gelden voor onze Koninklijke Marine. Zij zullen de taak krijgen om onze windmolenvelden te beschermen om zo onze dagelijkse energiebehoefte veilig te stellen. In de Defensienota lees ik hier niets over. En dat is bijzonder, want ik ga er vanuit dat het (toekomstig) kabinet de mening is toegedaan dat de miljardeninvesteringen in onze energievoorziening moet worden beschermd, met als doel Nederland welvarend te houden.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04