Is de nieuwe wind alweer geluwd?

17 sept 2018
1968 keer
Is de nieuwe wind alweer geluwd?
Het is nu bijna een half jaar geleden dat de Defensienota 2018 is uitgekomen. Een nota die is herschreven omdat er te weinig aandacht was voor het ‘goud’ van Defensie: het personeel. In deze herschreven nota staat dat het personeel centraal wordt gesteld.

Defensie wil weer een aantrekkelijke en betrouwbare werkgever voor haar personeel zijn. Dat is hard nodig omdat het personeel na jarenlang bezuinigen verzuurd is en weinig vertrouwen meer heeft in de top van Defensie. De nieuwe frisse wind die voortkwam uit de nota werd dan ook met instemming van het personeel ontvangen. Eindelijk, er gaat een nieuwe wind door Defensie waaien. We zijn nu een half jaar verder. Hoe staat het met de nieuwe wind: is ons ministerie adaptief genoeg om ervoor zorg te dragen dat de nieuwe wind blijft waaien?

Afgelopen week heeft de staatssecretaris een brief verstuurd naar de Tweede Kamer over de aanstaande verhuizing van het Korps Mariniers naar Vlissingen. Zij schrijft daarin dat het haar zorgen baart dat de cijfers van de irreguliere uitstroom bij het Korps toenemen. Vanwege het belang van de toekomstbestendigheid van het Korps zal ze daarom de daadwerkelijke uitstroomcijfers van het Korps Mariniers nauwlettend blijven monitoren. De centraal gestelde marinier wordt dus gemonitord. Hoeveel mariniers moeten er nog uitstromen voordat men in de ivoren Haagse torens tot de conclusie komt dat er geen marinier meer valt te monitoren? Vlissingen staat helaas nog steeds centraal en niet onze mariniers en de nationale veiligheid.

De afgelopen weken ben ik in het kader van het arbeidsvoorwaardenresultaat het land ingegaan en heb de stemming onder onze leden en niet-leden kunnen peilen. Hebben zij het gevoel dat de mens centraal wordt gesteld en dat Defensie een betrouwbare werkgever is?
Veelal verwijzen de aanwezigen in de zaal dan naar deze passage uit de Defensienota: ‘We voeren alle afspraken uit het arbeidsvoorwaardenakkoord uit, waaronder de overgang naar een meer toekomstbestendig pensioenstelsel voor militairen’. In het (huidige) akkoord was namelijk overeengekomen dat er een nieuw pensioenstelsel, in samenhang met een nieuw loongebouw, zou worden ingevoerd. Dit is niet gebeurd.

Van mijn leden hoor ik ook dat de werkgever zegt dat hij met 3-0 achterstaat. De vervolgvraag is dan: wat doe je daar aan? Gaat dit arbeidsvoorwaardenresultaat helpen? Brengt dit resultaat ons op een 1-0 voorsprong?

Tijdens de ledenraadplegingen lopen de emoties hoog op. Het is bijzonder te horen dat leden, als de werkgever via intranet over het arbeidsvoorwaardenresultaat communiceert, zich afvragen waar de addertjes onder het gras zitten. Er is nog steeds weinig vertrouwen in de communicatie van de werkgever. Die beweert dat het pensioenresultaat voor sommigen minder gunstig is. Noem het maar ‘minder gunstig’, als het pensioenresultaat er op jaarbasis duizenden euro’s op achteruitgaat!

De werkgever stelt dat ook de officier nog een prima pensioen opbouwt. Het is maar hoe je het bekijkt. Een kolonel bouwt, ten opzichte van de pensioenaftoppingsgrens, in de toekomst nog maar een pensioen op van 49% van zijn of haar laatstverdiende salaris! Voor de gemiddelde Nederlander, zo die bestaat, misschien een goed pensioen maar voor deze officier ligt dit iets anders.

Ik merk aan alles dat het wantrouwen ten opzichte van de werkgever en de bonden groot is. Dat kan ook niet anders, aangezien door verschillende partijen de gevolgen van het arbeidsvoorwaardenresultaat anders worden gebracht. Ik kan me dan ook goed voorstellen dat het personeel er tureluurs van wordt. Bij iedere bijeenkomst horen ze weer iets anders. Eén ding weet ik wel: het defensiepersoneel is niet gek. Het vertrouwen in de werkgever, bonden en de defensietop wordt zo niet hersteld.

Het bovenstaande geldt niet alleen bij Defensie. Ook bij de Politie is dit aan de orde. Bij de afgelopen vrijdag afgesloten politie cao gaf minister Grapperhaus aan dat hij zich de komende tijd persoonlijk gaat bemoeien met het ‘herstel van vertrouwen’. Een goed initiatief. Het lijkt mij dat ons ministerie ook snel adaptief aan de slag moeten om het vertrouwen te herstellen. Want als we zo doorgaan zal de nieuwe wind snel zijn geluwd en dat is niet wat het defensiepersoneel verdient. Dus werk aan de winkel!

Reageren op deze weblog>>

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04